REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, 

och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator.

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till oss 

Skrifter

Pressrum

Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa

 

Redaktionellt

Notiser, Press och Kommentarer

TILLBAKA TILL TIDIGARE SIDA

 

Nr 7 – 2014

Den globala uppvärmningen, orsakad av växthuseffekten, medför gigantiska kostnader.  Och det oavsett om det är människan som varit orsaken eller om det är ett naturfenomen.

Foto: Animali Politics

 

POLITIKERNAS MORALISKA SVEK

Kapitalister tar kampen mot uppvärmningen 

I USA har det märkliga skett, efter det att världens största oljeimperium, Standard Oil, tar ansatsen att söka stoppa den accelererande globala uppvärmningen. Det är ättlingarna till den rikaste oljemiljardären genom tiderna, J D Rockefeller, som mycket progressivt går till verket. 

   Paul Lindberg: |2014-09-29 | Det var under FN:s klimatmöte i New York för en kort tid sedan som tillkännagivandet kom. Det är familjen J D Rockeffelers ättlingar, som sitter på en av världens största förmögenheter, och tillsammans med stora intressegrupper och miljöorganisationer som tillsammans vill bryta motviljan till genomgripande åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Som första stora åtgärd stoppar Rockefellerfamiljen den miljökritiserade utvinningen av den s.k. oljesanden i Canada, med ett marknadsvärde av 350 miljarder SEK. Detta oljeprojekt stoppas alltså av familjen Rockefeller. Miljökostnaderna blir nämligen större om projektet skulle fullföljas. Så som det hitintills varit har industrialisterna inte behövt ta miljökonsekvenserna av exempelvis destruktiv och miljöförstörande affärsverksamhet. Och det är sådan verksamhet som Rockefeller nu ser över i den egna verksamheten. 

Det blir särskilt intressant att se hur Rockefeller kommer att agera med sitt Exxonprojekt i Norra ishavet, som är starkt kritiserat. Exxon och ryska Rosneft planerar att exploatera mängder av olja som finns under Karahavet i Norra ishavet. Projektet är framförallt kritiserat på grund av de omfattande säkerhetsriskerna.

KINA OCH USA ÄR BROMSKLOSSARNA

Kina och USA skyller varandra för obstruktion och kräver av varandra att de ska göra mer för att stoppa den globala uppvärmningen. Det låter som en absurd infantilism. I båda länderna finns emellertid mycket mäktiga industriella krafter som tycker sig vara de utpekade företagen som orsakar växthuseffekten, och de företagen protesterar. Mycket står på spel för dem. Och ännu mer står på spel för planeten Jorden. Dessa egenintressen måste förändras.

Det paradoxala är att både Kina och USA gör stora tekniska och organisatoriska framsteg för att minska utsläppen. Men det räcker inte. Eftersom uppvärmningen dag efter dag accelererar på grund av samtidens extrema utsläpp, tillsammans med tidigare utsläppsförsyndelser. Problemet gör att behoven av minskning av utsläppen av växthusgaser ökar dramatiskt. Prognosen för behovet av minskade växthusgaser börjar likna ett fullständigt stopp för utsläppen. Om det inte kan förverkligas så närmar sig en s.k. tipping point, som kan få vädersystemen att löpa amok. Allt detta vet vi idag, enligt numera en enig forskarkår. Och vi kan också se klimatförändringarna med ständigt nya väderleksrekord runt om i världen.

HUNDRAÅRSSTRECKET

Hundra år har uttalats som något slags tidsmått som vi skulle kunna ha tillgodo – eller att jordens civilisation går sitt öde till mötes. Men kring sådana uttalanden som "hundra år" råder det förbistring, och dessutom fanns tidigare ingen preciserad förklaring om vad hundraårsstrecket skulle innebära eller ha för reella konsekvenser. Men, det var decennier sedan som detta begrepp myntades. Många, framförallt bland politiskt ansvariga, tog det som en intäkt för att vi skulle ha 100 år på oss att åtgärda problemet med växthusgaserna. Och det ledde till att vi inte behöver skynda på, eller göra något som sätter krokben för bilismen eller för den industriella massproduktionen – eller behovet av att förändra vår tids livsstil.

Faktum är, ju längre vi dröjer med de nödvändiga åtgärderna, desto närmare kommer vi den optimala gränsen för tipping point, som inte alls handlar om några hundra år. Om hundra år kan det i värsta fall vara frågan om en katastrofal civilisationsupplösning, på grund av att klimatförändringarna inte tillåter oss att längre leva ett normalt liv på den här planeten.

DEN GODA VILJANS POLITIK

Barack Obama har verkligen tryckt på och fått med sig kongressen i vissa beslut som handlade om utsläppsrätter, men mycket mer har inte åstadkommits i det parlamentariska systemet. Republikanerna har ständigt saboterat alla nödvändiga åtgärder som behövs för att stoppa den accelererande uppvärmningen. Obama har utnyttjat de möjligheter han har i sitt presidentämbete, och lagt hinder i vägen för kolanvändningen i USA, med motiveringen att det bevisligen är skadligt för hälsan.

Det som nu sker i USA, är istället att många industriföretag och fondföretag har engagerat sig för att hindra den globala uppvärmningen. I Sverige har Svenska kyrkan gjort på samma vis, genom att ta bort sina investeringar från alla företag som inte gynnar klimatet. Det kan komma att visa sig vara effektivt.

Det visar sig alltmer tydligt att nyvakna storföretag, inom näringsliv runt om i världen, är beredda att ta ett större ansvar för klimatutvecklingen än politikerna. Och det tycks gälla även för lokalpolitiker runt om på flera orter i olika länder.

FN har givetvis bästa avsikter inför klimatfrågan, men som motarbetas av de industriella stormakterna. Men FN måste säkert få ett större inflytande och en större auktoritet på bekostnad av de ekonomiska supermakterna. Det är fortfarande så att USA förbrukar dubbelt så mycket energi som genomsnittskinesen.

KINA

Tortyr på export 

Kinas blomstrande handel med tortyrredskap och polisutrustning bidrar till kränkningar kränkningar människorätten runt om i Afrika och Asien, avslöjas i en ny rapport från Amnesty International och Omega Research Foundation. Enligt rapporten: China's Trade on Tools of Torture and Repression, har antalet företag som är involverade i denna verksamhet vuxit från 28, för tio år sedan, till över 130 idag. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-24 | En del av de produkter som marknadsförs som – elchocksbatonger, spikbatonger och extra tunga fotkedjor – är såväl grymma som inhumana och borde omedelbart förbjudas. Annan utrustning – som kan ha en legitim användning under särskilda förhållanden – till exempel tårgas och kravallutrustning, exporteras från Kina till länder där det finns en stor risk att de används för grova människorättskränkningar.

ökända människorättskränkningar

– Denna handel, som orsakar så stort lidande, blomstrar på grund av att de kinesiska myndigheterna inte har gjort något för att försöka stoppa exporten av dessa vidriga produkter eller för att hindra att kravallutrustning, avsedda för polisbruk, hamnar i händerna på dem som är ökända för människorättskränkningar, säger Patrick Wilken, utredare på Amnesty International.

Kina är det enda landet som säljer batonger försedda med spikar. Batongerna är särskilt avsedda för tortyr. Sju kinesiska företag gör öppen reklam för dessa produkter för export. Enligt uppgift har sådana batonger använts av polis i Kambodja och även sålts till militären i Nepal och Thailand. 

Rapporten avslöjar även att 29 kinesiska företag exporterar elchocksbatonger som särskilt används för att utföra tortyr på känsliga delar av kroppen som; könsorgan, halsen, ljumskarna eller öronen, utan att lämna långvariga fysiska spår.

förhindra rörelsefriheten

Många kinesiska företag säljer utrustning för att förhindra rörelsefriheten, förutom hand och tum-klovar, även tunga fotkedjor och speciella stolar där fångar låses fast. Ett företag säljer särskilda halskedjor som kan leda till kvävning.

– Det finns ingen ursäkt för att sälja sådan utrustning, vars syfte i första hand är att användas som tortyrredskap. Tortyr är totalt förbjudet enligt internationell rätt och de kinesiska myndigheterna måste omedelbart införa ett förbud av både produktion och försäljning av sådana grymma och omänskliga redskap, säger Patrick Wilken.

försäljning 40 afrikanska länder

Ett företag – China Xinxing Import/Export Corporation – som säljer en mängd olika tortyrredskap, sa 2012 att de hade försäljning till 40 olika afrikanska länder och att handeln med Afrika uppgick till mer än 100 miljoner dollar. 

Kinesiska företag har även sålt kravallutrustning som använts i situationer då polis använt grovt övervåld. Ett exempel är Uganda där polisen slog till mot demonstranter med kinesisk utrustning, nio personer dödades och över 100 skadades. 

Trade on Tools of Torture and Repression

Ban Ki-moon/NEW YORK

Vi har ett gemensamt ansvar att skydda Arktis

Som en upptrappning inför det stora klimatmötet i New York hade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon haft ett möte med Greenpeace om Arktis framtid. Ban Ki-moon tog emot underskrifter från det globala uppropet Save the Arctic, där mer än sex miljoner människor kräver att det skapas en fristad kring Nordpolen.

   Lisa Ringström: |2014-09-24 | –Jag tar emot detta som ett gemensamt åtagande gentemot vår gemensamma framtid, för skyddandet av vår miljö, inte bara i Arktis, utan över hela världen, sade FN: s generalsekreterare.

Ban Ki-moon sade vidare under mötet att han överväger att sammankalla ett internationellt toppmöte för att diskutera frågan om skyddandet av Arktis. Han uttryckte också en önskan att inom kort resa med något av Greenpeace berömda kampanjfartyg i Arktis.

– Arktis framtid är ett avgörande test för de som deltar i toppmötet i New York nästa vecka. De kommer säkert att leverera eleganta tal som uttrycker allvarlig oro för den snabba uppvärmningen av vår värld. Trots det, kommer många av dessa ledare samtidigt fundera på hur man bäst kan utvinna de allt mer tillgängliga fossilresurserna i Arktis. Det är helt enkelt inte trovärdigt, säger Kumi Naidoo, generalsekreterare för Greenpeace International i en kommentar efter sammankomsten med Ban Ki-moon.

förståelsen för den arktiska naturen 

Delegationen bestod även av Neil Hamilton, Greenpeace främste rådgivare i Arktispolitiska frågor, Margareta Malmgren Köller, väldigt aktiv i kampanjarbetet för Arktisdeklarationen samt den svenska sametingsledamoten Josefina Lundgren Skerk, representant för urfolken som lever i Arktis.

– För oss som långsiktigt vill leva här i norr är klimatförändringarna och de destruktiva industrier som tar över i Arktis ett allvarligt problem. Vi samer känner till och förstår den arktiska naturen och den förändras nu på ett sätt som inte bara hotar oss, utan alla människor över hela världen. 

Människan har skapat klimatkrisen och det är bara genom mänskliga strävanden som den kan stoppas. Jag uppmanar i synnerhet de arktiska staterna att ta klimathotet på allvar. De kan ta de första viktiga stegen här i New York under den kommande veckan, säger Josefina Lundgren Skerk, som deltog förra året i Greenpeace expedition till Nordpolen med målet att skydda Arktis från exploatering. Hon deltog i den Stora Klimatmarschen som planerades dagarna före FN:s klimatmöte den 23 september.

största klimatmanifestationen hittills 

– Då klimat- och arktisfrågorna hänger tätt samman så känns det bra att kunna vara med på det som ser ut att bli den största klimatmanifestationen hittills i världshistorien, säger Josefina Lundgren Skerk.

Förutom de sex miljoner underskrifterna inom Save the Arctic, presenterades även den mer detaljerade Arktisdeklarationen, som slår fast att klimatförändringarna måste hanteras skyndsamt och kräver att det skapas en fristad runt Nordpolen med ett förbud mot oljeborrning och destruktivt fiske. Under de senaste månaderna har mer än 1000 beslutsfattare och inflytelserika personer i civilsamhället skrivit under Arktisdeklarationen; exempelvis ärkebiskop Desmond Tutu, entreprenören Richard Branson och tidigare generalsekreteraren för Nato, Javier Solana. I Sverige stöds Arktisdeklarationen av bland andra tidigare statsminister Ingvar Carlsson, tidigare toppdiplomaten Rolf Ekéus och fotografen Mattias Klum.

Ban Ki-moon tog emot det symboliska överlämnandet av underskrifterna den 23 september, precis ett år efter Arctic 30. Greenpeace protester mot oljeborrning i Arktis ledde till de att inblandade aktivisterna greps och sattes i ryskt fängelse anklagade för terrorism, vilket skapade den globala protestaktionen Arctic 30.

Bilder och videofilm från mötet med Ban Ki-moon finns Här:

FN:s klimatmöte

IRAN/AMNESTY

Sex ungdomar dömda till fängelse och spöstraff

Tre kvinnor och tre män har spelat in en egen video där de dansar och mimar till Pharrell Williams "Happy". Enligt domen har de deltagit i "produktionen av en vulgär video och olaglig kontakt mellan gruppmedlemmar". De har dömts till mellan sex månader och ett års fängelse samt 91 piskrapp vardera. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-19 | Domen i Iran visar på de iranska myndigheternas förakt för yttrandefriheten, säger Amnesty International i et uttalande. Enligt en av advokaterna har fem av ungdomarna dömts till sex månader och den sjätte till ett år för att ha lagt upp videon på Youtube. Domarna är uppskjutna tre år.

tvingades framträda i tv 

– Med dessa domar möter det absurda orättvisan. Om domarna fastställs skulle det vara löjeväckande; att stämpla ungdomar som kriminella enbart för att de spelat in en video där de hyllar glädjen. De borde vare sig ha tvingats framträda i statlig tv och "erkänna sig skyldiga" eller ställts inför rätta, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanösternprogram. 

– Domarna är ett uppenbart hån mot yttrandefriheten. Om straffen verkställs anser Amnesty att ungdomarna är samvetsfångar. 

Villkorliga domar brukar i allmänhet inte verkställas i Iran inom den period som anges, i detta fall tre år. Risken för straff hänger dock över den som dömts. Spöstraff bryter dessutom mot förbudet mot tortyr. 

någon skriftlig dom har inte givits

Rättegången mot de sex ungdomarna genomfördes den 9 september och försvarsadvokaterna har ännu inte fått den skriftliga domen, de vet i nuläget inte heller om domarna kommer att överklagas. 

De sex ungdomarna greps i maj 2014 efter att de framträtt i en video där de dansade och mimade till "Happy" en låt som inspirerat till hundratals liknande hyllningsvideos runt om i världen. 

Videon är inspelad på gator och hustak i huvudstaden Teheran. Kvinnorna framträder utan slöja, vilket är förbjudet sedan 1981.

Enligt polisen "kränker den vulgära videon den allmänna moralen". Kort efter att ungdomarna gripits framträdde de i tv och "erkände" sitt brott. De sa att de blivit lurade att spela in videon i tron att det var för en audition.

När nyheten kom att ungdomarna frihetsberövats startade en twitterkampanj.

SVENSKA KYRKAN

Ny biskop vald i Härnösands stift

Svenska kyrkans nästa biskop heter Eva Nordung Byström, nu kyrkoherde i norra Ångermanland och prost i Örnsköldsviks kontrakt. Det står klart efter dagens avgörande biskopsval i Härnösands stift. – Det här är så stort att det är svårt att ta in. Jag blir faktiskt tårögd, säger en omtumlad Eva Nordung Byström när hon meddelas resultatet.

   Kajsa Åslin: |2014-09-18 | I den andra och avgörande omgången av biskopsvalet fick Eva Nordung Byström 200 röster, enligt den preliminära sammanräkningen. Det är mer än hälften av rösterna och innebär att hon blir Härnösands stifts nästa biskop, den 26:e i ordningen.

– Jag ser det som en signal från väljarna att de valt en kandidat från stiftet och en kandidat med närhet till golvet. Nu lovar jag att jag ska göra mitt bästa för att leva upp till de förväntningar som ställs på mig, säger hon.

förankrad i Härnösands stift

Eva Nordung Byström är 57 år, kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt och har en gedigen förankring i Härnösands stift. Sedan tio år är hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat. Tidigare har hon arbetat som präst i olika församlingar i Jämtland och Västernorrland. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik. Eva är bosatt i Moliden utanför Örnsköldsvik.

Eva Nordung Byström kommer att vigas till biskop vid en högtid i Uppsala domkyrka den 14 december och efterträder därmed stiftets nuvarande biskop Tuulikki Koivunen Bylund som går i pension i december.

Två kandidater hade gått vidare till den andra omgången i biskopsvalet. Den andra kandidaten, Sven Hillert fick 183 röster.

I valet röstade 386 personer, vilket är lika med 88 procent av de röstberättigade. Rösträtt har alla stiftets präster och diakoner, lika många förtroendevalda elektorer, samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter.

SYRIEN/Amnesty International

Världssamfundet måste skydda de civila

I ett upprop från 39 organisationer, däribland Amnesty International, ställs kravet att världens ledare sätter skyddet av civila främst när det gäller den oerhört svåra situation i Syrien, oavsett vilken sida de stödjer i konflikten.

  Elisabeth Löfgren: |2014-09-23 | Inför det kommande mötet i FN:s generalförsamling uppmanar koalitionen, som består av globala människorätts- och humanitära organisationer, världssamfundet att använda sitt inflytande för att se till att internationell rätt respekteras och att attackerna mot skolor, sjukhus och flyktingläger stoppas. Enligt FN har direkta, urskillningslösa och oproportionerliga attacker från samtliga parter i konflikten orsakat merparten av de civila dödsoffren, samtidigt som det gör det omöjligt för den humanitära hjälpen att nå fram.

stoppa attackerna mot civila  

– Världens ledare måste nu visa hur de tänker uppfylla löftena från i februari och se till att de samarbetar för att få ett stopp på attackerna mot civila och att människor får den hjälp de behöver. Världen kan inte längre vända ryggen åt befolkningen i Syrien som har utsatts för urskillningslösa attacker under tre års tid, säger David Miliband, chef för International Rescue Committee, en av medlemsorganisationerna i koalitionen.

I februari i år antog FN:s säkerhetsråd enhälligt ett beslut om att alla urskillningslösa attacker mot civila i Syrien skulle stoppas och den humanitära hjälpen skulle nå fram till de behövande. Idag, sex månader senare är situationen mer kaotisk än någonsin. Mer än 1 500 väpnade grupper är inblandade i konflikten och striderna har spritt sig till norra Irak.

miljontals syriers nödsituation

– Världen är, med rätta, förfärad över den senaste utvecklingen i Irak och Syrien. Men militära strategier stoppar inte miljontals syriers nödsituation, deras dagliga lidande och fruktan. Jag har sett förödelsen av bombningar mot skolor och sjukhus där familjer sökt skydd. Det är skrämmande, det är omoraliskt och det måste få ett slut, säger Dr Rola Hallam som arbetar för organisationen Hand in Hand for Syria, en biståndsorganisation som ger sjukvård i ett av de mest drabbade områdena i Syrien. 

Enligt Navi Pillay, FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter, har situation blivit så fruktansvärd för att "de som mördar, förstör och torterar i Syrien har fått kraft och styrka genom den internationella förlamningen". 

krav på världens ledare 

Koalitionen samlar 39 organisationer från 27 länder. I en petition ställer de krav på världens ledare att uppfylla sina löften från i februari. Även om det just nu inte tycks finnas ett slut på konflikten måste så många liv som möjligt räddas och bombningarna mot civila mål stoppas. 

NIGERIA/Amnesty International

Fruktansvärda vittnesmål om tortyr

Tortyr mot män, kvinnor och barn - en del så unga som tolv år - förekommer rutinmässigt i Nigeria, säger Amnesty International i en ny rapport. Rapporten: Welcome to hell fire beskriver hur människor grips i samband med massarresteringar, straffas med tortyr antingen för att  pressa pengar av dem eller för att tvinga fram "bekännelser" som en genväg för få en hög uppklarningsprocent. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-18 | – Detta går långt utöver den skrämmande behandlingen av misstänkta Boko Haram-medlemmar som utsätts för tortyr och mord. Över hela landet är omfattningen och brutaliteten som män, kvinnor och barn utsätt för, av de myndigheter som ska skydda dem, chockerande även för de mest härdade människorättsobservatörer, säger Netsanet Belay, chef för Amnesty Internationals utredningsavdelning.

Tortyr inget brott i Nigeria

– Tortyr är inte ens ett brott i Nigeria. Landets parlament måste omedelbart ta steget och införa en lag som kriminaliserar tortyr. Det finns ingen ursäkt för att skjuta upp detta. 

Amnesty har gjort utredningar och samlat vittnesmål under tio års tid och det som framkommer i rapporten är att tortyr är institutionaliserat i polisens tortyrkammare och att militären rutinmässigt begår övergrepp. 

Detta i ett land som har ett förbud mot tortyr inskrivet i konstitutionen, men inte har någon lagstiftning som följer upp detta förbud. 

I rapporten framkommer också att merparten av dem som frihetsberövas hålls isolerade – de förvägras kontakt med omvärlden; sina familjer, advokater och en rättslig prövning i domstol. 

Tortyren är så integrerad i polisverksamheten att många polisstationer har en informell "tortyransvarig". En alarmerande samling metoder används, som bland annat att dra ut tänder och naglar, kvävning, elchocker och sexuellt våld.

TORTYR MOT CIVILA

Ett exempel är 24-åriga Abosede som berättade för Amnesty om de bestående skador hon fick av tortyren.

– En kvinnlig polis tog mig till ett litet rum och sa åt mig att ta av alla kläder. Hon tvingade isär mina ben och sköt tårgas in i min vagina... för att få mig att erkänna att jag skulle ha begått ett väpnat rån .... jag blödde...än i dag har jag svåra smärtor i magen. 

Den nigerianska militären begår liknande övergrepp när de fängslar tusentals i jakten på misstänkta Boko Haram-medlemmar. 

Mahmoud, en 15-årig pojke från delstaten Yobe, greps av polis tillsammans med 50 andra, de allra flesta pojkar mellan 13-19 år gamla. Han berättar hur militären höll honom fängslad i tre veckor. De misshandlade honom med gevärskolvar, batonger och machetes, hällde smältande plast på hans rygg, tvingade honom att kliva på krossade glasflaskor och se på när andra fångar avrättades. 

En tolvårig pojke berättade att han tvingades torka upp spyor med sina bara händer och hur soldaterna stampade på honom.

ALLA SKYLDIGA MÅSTE TAS UR TJÄNST

– Tortyren är så utbredd för att ingen hålls ansvarig. Det är nödvändigt att Nigeria ändrar förhållningssätt. Alla som på sannolika grunder gjort sig skyldiga till tortyr måste tas ur tjänst, brotten måste utredas och de som misstänks för tortyr ska ställas inför rätta. 

I de fall det görs en intern utredning, inom polisen eller militären, redovisas aldrig offentligt vad som kommit fram och rekommendationerna genomförs sällan. Av de hundratals fall som Amnesty tittat på har inte ett enda tortyroffer fått kompensation eller annan ersättning från den nigerianska staten.

ÅTGÄRDER MOT TORTYREN GÅR LÅNGSAMT

Regeringen är medveten om problemet, minst fem kommittéer har tillsatts av presidenten de senaste årtiondet för att reformera det straffrättsliga systemet och för att stoppa tortyren, men det går oerhört långsamt. 

– Vårt budskap till den nigerianska regeringen är: kriminalisera tortyr, upphör med att hålla fångar isolerade och utred alla anklagelser om tortyr grundligt, säger Netsanet Belay, Amnesty Internationals utredningsavdelning. 

Rapporten: Welcome to hell fire

RIKARE LIV – CIVILISATION

Krigets vansinne möjliggörs av den rika världen

Alla dessa rapporter från krigsskådeplatserna runt om i världen, och alla dessa egenmäktiga krigsherrar som låter massmörda civila människor såväl barn, kvinnor och män. Det har sin tillkomst från den industrialiserade världens handelspolitik och vapensmedjor.

   Paul Lindberg: |2014-09-25 | Under den "arabiska våren" gick Sverige med i kriget för att ställa tillrätta situationen i Nordafrika. Samtidigt gjordes ett uttalande i en TV-rapportering av den vapenansvarige personen för krigsplanet JAS, som handlade om hur han såg på utsikterna för deras möjliga krigsinsatser. Och hans svar var häpnadsväckande, infantilt och med ett entusiastiskt glädjerus: ... det kan bli första gången vi får se JAS-planen i ett realistiskt krigsläge. 

Vi ser idag att de vapenproducerade länderna pressar fram ökad produktion och användning av deras lukrativa krigsprodukter. Vi ser även hur de politiska och industriella krafterna agerar, och deras passion för profiterna från krigsindustrin. Vapenhandeln sker ofta illegalt och handhas flitigt av en mycket mäktig vapenmaffia. 

Krigsindustrin är den mest lönsamma vinstmotorn och i paritet med oljan. Argumenteringen för vapenexportens legalitet motiveras med arbete och sysselsättning. Det om något är djävulskt. 

Vapentillverkning leder enbart till krig och användning för destruktiv söndring och ett oerhört lidande. Fred leder till fred. 

SVENSKA KYRKAN

Ansvarsfulla investeringar

2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

   Stefan Håkansson: |2014-09-22| För att begränsa den globala uppvärmningen till två grader måste 7000 miljarder kronor/år fram till 2050 investeras i förnybara energisystem.

– Enligt Internationella Energiorganet (IEA) behöver vi, från nu fram till 2050, investera 7 000 miljarder kronor per år i förnybara energisystem. Det motsvarar ungefär en tredubbling av dagens investeringar. Annars klarar vi inte att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Såväl politiker som företag och investerare måste agera nu om vi ska klara omställningen från fossilt till förnybara och energieffektiva lösningar. Ju längre vi väntar desto dyrare blir klimatnotan, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

det globala samfundets ansvar

I debattartikeln påtalar Anders Thorendal, tillsammans med Svenska kyrkans klimatexpert Henrik Grape, bland annat att klimatförändringarna fortfarande kan hejdas runt om i världen. I New York möttes engagerade människor från hela världen för att uppmana politiker och det globala samfundet att ta sitt ansvar och styra mot en framtid som inger hopp. 

På plats var även religiösa ledare från världens olika trossamfund, inklusive förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nybliven europapresident för Kyrkornas Världsråd. Dessa ledare har överlämnat ett gemensamt uttalande om att kommande generationer måste få ärva en jord som är beboelig och där vi delar jordens resurser mer rättvist.

finansbranschens betydelse för klimatet

En viktig fråga som diskuterades under mötet i New York var hur finansbranschen kan spela en aktiv roll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här kan Sverige visa på ledarskap. Svenska kyrkan uppmanar ägare och förvaltare av kapital, inklusive svenska staten och AP-fonderna, att:

» Ta fram strategier och handlingsplaner för att successivt minska klimatpåverkan i sin kapitalförvaltning och kreditgivning;

» Öppet redovisa resultatet av detta arbete, övergripande och på fondnivå;

» Skapa nya, innovativa former för företag, staten och investerare för att göra det attraktivt att investera i till exempel klimatsmarta energisystem. Idag ser vi även hur bland annat lågfossila index och gröna obligationer växer snabbt.

Dessutom bör den kommande regeringen:

» Driva på för ett ambitiöst globalt klimatavtal i Paris 2015.

» Aktivt verka för att EU slutar subventionera kol, olja och gas med mångmiljardbelopp och att EU får en fungerande marknad för utsläpp av koldioxid.

» Säkerställa att regelverk och ekonomiska styrmedel, i form av t ex skatter och avgifter, främjar långsiktiga och klimatnyttiga investeringar.

Anders Thorendals debattartikel i Veckans Affärer

The Interfaith Summit on Climate Change

Ett gemensamt uttalande

KORTA FAKTA:

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 6 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger på bolag som aktivt och systematiskt hanterar sin påverkan på samhället och miljön, och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar

 

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

Ärkebiskopen i samtal med Desmond Tutu

Traditionsenligt är Antje Jackelén på bokmässan i Göteborg i helgen men nytt för i år är att hon är där som ärkebiskop. På programmet står bland annat ett samtal med den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu, präst, på temat försoningens villkor och möjligheter.  

   Daniel Bramsell: |2014-09-23 | Antje Jackelén medverkade på Se människan-scenen för första gången i sin roll som ärkebiskop.

– Som kyrka är vi verksamma i försoningsbranschen. Desmond Tutu har inte bara predikat om försoning under sex decennier, han har även varit med och lett den försoningsprocess mellan svarta och vita i Sydafrika som få trodde var möjlig. Dottern Mpho, som är präst i anglikanska kyrkan i Sydafrika, har också ett långt engagemang i dessa frågor, säger ärkebiskop Antje.

”Gäst hos ärkebiskopen”

Samtalet skedde på Se människan-scenen och ingår i serien ”Gäst hos ärkebiskopen” som sedan flera år är en stående programpunkt i Svenska kyrkans program. Det är ärkebiskopen som tar initiativ till att bjuda in spännande personer som är aktuella med en ny bok. I år föll valet dessutom på före detta statsministern Ingvar Carlsson samt författaren och skribenten Marcus Birro.

- Jag kände stor förväntan inför dessa samtal. Författarna och böckerna skiljer sig ganska mycket, men de har alla väckt min nyfikenhet på lite olika sätt, säger ärkebiskopen.

Ärkebiskop Antje kom också att synas på Internationella torget. Där pratade hon klimat med Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Och på söndagen pratade hon med Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade, om hållbar försörjning, livsmedelsproduktion och ekonomisk rättvisa. 

Sveriges Kristna råd

Att slå följe för fred

Åtta röster om tro och handling. Under fredskonferensen i Uppsala lanserades en ny bok med fredsteologiska texter ur olika perspektiv med bidrag från bland annat Sofia Camnerin. Bygg Fred! – 200 år av fred. Ja, det bör man fira! Sveriges Kristna råd inbjöd i samverkan med lokala kyrkor i Uppsala till en fredskonferens på internationella fredsdagen den 21 september.

   Tomas Lannfjäll: |2014-09-24 | Närmare 100 personer hade uppmärksammat detta och deltog under en dag fylld av föredrag, delande av erfarenheter, ekumenisk gudstjänst i domkyrkan, manifestation och workshops. Här är några axblock från dagen:

Organisationen ONAD (Organisation for Non violence and Development), Sydsudan. Från Sydsudan beskrev Moses Monday John visionen om ett fredligt och demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla människor. Han menade att för att nå fred krävs samverkan. Samverkan mellan människor, mellan religioner, mellan oliktänkande, mellan politiska partier, i akt och mening att leva i fred med varandra. Alla behövs.

Han uppmanade oss att agera gentemot politiker på alla nivåer för att ta steg mot fred. Det handlar inte bara om frånvaro av krig och beslut angående hur nationella budgetar används, för förebyggande eller för att medverka till strid, utan också om fred mellan var och en av oss, i församlingar och på arbetsplatser, fred med skapelsen och rättvis handel.

Panelsamtal om boken Att slå följe för fred

Några av författarna fanns med under dagen. I boken beskriver de personligt om hur fredskallelsen format dem och deras kyrkas teologi, praktik och självförståelse. Det väcker brännande aktuella frågeställningar om hur den rättvisa freden blir konkret synlig och hur Guds rike på jorden gestaltas.

Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare, och inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. Samtidigt har längtan efter fred kanske aldrig varit större. Hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden, i denna verklighet? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till försoning?

Reflektioner från författare och deltagare

Ett kristet liv är att vara fredsaktivist. Rädsla för varandra hindrar att vi är oss själva. I bön, fasta och gudstjänst utmanas vår rädsla för Enda vägen till fred är att mitt liv talar fred. När en del av mig är i ofrid så lider resten av mig.

Manifestation

Med sång vandrade deltagarna genom Uppsala till Fyrisån för att sätta i små båtar som tillverkats under dagen med budskap och böner om fred. Båtarna slog följe längs ån och vi som var med sjöng fredssånger och vandrade vidare hem till våra olika städer. En enkel handling med smak av den pilgrimsvandring för fred som Kyrkornas Världsråd uppmanar alla kyrkor till över hela världen.

RÄDDA BARNEN/SYRIEN

Tusentals skolor förstörda i Syrien

Omkring 2,8 miljoner skolbarn i Syrien står utan möjlighet att kunna gå i skolan. Stridigheterna i landet har lett till att tusentals skolor har förstörts eller tagits i anspråk av de stridande parterna för militära ändamål. En ny rapport från Rädda Barnen visar att bara vartannat barn i Syrien går i skolan idag. Även Rädda Barnens egna utbildningsinsatser i norra Syrien har drabbats av väpnade angrepp.

   Anders Maxson: |2014-09-21 | – Vi har skolor som fått evakueras efter att de blivit utsatta för flyganfall. Det händer ungefär en gång i månaden att våra skolor blir angripna av väpnade styrkor. De psykosociala påfrestningarna för barnen går inte att föreställa sig, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rapporten ”Futures Under Threat” från Rädda Barnen visar bland annat att:

» Allt fler skolor tvingas stänga på grund av konflikten;

» Andelen barn i Syrien som är inskrivna i skolan har rasat från nästan 100 % före konflikten till omkring 50%;

» 2,8 miljoner barn går inte i skolan;

» Syriska flyktingar i grannländerna vittnar om att deras barn utsätts för trakasserier i en alarmerande omfattning. I flera av Syriens grannländer finns starka opinioner mot flyktingarnas närvaro.

respektera barns rätt till utbildning 

Rädda Barnen kräver att alla stridande parter respekterar barns rätt till utbildning och att skolor inte utsätts för väpnade angrepp. Organisationen uppmanar det internationella samfundet att fortsätta ge stöd till alla insatser för att göra det möjligt för barnen i Syrien att få gå i skola.

– Idag är det i vissa fall förenat med livsfara att gå i skolan i Syrien, mot bakgrund av det är det inte konstigt att andelen elever minskar snabbt. I exempelvis Aleppo går bara omkring sex procent av barnen i skola. Vi riskerar att få en hel generation som inte har kunnat gå i skolan, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Stöd Rädda Barnens Katastroffond. Bidra med 100 kronor genom att sms:a KATASTROF100 till 72911. Plusgiro: 90 200-3. Bankgiro: 902-0033. 

Tack på förhand för din gåva!

Futures Under Threat

www.raddabarnen.se

Svenska Missionsrådet

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Sveriges nya regering behöver ta ansvar i FN för en hållbar och rättvis framtid, skriver Svenska missionsrådet och 16 andra svenska organisationer idag i en debattartikel publicerad på SVT Opinion. Världens ledare träffades i FN:s generalförsamling. Mötet utgör startskottet för ett års mellanstatliga förhandlingar om vilka globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen.

   Kristina Stedul: |2014-09-24 | 16 svenska organisationer uppmanar Sverige att ta ansvar för framtiden och verka för ambitiösa mål kring bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar, klimatförändringar orsakar katastrofer runt om i världen, 2,5 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet och 1,2 miljarder lever på mindre än 10 kronor om dagen.

365 dagar för att sätta världen på rätt kurs

Världens stats- och regeringschefer träffades i FN:s 69:e generalförsamling för att diskutera dessa utmaningar. Därefter har Sverige och de andra medlemsstaterna 365 dagar på sig att sätta världen på rätt kurs och enas om nya utvecklingsmål som ska antas i september 2015.

Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden:

Mänskliga rättigheter. Sverige är ofta ett föredöme när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och har därför ett särskilt ansvar att verka för att medlemsstaterna lever upp till existerande åtaganden, bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet samt för att privata företag respekterar mänskliga rättigheter i alla länder de verkar i.

Jämställdhet. Jämställdhet krävs för en ekonomisk och hållbar utveckling och är ett viktigt mål i sig. Kvinnors och flickors rättigheter måste uppfyllas, inklusive rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, barnafödande och giftermål. Sverige måste verka för åtaganden som säkerställer att barn inte blir bortgifta eller att tonårsflickor tvingas föda barn och lämna skolan. Ingen ska behöva dö i sviterna av förlossning eller osäkra aborter på grund av brist på preventivmedel, mödrahälsovård eller sexualundervisning.

Klimat. Rika länder som Sverige har ett historiskt ansvar för höga utsläpp av växthusgaser vars konsekvenser främst drabbar människor i fattiga länder. Här behöver Sverige bidra till att de nya utvecklingsmålen omfattar åtgärder för och säkrar finansiering som stoppar klimatförändringarna, hanterar dess konsekvenser och begränsar den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Hållbar tillväxt. Ekonomisk tillväxt i framför allt utvecklingsländer är en förutsättning för fattigdomsminskning. Men för att vara hållbar och skapa bättre villkor för de allra fattigaste, måste tillväxten vara inkluderande, säkerställa en rättvis fördelning och hålla sig inom ramarna för jordens resurser. Sverige bör ta ansvar och verka för utvecklingsmål och åtaganden som minskar ojämlikheten och som inte kompromissar med miljön.

Generöst bistånd. Världens fattiga länder saknar de resurser som krävs för att nå hållbar utveckling, bland annat på grund av skatteflykt som gör att mer pengar försvinner ut ur utvecklingsländerna än vad de tar emot i bistånd. Vi förväntar oss att Sverige står fast vid att världens rika länder även fortsättningsvis ska avsätta minst 0,7 procent av BNI i bistånd och verkar för att stoppa olovlig kapitalflykt, skatteflykt och förekomsten av skatteparadis.

Alla länder har ett ansvar för att hantera de globala utmaningarna.

Vi vill att Sverige tar sin del av ansvaret

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet

Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna

Kristina Henschen, generalsekreterare LO-TCO Biståndsnämnd

Felix König, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Niclas Lindgren, direktor PMU

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Erik Lysén, internationell chef Svenska Kyrkan

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid

Anneli Rogeman, vd We Effect

Samordnade inom CONCORD Sverige

Av: Kommunikatör

Skog och naturvård

Sveaskog hemlighåller fakta om sitt skogsbruk

Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till statliga Sveaskogs styrelse med anledning av att företaget inte lämnar ut viktiga fakta om huruvida skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är kritisk till bristen på öppenhet.

   Kristoffer Talltorp: |2014-09-24 | – Sveaskog är ett statligt bolag, med detta följer förväntningar om öppenhet och transparens. Sveaskogs skötsel av de gemensamt ägda skogarna är av ett stort allmänintresse och därför är det viktigt att få veta hur Sveaskog förvaltar skogsinnehavet, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar. Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat brister i Sveaskogs skogsförvaltning.

helhetsbilden efterfrågas

Bolaget ombads därför i juni att redovisa information som skulle ge en helhetsbild över hur det egentligen är ställt i företagets skogar. Svaret ger inte den helhetsbild som efterfrågades. Naturskyddsföreningen har efterfrågat information som rör bland annat resurshushållning och planerade åtgärder. Det handlar också om den stora mängd frivilliga avsättningar i Norrbotten som Sveaskog har och planerar att omklassa till produktionsskogar i syfte att avverka.

– Om Sveaskog inte vill lämna ut den efterfrågade informationen så är det i princip omöjligt för allmänheten att bilda sig en uppfattning om huruvida Sveaskogs skogsbruk bedrivs på ett hållbart sätt, säger Malin Sahlin sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen.

Nr 6 – 2014

Regering och Riksdag har sitt uppdrag av folket, och ska stå till folkets förfogande.

Foto: RLC

 

RIKSDAGSVALET

Sverigevänner

Vi har nu bevittnat ett val där nästan alla partier, med ett undantag, förlorat väljarstöd. De som gått framåt i valet har gjort det med några ynka tiondelar och valets verkliga vinnare är Sverigedemokraterna. Nu fylls olika media med förklaringar, bortförklaringar och en debatt har startats som handlar om vad som har hänt med vårt land. Min fundering handlar om vad som inte har hänt, vilket är det avgörande som har hänt.

   Ulf Svensson: |2014-09-16| Vi måste avvakta... verkar vara en honnörsharang hos myndigheter, politiker och många andra i vårt samhälle. Bristen på aktivitet, fullskaletester, experiment och stora grepp, följt av en stor dos med ängslighet verkar vara ett samhällsfenomen av stora mått. Vi har också myndigheter som inte följer lagar och där passivitet verkar vara det som prioriteras. Kort sagt: bristen på initiativ, fokus på efterfrågan snarare än på behov och bortsjabblandet av klimatfrågan; att vi lever i en tid där traderandet ser helt annorlunda ut är bara några exempel på frågor som inte debatteras, skärskådas och problematiseras.

Eftervalsanalys

När vi beskådar medias analys av valutgång handlar det om varför man valt si eller så; pensionärer som inte får pensionerna att räcka till, bristen på att bli lyssnad på, partier som minskar sina medlemskadrer – förutom ett parti, medias behov av att skapa dramatik i debatter snarare än mer grundläggande resonemang och perspektivutvidgning osv. Men även eftervalsanalysen är i sig torftigt att beskåda.

Kanske saknar jag debatter om verkliga visioner och reala skeenden i vårt land. Sverigevänner, nu är det kanske tid att vakna till, göra om och skärskåda samhället på nytt.

RIKSDAGSVALET

Förhoppningen om en god framtid för alla

Ett komplicerat riksdagsval har fullföljts. Nio partier kämpade om bestämmanderätten över regeringsbildningen. Och politikerna vill inget hellre än att få regera – självklart. Vad är då bäst för partierna – eller, vad är bäst för landets befolkning? Det kan vara kärnfrågor som stjälper eller lyfter landets välgång framöver. Alla samhällsintressenter är berörda, och därför är konfrontationen inte någon framkomlig lösning – detsamma gäller för underskottet av den demokratiska ideologiresursen. 

   Paul Lindberg: |2014-09-15| Två partier klarade fyraprocentspärren efter det att hotet hängt över demCenterpartiet och Kristdemokraterna. Det såg kritiskt ut när de närmade sig giljotinen, och så kom det ordentliga lyftet under framförallt sista veckan. Grattis! Feministiska F! får stå på tillväxt i fyra år, men de kommer säkert att agera genom kommun- och landstingspolitiken. Moderaterna är fortfarande ett stort parti, men numera med stukade vingar. De gav sig på det populistiska tricket att kalla sig det "nya arbetarpartiet", vilket klingade falskt. Samma andans barn utgörs av "Sverige Demokraterna" som med sitt partinamn gett en falsk bild av dem själva. Det är så osvenskt som det möjligen kan bli, och inte är de demokratiska – de är rasister. Det om något är alltså vare sig svenskt eller demokratiskt.

REGERING MED RIKSDAGSBESLUT?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – kan de bilda regering tillsammans? Dessa partier har flera grundläggande värderingar gemensamt, de tycks vara beredda på att ta och ge i en pragmatisk anda. Men en sådan regering skulle mest kunna likna en minoritetsregering, eller en expeditionsregering, på grund av SD:s vågmästarroll. Eftersom de tidigare Allianspartierna inte är särskilt intresserade av att ingå i en socialdemokratisk ministär, så tycks de istället vara intresserade av uppgörelser genom riksdagsbeslut. Det skulle i så fall  bli minst lika effektivt, så som ett regeringssamarbete. Detta är viktigt för att inte Sverige ska lamslås på grund av inadekvata beslutsprocedurer.

Folkpartiet kostade på en massiv affischkampanj, med en dominerande partiledares plyte, och hans uppmaning att ge skolan en chans. En skola som partiledaren inte kunnat "ställa till rätta" under hela den 8-åriga regeringsperioden. Under senaste tiden fick "vapenupprustning" bli partiledarens bombardemang i valrörelsen.

VART TOG DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN VÄGEN?

Den globala uppvärmningen påtalades knappast alls i denna märkliga valrörelse. Beställda intervjuer som utfördes av marknadsinstituten gav de svar som beställts av klimatförnekarna. Valmanskåren skulle inte enligt intervjuerna ha varit intresserade av vare sig den globala uppvärmningen eller, som i Stockholm, av motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Liknande intervjuer har gjorts tidigare, och då visade det sig att det var ett falsarium på grund av trixade frågeställningar.

Världens största hot och utmaning, den globala uppvärmningen, berördes inte i "supervalet 2014". Det är skandal, enligt min mening. 

Är järnvägen utsatt för ett konspirationsliknande sabotage?

Foto: SJ

 

JÄRNVÄGsupprustning

Är järnvägen utsatt för sabotage?

Under decennier har järnvägen i Sverige demonterats, vilket resulterat i nedläggning av linjer och trafikkapacitet. Det är ingen hemlighet, tåg skulle ersättas av  bilism – det var den politiska meningen. Bilindustrin gick på högvarv, medan järnvägen förde en alltmer vanskött tillvaro. Men järnvägens betydelse kan inte nog övervärderas.

   Paul Lindberg: |2014-08-25| Tågeländet är något som irriterar både industrin och en majoritet av Sveriges tågtrafikanter. Alla är i stort behov av järnvägen, och kräver att den ska fungera. Allteftersom tågtillbuden tilltagit, har det under sommaren slagit rekord. Trafikverkets statistik slår fast att inte mindre än vart fjärde godståg har försenats under juni–juli. Förklaringen ges att det är vädret och pågående arbetsunderhåll som orsakat förseningarna. 

Industrin drabbas många gånger hårt, till den grad att det kan stoppa hela fabriken i väntan på leveranser. Industrins olika intresseorganisationer är ense om att det är ett allvarligt hinder. De fordrar större insatser och dugliga åtgärder för att få en fullt fungerande järnväg. På grund av järnvägens undermåliga kapacitet har irritation uppstått då industrins leveranser ställs åt sidan och persontågen prioriteras vid de många tågstoppen. Båda trafikslagen är givetvis viktiga.

CYNISK VÄXLING FRÅN JÄRNVÄG TILL MOTORVÄG

Många företag har tvingats se över om de istället måste gå över till vägtransporter. De stora företagen kan emellertid inte växla över till vägtransporter på grund av olika specifika beskaffenheter. De är helt beroende av en fungerande järnväg som måste vara pålitlig och driftsäker.

Det ligger en fasansfull cynism i järnvägens situation. Industrin och trafikanterna som är i stort behov av en fungerande järnväg, samtidigt med en accelererande global uppvärmning. Sabotaget mot järnvägen kostar miljarder i förluster. Enskilda företag förlorar hundratals miljoner. Den tidiga vanskötseln av järnvägen visar sig ha en större omfattning än vad allmänheten informerats om, och detta är väl inget annat än sabotage?

VAD STÅR BAKOM  MOTSTÅNDET MOT JÄRNVÄGEN?

Det finns en uppsjö av kunskap om järnvägens beskaffenhet från forskningsprojekt, och som framlagts under lång tid. Det finns samhällsinstitutioner som bl.a. Trafikverket med flera, som sökt möjligheter att lägga järnvägen till rätta. Åren har gått, och vi står kvar på samma ställe – järnvägen fungerar inte, och vad blir konsekvenserna?

Branschen för bilhandel är stor och mäktig, men pressas framöver av en konkurrens till döds. Bilismens intressenter i Sverige, och dess politiska sakförare, har sedan decennier försvarat sitt ägande inom bilbranschen ganska hårdhänt. De vill tydligen inte förlora ägandet i bilbranschen, trots att biltillverkningens era i Sverige är bedagad – med undantag av lastvagnar för motorvägar. Kan den kopplingen vara bakgrunden till en sabotagekonspiration mot järnvägen?

KORRUPTION

Sveriges vapenexportlagar kringgås

Sverige har stiftat vapenexportlagar för att vapen inte ska komma i fel händer. Det gäller diktaturer, länder som är i krig eller till maffialiknande vapenhandlare. Trots dessa lagar så exporteras vapenteknologi och ammunition i en mycket stor omfattning från svenska vapensmedjor. Moderaterna och socialdemokraterna är de partier som söker hemlighålla och dölja denna illegala handel.

   Paul Lindberg: |2014-09-09| Övriga partier i Sveriges Riksdag vill emellertid möjliggöra en demokratisk insyn i denna suspekta och illegala vapenhandel. Enligt Svenska Freds kräver de övriga partierna att vapenexportlagarna självklart måste efterföljas. I en intervju som gjordes av Svenska Freds till partiernas ansvariga riksdagsledamöter för vapenexport, så svarade inte M och S överhuvudtaget på frågan om hemlighetsmakeriet. Det betyder att vissa partier tar sig rätten att sätta sig över svenska lagar och över svenska folket.

Chefredaktören på Corren (Östgöta Correspondenten) Charlotta Friborg ställde frågan i en artikel 5 september "Är det så att svenska myndigheter kringgår de vapenexportlagar som vi stiftat? Säljer vi vapenteknologi till Diktaturer?" Och hon svarar: "Ja, var svaret i fråga om Saudiarabien, en av världens vidrigaste förtryckarstater. Skandalen rullades upp av Sveriges radios Ekoredaktion och tvingade fram den förre försvarsministerns avgång."

SENASTE VAPENSKRAMLET

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) utnyttjade KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som bulvan för att kringgå vapenexportlagarna, med leverans av vapenteknologi till Kina. Det är ett land som visat att de inte drar sig för att använda sin krigsmakt.

Nuvarande försvarsministern Karin Enström har uttalat att "Självklart ska svenska myndigheter leva upp till det regelverk som finns. Något annat vore fullständigt oacceptabelt. Kina är världens största diktatur. Jag garanterar en transparent genomlysning av dessa frågor."

Men detta garanterande var inte mycket värt. Istället försvarar sig försvarsministern med att generaldirektören för FOI försäkrar att det inte finns någon grund för några anklagelser av vapenexporten till Kina. Hon låter FOI-chefen få stå för garanten, så att försvarsministern själv ska slippa ljuga.

Charlotta Friborg skriver i sin krönika att försvarsministern ihärdigt och elva gånger repeterat sitt mantra att hon kallat till sig FOI-chefen utan att hon svarade på själva frågan om det olagliga i dessa vapenaffärer. "Man kan givetvis respektera försvarsministern för hennes mod att delta i en direktsändning utan att ha något att säga. Särskilt klokt var det dock inte."

STATSLEDNINGEN ÄR OROVÄCKANDE

Charlotta Friborg ställer frågan: "Tror svenska ministrar att vi medborgare är fullständiga idioter?" "Att den högsta statsledningen omger sig med den här sortens rådgivare i mediefrågor är minst sagt oroväckande. Det väcker osäkerhet om andra beslut som fattas på regeringsnivå. Det göder politikerföraktet och det vidgar klyftan med valda och väljare. Har regeringen någon verklighetsförankring? Medierådgivning som får dessa effekter är katastrofal."

Det råder ingen tveksamhet om att det råder brist på både demokrati och moral i vårt land, och världen i stort. Demokratitillväxten måste, enligt min mening, bli den stora tillväxtfaktorn för framtidens samhällsideal. Och jag tror att många människor lever och andas för dessa ideal.

Ärkebiskop Antje Jackelén vigde Johan Tyrberg till biskop för Lunds stift. 

Foto: Magnus Aronson/IKON

SVENSKA KYRKAN

Biskop Johan: Jag känner glädje och ödmjukhet

Jag känner stor glädje och ödmjukhet, säger Johan Tyrberg som vigdes till biskop för Lunds stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. I sin predikan vände sig ärkebiskopen till Johan Tyrberg och hon knöt också an till hans valspråk – Jordens salt.

   Camilla Lindskog: |2014-08-25| Du blir biskop i en tid då de goda förväntningarna på kyrkan är många och starka. Många som själva tvekar att kalla sig kristna efterlyser kyrkans röst. De som irriterat frågar ”Varför säger eller gör kyrkan inget?” ger uttryck för att det behövs mer salt.

Det behövs mer salt för att världens liv ska bära! Denna sommar som vi säkert kommer att minnas för den plågsamma kontrasten mellan särdeles generös solvärme och så många mörka nyheters iskyla har gjort det väldigt tydligt. Saltet som får livet att bära behövs. Predikan i sin helhet finns på Svenska kyrkans webbplats.

Biskop Johan Tyrberg beskrev sina känslor efter vigningen: – Jag känner stor glädje och ödmjukhet över att ha blivit biskop i Lunds stift. De utländska gästernas närvaro gläder mig mycket. Det visar att vi är en del av en kyrka som finns i hela världen. Jag ser nu efter alla festligheter fram emot vardagen som biskop i vår kyrka.

Läs mer om biskop Johan Tyrberg på Lunds stifts webbplats. Lunds stifts mottagning av den nye biskopen äger rum i Lunds domkyrka lördagen den 30. Efter gudstjänsten serveradess förfriskningar och tilltugg i Domkyrkoforum.

Raoul Wallenbergs torg/STOCKHOLM

Kippavandring i Stockholm

Med anledning av den senaste tidens attacker mot judar i Sverige och Europa arrangerade Judiska församlingen i Stockholm och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) en kippavandring den 31 augusti. Tillsammans satte alla på sig kippor och tog en promenad genom huvudstaden. Ingen ska behöva vara rädd för att visa sin identitet och tillhörighet på svenska gator och torg.

   Paul Lindberg:  |2014-08-31|  Tillsammans tar vi kampen mot antisemitism och för ett öppet och fritt Sverige där alla kan känna säkerhet och trygghet. Nära och kära uppmanades att komma med och vandra för mångfald och respekt. Marschen gick genom centrala Stockholm med en avslutande manifestation av ett antal appeller på Raoul Wallenbergs torg.

Petra Kahn, generalsekreterare för Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) hälsade alla deltagarna välkomna. Vandringen gick i centrala Stockholm och tillbaka till Raoul Wallenbergs torg.

Appelltalare utgjordes av följande personer:

Lena Posner Körösi, ordf. Judiska Centralrådet.

Birgitta Ohlsson, demokratiminister.

Victor Borslöv-Reichmann, ordf. Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS).

Willy Silberstein, ordf. Svenska Kommittén mot Antisemitism (Skma).

Mona Sahlin, nationell samordnare mot extremism.

På grund av det känsliga politiska läget undanbads alla flaggor, plakat eller symboler som inte hade med manifestationen att göra. Manifestationen avsåg svenska judars rätt att öppet och säkert vara judar.

Arrangörerna förbehöll sig rätten att ta bort flaggor, symboler eller plakat som ansågs vara olämpliga. Arrangörerna uppmanade deltagarna att ta med egen kippa om de hade någon. Kippor delades även ut på mötesplatsen.

SVENSKA KYRKAN

Nytt utbildningsinstitut för diakoner

Svenska kyrkans nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster i Svenska kyrkan. Årligen kommer cirka 200 elever efter respektive fackutbildning att genomgå ett slutår eller en sluttermin på utbildningsinstitutet.

   Pressinfo:  |2014-07-01|  Invigning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut sker i Uppsala vid gamla Fjellstedtska skolan på Linnégatan 1, vars lokaler är nyrenoverade och klara att ta emot de första studenterna. Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag den 2 september.

Välutbildad personal

– På institutet vill vi skapa en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och formulera evangeliets tilltal till varje människa i varje tid, säger rektor Anne-Louise Eriksson, chef för ca 25 anställda.

– Utbildningsreformen syftar till att Svenska kyrkans församlingar också i framtiden ska ha professionell, välutbildad personal som kan samverka med varandra, säger hon.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker sker intag till ny kurs en gång per år. För blivande präster sker intag varje termin. För kyrkomusiker startar utbildningen första gången vårterminen 2015. Institutet kommer att bedriva verksamhet också i Lund där invigning alltså sker tisdag den 2 september.

INVIGNINGSPROGRAMMEN

Invigningen av Svenska kyrkans nya utbildningsinstitut i Uppsala skedde den 1 september med en högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Linnégatan 1.

Tal av ärkebiskop Antje Jackelén och Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande. Och därefter visning av utbildningsinstitutets lokaler.

Öppnande av institutets verksamhet i Lund skedde den 2 september med en högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Scheelevägen 17 hus Beta 6. Tal av stiftets biskop Johan Tyrberg och Mats Hagelin, kyrkostyrelsens andre vice ordförande, och generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Därefter visning av utbildningsinstitutets lokaler.

FAKTA

Utbildningsinstitutet bildar en ny avdelning inom kyrkokansliet i Uppsala. Rektorn kommer att ingå i kyrkokansliets ledningsgrupp som leds av generalsekreteraren. Anne-Louise Eriksson är sedan 2004 forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Hon prästvigdes 1975 i Stockholm är docent i tros- och livsåskådningsfrågor vid Uppsala universitet.

Kyrkokansliet ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan och har drygt 460 anställda varav 160 är stationerade utomlands. Kansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Sahlgrenska akademin

Protein och diabetesutveckling

Forskare hittar protein som hejdar diabetesutveckling. Proteinet STK25 medverkar i kroppens cellutveckling. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att proteinet även påverkar ämnesomsättningen, och kan visa att ökade nivåer av proteinet påskyndar diabetesutvecklingen hos möss.

   Krister Svahn: |2014-08-21| Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har upptäckt ett protein som kan ingå i framtida behandlingar av sjukdomar orsakade av rubbad ämnesomsättning, till exempel typ 2-diabetes.

Doktoranden Emmelie Cansby kan i sin avhandling visa att när proteinet STK25 minskas i celler hos möss så förbättras ämnesomsättningen. Studierna visar också att möss som har högre proteinnivåer av STK25, och samtidigt äter en föda med mycket fett, i större utsträckning utvecklar diabetessymtom.

– Dagens diabetesbehandling har inte tillräcklig effekt, dessutom har behandlingen biverkningar i form av lågt blodsocker, viktuppgång, ödem samt problem med mage och tarm. Det finns därför ett stort behov av nya mediciner mot typ 2-diabetes som kan komplettera dagens läkemedel, säger Emmelie Cansby.

Måltavla för ny behandling

Avhandlingens slutsats är att STK25-proteinet kan bli måltavla för ett helt nytt sätt att behandla diabetes.

– Förhoppningsvis kan läkemedel som hämmar STK25 vara en del av den framtida behandlingen av både diabetes och andra sjukdomar där ämnesomsättningen är påverkad, säger Emmelie Cansby.

Avhandlingen Regulation of metabolism and inflammation by two protein kinases – AMPK and STK25 försvaras vid en disputation den 5 september.

Margit Mahlapuu är docent och handledare.

Länk till avhandling:

Regulation of metabolism and inflammation

REN ÅKER – REN MAT

Partierna om slamspridning

Vad säger de politiska partierna om slamspridningen? Organisationen Ren Åker Ren Mat har frågat de politiska partierna om de anser att slamspridningen skall upphöra. Inför det förestående arbetet måste vi oss alla ställa upp för att få bort slammets miljögifter från våra livsmedel. Endast Vänsterpartiet är tydliga och anser att giftspridningen i livsmedlen skall upphöra.

   Gunnar Lindgren: |2014-08-29| I min senaste rapportering innan sommaren berättade jag att vi tillsamman nu skall agera så att miljögifter inte avsiktligt sprids i vår livsmedelsproduktion – i synnerhet om syftet med spridningen är att bli kvitt avfall med miljögifter i form av avloppsslam. Den helt avgörande frågan är om miljögifter som sprids med slam också återfinns i mjölk hos Arla och spannmålsprodukter från Lantmännens företag. Därifrån går de i så fall vidare till navelsträngsblod, foster och modermjölk.

Vi har ännu inte fått besked från dessa dominerande företag om man avser att hjälpa sina konsumenter. Om man inte skulle agera tyder detta på att man inte tror att miljögifter finns i sina produkter. Då gäller det för dem att visa detta.

Vi har dock fått rådet att vänta tills valet är över. Jag är medveten om att jag nämnt denna kommande aktion i flera månader. Men vi har hoppats att det finns en god vilja hos svenska livsmedelsföretag – men denna tid av väntan tycks tyvärr vara förgäves.

Vad säger de politiska partierna om slamspridningen? 

Organisationen Ren Åker Ren Mat har frågat de politiska partierna om de anser att slamspridningen skall upphöra. Frågan och svaren kan man läsa under rubriken ”Aktuellt” på Ren åker–Ren mats hemsida. Se länk nedan! 

Alla tillfrågade partierna ser riskerna och farorna med slamspridningen, men endast Vänsterpartiet är tydlig och anser att spridningen i livsmedelsproduktionen skall upphöra.

Utdrag ur partiernas svar:

MP: ”Slam ska inte spridas på åkern om den innehåller nämnvärda mängder av tungmetaller och andra miljögifter”

KD: ”På grund av slammets innehåll av oönskade ämnen, som metaller och läkemedelsrester, är spridningen omdiskuterad och inte i linje med regeringens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.”

S: ”Vi vill inte att slam som innehåller höga halter av tungmetaller och kemikalier sprids.”

V: ”Vänsterpartiet kommer att verka för att avloppsslam inte sprids på åkermark och i naturen”

C: ”Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 aviserat om en satsning på avancerad avloppsreningsteknik för rening av kemikalier och läkemedelsrester”

M: ”Vi tycker att det är ett stort problem att våra livsmedel riskerar att förorenas med kemikalier.”

FI: ”Bättre metoder för att återanvända näringsämnen och minska giftspridningen skulle därför få vårat fulla stöd.”

FP: ”Folkpartiet delar er uppfattning om att riskerna med att tungmetaller läcker ut från åkrar där rötslam från avloppsreningsverk tillförts som gödsel är ett stort problem.”

Det vore värdefullt om fler partier också tydligt kräver att slamspridningen upphör i likhet med Vänsterpartiet. Här kan vi alla vända oss till våra partier och ställa detta krav.

Aktioner mot slammet i olika kommuner

Det finns ute i landet en allt större frustration över att inte slamspridningen upphör. I exempelvis Upplands-Bro kommun ligger Håbo-Tibble. Där finns en aktiv grupp mot slamspridningen som frågat de lokala politikerna vad de anser om spridning av miljögifter på åkermark.

Slammets miljögifter transporteras från Stockholm och sprids i Norrlands skogar – fall för miljödomstolen. Det är allvarligt hur norrlänningarna behandlas. Man sprider ut slam från Stockholm i skogarna i Norrland. 

Mest upprörande är att den ansvarige, skogsbolaget Sveaskog, förnekar att det är slam utan påstår att det är ”bionäring”! På detta sätt sprids slammets miljögifter till bär och svamp, till älgar och annat vilt osv. Skogsstyrelsen vill avbryta detta, men Sveaskog lyssnar inte. Skulle denna ”bionäring” spridas i Stockholms parker skulle detta leda till ett ramaskri och kraftiga protester. 

Den som vill veta mer om slammets innehåll och risker rekommenderas att läsa Ren Åker Ren Mats remissvar till Regeringen.

Se alla svaren och bilaga!

renakerrenmat.se

håbo-tibble.se

RemissvarRenAkerRenMat.pdf

FORUM SYD

Stort stöd för klimatarbete

Det finns ett stort stöd bland svenska befolkningen för Sveriges klimatarbete. I en ännu inte publicerad undersökning som TNS/Sifo gjort på uppdrag av Forum Syd framkommer det bl.a. att 84 procent av Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att Sverige deltar i det globala biståndsarbetet för klimatsatsningar.

   Marie Norling: |2014-08-20| Det blir allt tydligare att klimatförändringarna påverkar vår värld. Ökad nederbörd och översvämningar drabbar stora delar av världen medan det på andra håll blir vanligare med svår värme och torka. För många människor leder detta till katastrofala följder och stort personligt lidande när de förlorar sina nära och deras hem utplånas. Det är också svårt och mycket kostsamt för stater att förebygga katastrofer, men också att ta hand om situationen när katastrofen är ett faktum.

ÄVEN SVERIGE DRABBAS

I Sverige har experter tidigare varnat för att klimatförändringarna sannolikt kommer att leda till alltfler bränder, översvämningar och stormar även i Sverige. Nyligen drabbades Sverige av en av de största skogsbränderna i mannaminne. Den långvariga torkan och värmen som förvärrade spridningen anses av många vara ett varningstecken på klimatförändringarnas konsekvenser i Sverige.  

Oftast är det de som har allra minst som drabbas allra värst. Därför har FN beslutat om den Gröna klimatfonden. OECD-ländernas stöd till klimatfonden har satts till 100 miljarder USD om året från 2020, ca 700 miljarder kronor.

FN och Gröna klimatfonden 

FN har beslutat att resurserna i den Gröna klimatfonden ska vara ett tillskott utöver ländernas ordinarie biståndsanslag.  Detta innebär att Sverige behöver öka biståndsbudgeten. Idag är det endast två partier i Sveriges riksdag som tydligt lägger till resurser för klimatbiståndet utöver biståndsbudgeten i sina respektive budgetar. Ytterligare tre av riksdagspartierna uppger att de tycker att det behövs medel utöver biståndsbudgeten. Folkpartiet är tveksamma och Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot ytterligare medel för klimatbistånd.

Forum Syd kommer att verka för att Sveriges regering efter valet tar sitt ansvar i enlighet med de internationella överenskommelserna gällande FN:s Gröna klimatfond och att ytterligare resurser tillförs utöver Sveriges biståndsbudget.

KINA/AMNESTY

Dödsdömd friad efter sex år

Frigivningen av den dödsdömde fånge i Kina som kämpat sig genom sex år av rättegångar och överklaganden är ytterligare en påminnelse om nödvändigheten att omedelbart stoppa alla avrättningar och avskaffa dödsstraffet i landet, säger Amnesty International.

  Elisabeth Löfgren: |2014-08-22| Nian Bin släpptes efter att domstolen i Fujian friat honom från anklagelserna att han "placerat ut farliga substanser" då bevisningen inte var stark nog.

– Frigivningen är ett tydligt exempel på varför dödsstraffet måste avskaffas och den ständiga risken att oskyldiga avrättas, säger Anu Kultalahti Amnesty Internationals Kinautredare.

Kinas rättssystem har svåra brister och detta fall visar upp många felaktigheter som behöver lyftas, till exempel anklagelser om tortyr. Det är upprörande att Nian Bin och hans familj har lidit genom sex långa år med ett ständigt hot om avrättning trots den uppenbara bristen på bevis.

anklagades för förgiftning av grannar 

Nian Bin anklagades för att ha förgiftat sina grannar med råttgift, vilket ledde till två små barns död och att fyra personer skadades. Nian Bin uppger att han blev torterad under polisförhören och tvingades erkänna. Sedan den första rättegången i februari 2008 har Nian Bin gått igenom tre överklaganden, Högsta domstolens omprövning och ytterligare tre rättegångar som beordrades på grund av bristen på bevis.

I oktober 2010 upphävde högsta domstolen dödsstraffsdomen med hänvisning till otillräckliga bevis. Trots det gick domstolen emot i Fuzhou högsta domstolen och dömde åter Nian Bin till döden i en ny rättegång i november 2011. I juli 2013 inleddes ännu en rättegång och först nu kom domen.

– I det här fallet har slutligen ett stort misstag kunnat undvikas, men Nian Bin och hans familj hade inte behövt gå igenom en lång process med flera rättegångar om domstolen i Fuzhou hade tagit hänsyn till högre domstolars upprepade konstateranden att det inte fanns tillräckligt med bevis, säger Anu Kultalahti.

Bakgrund

Kina fortsätter att avrätta fler människor än resten av världen tillsammans under stort hemlighetsmakeri. Myndigheterna vägrar släppa statistik över avrättningarna. Dödsdomar utfärdas ofta efter orättvisa rättegångar där tortyr använts för att tvinga fram erkännanden och vid brott som narkotikasmuggling eller ekonomiska brott. Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen

ÅRETS FÖRNYARE/SVENSKA KYRKAN

Belönas för sitt konfirmandarbete

Församlingspedagogen Britt-Marie Frisell i Härnösands stift är utsedd till årets förnyare i Svenska kyrkan 2014. Utmärkelsen får hon för sitt mångåriga arbete med att skapa plats åt unga människors engagemang i kyrkan.

   Mats Hermansson: |2014-08-21| Britt-Marie Frisell har som församlingspedagog i Hofors och konfirmandkonsulent i Härnösands stift varit med och skapat en utbildning i tre steg för unga konfirmandledare och bidragit till en rörelse med unga ledare över hela landet. Hon har också varit med om att utveckla det mycket populära samiska konfirmandlägret genom att utbilda unga samer till ledare.

Britt-Marie Frisell har som församlingspedagog i Hofors och konfirmandkonsulent i Härnösands stift varit med och skapat en utbildning i tre steg för unga konfirmandledare och bidragit till en rörelse med unga ledare över hela landet. Hon har också varit med om att utveckla det mycket populära samiska konfirmandlägret genom att utbilda unga samer till ledare. 

– Det känns otroligt hedrande, kommenterar Britt-Marie Frisell utmärkelsen. Jag är så lycklig  över att det här arbetet lyfts upp. Konfirmandarbetet och utbildningen av unga ledare är en av de viktigaste sakerna vi gör i vår kyrka. Det 

- Konfirmandarbetet och utbildningen av unga ledare är en av de viktigaste sakerna vi gör i vår kyrka, säger Britt-Marie Frisell, som fått priset Årets förnyare 2014. Foto: Petter Frisell

innehåller allt – undervisning, gudstjänst, diakoni och mission. Konfirmandarbetet måste hålla hög kvalitet. – Och utan unga konfirmandledare kan man inte hålla denna kvalitet, säger hon.

Juryns motivering
Årets förnyare i Svenska kyrkan 2014 är Britt-Marie Frisell. Hon är församlingspedagog och har under många år skapat plats åt unga människors engagemang i Svenska kyrkan samt bidragit till en rörelse med unga ledare över hela landet. 

Tidigt byggde hon upp ett utbildningsprogram i tre steg för unga konfirmandledare i Hofors församling, som hon sedan utvecklade vidare i Härnösands stift. Hon har producerat konfirmandledarmaterial, utvecklat konfirmandledarsajten och engagerat sig i det samiska konfirmandlägrets utveckling genom att utbilda unga samer till ledare. Hon har även medverkat i flera forskningsprojekt för att kvalitetsutveckla konfirmandledararbetet.

Årets förnyare

Priset "Årets förnyare i Svenska kyrkan" ska gå till en person eller grupp som verkat för ett gränsöverskridande och framåtvänd kyrka. Priset vill lyfta fram teologi och kyrkoliv som inspirerar andra och gjuter hopp i Svenska kyrkan. Bakom priset står Kyrkans Tidning, Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling. Det delas ut under Gotlands kyrkvecka som pågår på nu.

Mats Hermansson är domprost och juryns ordförande.

STOCKHOLM

Ny kantor i Stora synagogan

Stora synagogan i Stockholm har fått en ny kantor. Judiska församlingen har anställt Isidoro Abramowicz.

   Paul Lindberg: |2014-08-25| Isidoro Abramowicz kommer att börja sin tjänst till hösthelgerna. Kantor Abramowicz hälsas varmt välkommen till Judiska församlingen i Stockholm.

Ute Steyer, som erbjudits rabbintjänsten i Stora synagogan (förhandlingar pågår), kommer att verka som gästrabbin  under rosh hashana och jom kipur.

NIGERIA/Amnesty International 

Offer för tvångsvräkning måste kompenseras

Världsbanken stödde otillräckliga kompensationspaket till de tusentals människor som tvångsvräktes från ett informellt bostadsområde i delstaten Lagos i Nigeria, säger Amnesty International i en rapport. Rapporten At the mercy of the government beskriver hur boende i Badia East vars hem revs med bulldozers 23 februari 2013 inte gavs tillräcklig kompensation av regeringen för förlusterna.

   Yvette Rasch: |2014-08-19| Trots att kompensationspaketen inte nådde upp till de krav som ställs enligt internationella normer eller bankens egna riktlinjer ställde sig Världsbanken bakom dessa.

– Det är upprörande att ett samhälle som lämnats utblottat av staten har nekats gottgörelse och att Världsbanken har medverkat till detta, säger Audrey Gaughran, på Amnesty.

Rivningen av hundratals hus och butiker lämnade många arbetslösa och tusentals hemlösa. Att inte ge de drabbade tillräcklig kompensation förvärrar bara eländet och driver människor djupare in i fattigdom. 

Den informella bosättningen Badia East i delstaten Lagos valdes ut till ett Världsbankenprojekt som syftade till att öka tillgången till grundläggande samhällsservice, som till exempel avlopp. Dock skedde rivningen av 266 hus och affärslokaler utan tillräcklig konsultation eller tillräcklig eller rimlig förvarning och utan kompensation. Efter att myndigheterna i Lagos pressats gick de med på att, tillsammans med Världsbanken, utveckla en retroaktiv förflyttningsplan, Resettlement Action Plan (RAP), för boende i området baserad på Världsbankens policy om ofrivillig förflyttning. Dock gick innehållet i RAP i strid med både rådande människorättsnormer och Världsbankens policy.

RAP lyckades inte att:

» Ge alternativ till andra boenden

» Se till att drabbade erbjöds stöd för att återgå till sina arbeten eller tidigare levnadsstandard

» Se till att de drabbade fick tillräcklig kompensation. Istället erbjöds "finansiellt stöd", en summa som sattes godtyckligt av staten och ansågs otillräcklig av de drabbade. Utöver detta drog delstaten Lagos tillbaka en överenskommelse om kompensation som träffades mellan en kommitté som etablerats och representanter från samhället. Världsbanken kände till detta. 

Trots dessa påtagliga misslyckanden godkändes RAP av Världsbanken. Världsbanken brast ytterligare och bröt mot sin egen policy när de inte släppte utkastet till RAP innan det skulle godkännas vilket ytterligare försvårade för de som arbetade med processen.

Vissa av de drabbade bad om en utredning av Världsbankens interna utredningsenhet, en enhet som ska vara oberoende av banken, men vägrades detta. Enheten stödde också RAP.

- RAP och den processen i vilken den togs fram, tar ingen hänsyn till människorättsnormer och har inte tagit vidtagit åtgärder för tillräckligt kompensera som de redan utsatta människorna i Badia East, säger Audrey Gaughran. 

ÅTERUPPTA ANSVARET FÖR DE MÄNSKLIGA BEHOVEN

Det är av största vikt att myndigheterna i Lagos åter igen samarbetar med Världsbanken och omedelbart ser till att de som drabbats av tvångsvräkningar i Badia East blir kompenserade och de som inte har hittat någonstans att bo måste erbjudas alternativ. 

Amnesty International uppmanar också Nigeria att införa ett moratorium mot massvräkningar tills de har infört lagstiftning som skyddar människor från tvångsvräkningar.

Läs rapporten 

At the mercy of the government

EXPO IDAG

Tre nazister misstänkta för mordförsök

Fidel Ogu knivhöggs i magen den 7 december efter att han stoppats av en grupp på fyra personer. När SVT:s Uppdrag Granskning tog upp händelsen i april var utredningen om överfallet nedlagd. SVT kunde, genom övervakningsbilder från tunnelbanan, koppla tre av Svenska motståndsrörelsens aktivister till överfallet. 

   Daniel Vergara: |2014-08-19| Tre personer från nazistiska Svenska motståndsrörelsen misstänks för knivattacken mot Fidel Ogu i december förra året.

Efter Uppdrag Gransknings reportage öppnade polisen återigen utredningen kring knivattacken och i måndags greps tre personer, en 18-åring och två 23-åringar. De misstänks för mordförsök. Polisen ska ha haft koll på SMR-aktivisterna under en tid. 

– Det är rätt att vi har gripit tre personer som är misstänkta för det här. Gripandet gick lugnt till, säger Jesper Rundeberg, kriminalkommissarie vid Söderortspolisen i Stockholm till Metro. 

De misstänkta aktivisterna deltog i attacken mot en antirasistisk manifestation i Kärrtorp någon vecka efter knivdådet.

Greenpeace/Tyskland

Massiva protester mot Vattenfall i Tyskland

En stämningsansökan har lämnats in mot Vattenfall i Tyskland, och protesterna mot brunkolet växer. Tusentals personer på gränsen mellan Tyskland och Polen protesterade mot bolagets brunkolssatsningar. Samtidigt är de svenska partierna tysta om den statliga energijättens planer som innebär att över en miljard ton skadliga växthusgaser kan släppas ut i atmosfären och över tre tusen människor tvingas flytta.

   Annika Flensburg: |2014-08-19| Stämningsansökan lämnades in av lokala grupper samt Greenpeace och är den första mot Nochten II, en av de fem nya brunkolsgruvor som Vattenfall planerar i tyska Lauzitsregionen. Nochten II innehåller drygt 300 miljoner ton brunkol och ska säkerställa att bolagets kolkraftverk Boxberg kan drivas fram till 2050.

”Brunkol är det smutsigaste bränslet som finns och kan inte ha någon plats i det framtida hållbara energisystemet. Att statliga Vattenfall fortsätter med brunkolsinvesteringar går helt på tvärs med världens ansträngningar att hejda den globala uppvärmningen. Inget parti kan med trovärdighet lyfta klimatfrågan i valrörelsen utan att ge väljarna ett tydligt besked om framtida styrning av Vattenfall, detta gäller i synnerhet Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven", säger Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige.

åtta kilometer lång mänsklig kedja

Tusentals människor i gränslandet mellan Tyskland och Polen protesterade mot företag som Vattenfall och den polska energigruppen PGE. Personer från över 14 europeiska länder deltog inklusive Sverige. Deltagarna bildade en åtta kilometer lång mänsklig kedja mellan polska Grabice och tyska Kerkwitz i Lausitzregionen som sitter på de största brunkolsreserverna i Europa.

Motståndet mot brunkol och Vattenfalls planer är utbrett i Tyskland liksom i Sverige. I Tyskland visar en opinionsundersökning att 88 procent av invånarna inte tycker brunkol rättfärdigar allvarliga ingrepp på miljön. En Sifomätning visar att 77 procent av svenska folket vill att regeringen stoppar Vattenfalls gruvplaner.

Vattenfall gör Sverige till klimatbovar

Bolaget svärtar ner Sveriges trovärdighet i klimatfrågor utomlands och jag hoppas att protester väckt hemmaopinionen, säger Em Petersson, kampanjledare för klimat och energi på Greenpeace i Sverige.

I Sverige deltog 40 000 personer i Greenpeace kampanj som uppmanade regeringen att stoppa Vattenfalls brunkolsplaner.

Earth Overshoot Day

Grön debatt: Budgetkris i naturen

Den 19 augusti tog den förnybara delen av jordens resurser slut för i år. Resten av året lever vi istället på resurser som tas ifrån kommande generationer. Denna brytpunkt kallas den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) och signalerar att vi snarast måste börja ta ekologin på samma allvar som ekonomin.

   Göran Hådén/Helena Leander: |2014-08-19| Genom att använda för mycket naturresurser förstör vi den känsliga balansen i naturen och får hela ekosystem att kollapsa. Vi förstör jordbruksmark, överfiskar haven och hugger ner skogar i en takt som om vi vore de sista generationerna på jorden.

Om alla på jorden förbrukade lika mycket naturresurser som vi gör i Sverige hade situationen varit ännu värre. Då hade vi redan i våras överskridit vårt rättvisa miljöutrymme för i år.

Vi vet hur vi kan leva hållbart, men det krävs modiga politiska beslut för att klara det. Sverige har en stor möjlighet att påverka andra länder genom att vara ett föredöme som på olika områden visar hur vi kan leva hållbart, samtidigt som vi mår bra och trivs med våra liv.

DET SOM BORDE VARA SJÄLVKLART

Miljöpartiet vill att det som är bra för människor och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska vara dyrt och det som är alltför skadligt ska förbjudas. Det kan låta självklart, ändå är det idag ofta tvärtom. Flyg är ofta billigare än tåg, det är i regel billigare att köpa nytt än att reparera elektronik och i vanliga produkter används tusentals olika kemikalier som vi ännu inte har någon aning om hur de påverkar oss på sikt

Klimatet är ett av de tydligaste exemplen på hur vi lever på kommande generationers bekostnad. Sveriges klimatpåverkan är flerdubbelt högre än vad som är hållbart. För att få ordning på klimatpolitiken i Sverige behöver vi hantera klimatet med samma allvar som den ekonomiska politiken, där vi har en budgetlag som skapar ordning och reda i ekonomin.

klimatlag för Englands långsiktiga mål

På motsvarande sätt har Storbritannien sedan 2008 en klimatlag där politiker över blockgränserna enats om ett långsiktigt mål, med periodvisa utsläppstak på vägen dit. Sedan får regeringen föra vilken politik som helst, så länge dessa utsläppstak inte överskrids.

Den brittiska klimatlagen har hittills varit lyckosam i att minska utsläppen. Därför bör även Sverige införa en motsvarande övergripande klimatlag för att komma ifrån den passivitet och det siffertrixande som tyvärr länge präglat svensk klimatpolitik.

Kommande generationer har ingen rösträtt när vi nu väljer nya politiker till riksdagen, landstingen och kommunerna. Därför behöver vi alla väga in även deras intressen – både i politiken och i vår vardag. På så sätt kan vi snarast börja leva inom naturens ramar.

STOCKHOLM

Tunnelbana eller motorväg

Samtidigt som alliansen grävde för motorvägen Förbifart Stockholm kom Miljöpartiets toppolitiker i Riksdagen, Stockholmsregionen och Stockholms stad att cykla längs den Orangea linjen. Orangea linjen är Miljöpartiets förslag till utbyggnad av tunnelbanan. 

  Hanne Simonsen: |2014-08-19| Orangea linjen är en helt ny linje i Stockholms tunnelbana som ska gå mellan Älvsjö, Liljeholmen, Fridhemsplan och vidare till Hagastaden, Mörby centrum, Täby, Arninge samt Traneberg, Brommaplan och Solvalla.

Politikerna cyklande över Västerbron till Västerbroplan 3, där Åsa Romson och Gustav Fridolin presenterar en ny undersökning som visar att stockholmarna vill ha tunnelbana och kollektivtrafik istället för en ny motorväg. Vid pressträffen presenteras också Miljöpartiets politik för en klimatsmart och växande stockholmsregion. Medverkande på cykelturen gjorde Åsa Romson, språkrör; Gustav Fridolin, språkrör; Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson; Daniel Helldén, oppositionsborgarråd; Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson, Stockholms läns landsting

We Effect/gaza

Stor förödelse i Gaza

We Effect har jobbat i Palestina i nästan tjugo år. Det pågående kriget i Gaza har vållat omfattande skador – såväl mänskliga som strukturella – på våra biståndsprojekt. En av dem som dött under beskjutningen är Khader Khalil Allouh, deltagare i ett våra projekt i Gaza.

   Alfred Skogberg: |2014-08-20| Khader Khalil Allouh träffades av en raket och dog direkt. Huset förstördes, nu är de beroende av släkt och vänner för att klara sig, berättar hans brorson Omar Ali Allouh.

  I ett område med låga inkomster och en arbetslöshet på uppskattningsvis 40% försörjde Khader Khalil Allou sin familj genom att odla gurka i sina växthus. Han var medlem i Al Wafa Cooperative for Agricultural Marketing, en av We Effects samarbetsorganisationer i området.

en humanitär katastrof

Den tunga beskjutning av Gazaremsan har orsakat svåra skador på både infrastruktur och jordbruk, vilket har lett till en humanitär katastrof. FN uppskattar att omkring 12 000 hem har förstörts och att 425 000 människor bor i tillfälliga flyktingläger efter att ha flytt de värsta krigszonerna. Elektriciteten är bristfällig, liksom tillgången till mat och vatten.

Ett av de stora problemen i Gaza och Västbanken är framkomligheten. Detta drabbar framför allt civilbefolkningen och leder till att man inte når den kapacitet som finns för att nyttja naturtillgångar och jordbruksmarker. Mat är en bristvara – uppemot 44% av alla hushåll i Gaza beräknas av FN inte ha tillräcklig tillgång till nyttig, säker och mångsidig kost.

humanitära insatser i gaza

We Effect skrev tillsammans med organisationer som Rädda barnen, Oxfam, Diakonia och flera FN-organ på ett upprop för vapenvila. Detta spreds av organisationerna via sociala medier. Uppropet nådde sammanlagt över 7 miljoner människor.

I nuläget har We Effect ingen insamling där pengarna går endast till Gaza, men det är vår avsikt att delta i återuppbyggnaden och på olika sätt lindra lidandet.

Humanitära insatser i Gaza

gAZA/Amnesty International

Påstådda "kollaboratörer" avrättade av Hamas

Hamas måste omedelbart upphöra med summariska avrättningar av påstådda "kollaboratörer", säger Amnesty International i ett uttalande efter att ytterligare minst 18 palestinier avrättats av exekutionspatrull under fredagen. Sammanlagt har minst 21 personer avrättats de senaste två dagarna. Ett stort antal personer har även gripits efter att tre höga Hamasledare dödats av de israeliska styrkorna under torsdagen.

   Elisabeth Löfgren: |2014-08-22| – Denna ström av avrättningar är än mer chockerande med tanke på att personerna dömdes till döden i rättegångar, om det ens förekom någon rättegång, som var summariska och grovt bristfälliga. Hamas måste omedelbart upphöra med att använda dödsstraff, säger Anne FitzGerald, chef för Amnestys utredningsavdelning.  

Minst elva personer, varav två kvinnor, avrättades med exekutionspatrull på al-Katibafängelsets gård i västra Gaza City. Ytterligare sju personer avrättades efter fredagsbönen utanför den stora moskén i Gaza City.

ANKLAGELSER SPIKADES FAST PÅ MOSKÉN

På väggen till moskén hade ett anslag spikats fast som anklagade personerna för att ha försett fienden med information om tunnlar, hus och platser där raketer förvarades. Dessa platser hade sedan bombats av israelerna och orsakat flera hamaskrigares död. "Som en följd av detta verkställdes revolutionsdomstolens dom", stod det på anslaget. 

De avrättades identitet är ännu inte känd eftersom deras huvuden var täckta, även bödlarna var maskerade.

Hamas webbsida Al Rai utfärdade en varning om att "samma straff snart kommer att drabba andra". Förräderi är belagt med dödsstraff enligt palestinsk lag.

utan presidentens godkännande 

Enligt palestinsk lagstiftning ska samtliga dödsdomar skrivas under av presidenten i den Palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas. Trots detta genomför Hamas avrättningar utan presidentens godkännande.

– Att avrätta människor efter mycket bristfälliga rättegångar är både grymt och inhumant. Hamas måste också komma ihåg att rätten till en rättvis och korrekt rättegång, inför en kompetent domstol, gäller även under väpnad konflikt, säger Anne FitzGerald. 

Israel genomförde en bombräd mot ett hus i södra Gaza under torsdagen. Tre Hamasledare dödades och även sju grannar och familjemedlemmar. 

STOCKHOLM/GREENPEACE

Arla ger efter – slutar med smutsig palmolja

Mejerijätten Arla ansluter sig nu till flera andra svenska varumärken och rensar upp i leverantörsleden för att bryta kedjan mellan företagets produkter och skövlingen av regnskog. Beslutet kom efter månader av förhandlingar med Greenpeace. Arlas vändning är en stor seger för konsumenterna liksom för regnskogarna och den biologiska mångfalden.

   Daniel Bengtsson: |2014-08-21| Vi ser en omvandling inom palmoljeindustrin. Under det senaste året har företag efter företag gått med på Greenpeace och konsumenternas krav gällande palmolja, säger Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige.

Arla är en av de största aktörerna i den internationella mejerivärlden och palmolja finns i de produkter som innehåller vegetabilisk olja, som till exempel Lätt & Lagom och Smör & Rapsolja.

Arlas nya policy garanterar att all palmolja från regnskogs- och torvmarksområden ska bort från produktionsleden till 2017. All palmolja som finns i deras produkter vara spårbar hela vägen, från butikshyllan till plantagen, och ursprungsbefolkningens och arbetares rättigheter ska respekteras.

Första steget är taget

Deras åtaganden går därmed längre än målen satta av palmoljebranschens största hållbarhetscertifiering RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, som har kritiserats av bland andra Greenpeace för att vara alltför vaga och inte garantera att kopplingen till regnskogsskövlingar bryts.

– Första steget är taget. Nu gäller det att företagen löper linan ut. Vi kommer fortsätta följa deras fotspår och granska att de verkligen håller sina löften, säger Annika Jacobson.

Skövling är det enskilt största hotet

Skövling som ger plats åt palmoljeodlingar är det enskilt största hotet mot Indonesiens regnskogar och riskerar att utrota unika djurarter som sumatratigern, orangutangen och trädkängurun.

Under året har över 110 000 personer i Norden deltagit i Greenpeace kampanj som kräver av företagen att stoppar handeln med smutsig palmolja. Flera svenska och nordiska varumärken, som till exempel Findus, Marabou, Göteborgs Kex och Cloetta, har gett efter för kraven. I somras anslöt sig även AAK, Nordens största leverantör av palmolja, till den växande skara företag som lovat få bort smutsig palmolja i sina produkter.

KOLLEKTIVTRAFIK

Begrav moderatprojektet "förbifarten"

Hur många spadtag krävs egentligen för att begrava moderatprojektet ”förbifarten” ? Det undrar Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. De klimatrelaterade katastroferna når även Sverige med skogsbränder i Västmanland och översvämningar i Halland. Men i moderaternas värld skiner alltid solen.

   Göran Folin m.fl.: |2014-08-19| Moderaterna några spadtag för Förbifarten i Häggvik och Sollentuna. Det första spadtaget tog dom för sig själva i smyg, i Skärholmen inför utvalt pressfolk. Därefter var det ett massivt uppbåd av moderatpolitiker från regeringen och de fyra berörda kommunerna, som höll tal, sekunderade av utkommenderade muf-are med egna plakat.

Den återkommande kritiken från forskare och trafikplanerare om att vi ytterligare bygger fast oss i bilsamhället med stora skador för miljön och klimatet som följd viftades bort med att det minsann ska byggas tunnelbanor också. Fredrik Reinfeldts ord för ett par dar sen om kommande svångremmar var tydligen redan glömda.

MODERATPROJEKT MED S SOM GISSLAN

Det är mycket tydligt hur moderaterna försöker använda ”hotet” mot att förbifarten inte skulle genomföras om det blir de rödgröna som vinner valet. Men det är också mycket tydligt att detta är ett moderatprojekt med socialdemokraterna som gisslan. Man kan undra var resten av allianspartierna håller hus? Får dom inte vara med, eller vill dom inte? Och för tjänstemännen från kommunerna och från Trafikverket som måste ställa upp på dessa moderatjippon, hur kul känns det?

Moderaternas nya slogan ”Bye bye Förbifarten” är ett rejält självmål. Deras plakat plockades snabbt upp av oss demonstranter och användes i manifestationen. Bättre kunde vi inte gjort själva. Vilken reklambyrå anlitar dom?

Förbifarten är en miljömässig katastrof

Vi som är motståndare till Förbifart Stockholm var självklart där, liksom vid det inställda spadtaget 23 juni. Trots att vi inte fått någon förhandsinformation var vi ett femtiotal personer på plats, bevakade av minst lika många poliser, säkerhetsvakter och tjänstemän från Trafikverket så vi inte skulle komma i närheten av de kanske hundra inbjudna gästerna.

Förbifarten är en klimat- och miljömässig katastrof. Den byggs för bilar och är sällsynt olämplig för buss- eller spårtrafik. Om den byggs så minskar resurser för satsningar på utbyggd kollektivtrafik och cykelvägnät. Argumenten mot Förbifart Stockholm finns på vår hemsida:www.stoppaforbifarten.nu

Göran Folin, Alternativ Stad/Jordens vänner, tel 073 073 11 88 och Karin Wahlgren, 

Klimataktion, tel 073 688 20 33

Nr 5 – 2014

Gärna snabbtåg i Sverige, men först en rejäl ansiktslyftning av den befintliga järnvägen. Upprustning för de akuta transportbehoven måste prioriteras, istället för motorvägsbyggen. Foto: ICE Intercity Express.

SNABBTÅG

Alliansen saknar finansiering av tågsatsning

En genomgång visar att allianspartierna saknar finansiering för det förslag om tågsatsningar som presenterades i Almedalen. MP avsätter 77 miljarder mer än regeringen på tåg för den kommande planperioden 2014-2025. Alliansens förslag jämförs med Miljöpartiets förslag.

   Sven Elander: |2014-07-02| De nya höghastighetsbanorna som Alliansen utlovar idag är endast finansierade till 17 procent i den nuvarande transportplanen. Det innebär att 83 procent eller motsvarande 116 miljarder kronor av finansieringen skjuts på framtiden.

Miljöpartiet finansierar 44 miljarder av höghastighetsbanorna redan i plan för 2014-2025. Det innebär ett verkligt åtagande att genomföra projektet och att finansieringen för en stor del redan är klar.

Förutom utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm (som presenterats tidigare och som MP drivit sedan längre) är kollektivtrafiksatsningarna mycket diffusa. Miljöpartiet avsätter 12 miljarder kronor mer än regeringen på kollektivtrafik i städer för planperioden 2015-2025, bland annat genom medfinansiering till en ny tunnelbanelinje i Stockholm.

De 100 000 bostäder som utlovas av Alliansen är alldeles för lite till 2035. Miljöpartiet i Stockholm har redan planer för 150 000 nya bostäder till 2030 bara i Stockholmsområdet.

Alliansen släpper nu principen om att redovisa finansiering krona för krona.

Tabell: Jämförelse mellan MP:s och Alliansens satsningar i Nationella Planen för infrastruktur 2014 – 2025

Totalt satsar MP ca 77 miljarder mer än Alliansen på tåg och kollektivtrafik under perioden 2014 – 2025.

Satsning:

Ny stambana Sthlm – Gbg och Sthlm – Malmö

Spårvägar i storstäder

Norrbotniabanan

Ostkustbanan

Pott för godsstråk

Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand, Dalabanan, Sydostlänken, Simrishamnsbanan, Inlandsbanan, Värmlandsbanan, Bohusbanan, Lysekilsbanan, Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Stångådalsbanan, Tjustbanan.

MP:

44 miljarder

12 miljarder

10 miljarder

10 miljarder

3,5 miljarder

21,5 miljarder

Alliansen:

24 miljarder

0

0

1 miljard

0

0

SVENSKA TÅGKRISEN

Låt Schweiz lösa den svenska tågkrisen

Låt experter från Schweiz hjälpa till att lösa den svenska tågkrisen. Många år av vårdslös avreglering, eftersatt underhåll och brist på nyinvesteringar har försatt den svenska järnvägen i djup kris. För att snabbt vända den allvarliga utvecklingen vill MP ta hjälp av experter från föregångslandet Schweiz.

   Sven Elander: |2014-07-25|  – Vi ser tydligt att det behövs internationell expertis för att lösa tågkrisen. Alliansen har misslyckats helt med att skapa en fungerande järnväg med tåg i tid, trots att de haft åtta år på sig. Vi är övertygade om att vi behöver ta hjälp från länder som Schweiz, där hela 97 procent av alla tåg kommer fram i tid, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

Riksdagen beslutade enligt Miljöpartiets förslag att den statliga utredningen om järnvägens organisation ska titta på ett återförstatligande av järnvägsunderhållet och hur SJ kan ges ett nytt, bredare samhällsuppdrag. Nu vill MP att internationella experter bjuds in att hjälpa till i krisen med den svenska tågtrafiken.

– Vi vill att den pågående järnvägsutredningen får i uppgift att också ta in internationella experter som kan ge tips utifrån hur man lyckats med bra tågtrafik i andra länder. Det handlar alltså inte om att tillsätta en helt ny utredning, säger Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

AMNESTY/USA

Ett år efter domen - släpp Chelsea Manning

Ett år efter att Chelsea Manning fälldes för att ha läckt hemligstämplat material återupprepar Amnesty International kravet att hon ska benådas och släppas omedelbart. Amnesty uppmanar också de amerikanska myndigheterna att utreda de människorättsövergrepp hon kan ha utsatts för. 

   Yvette Rasch:  |2014-07-30| Chelsea Manning har suttit fängslad sedan hon offentliggjorde dokument som inkluderade bevis på möjliga människorättskränkningar och brott mot folkrätten. Genom att sprida informationen genom Wikileaks avslöjade hon övergrepp som begåtts av USA:s armé, företag som hyrts in av USA samt irakiska och afghanska trupper som verkat tillsammans med amerikanska styrkor.

– Det är fruktansvärt upprörande att Chelsea Manning tynar bort i en fängelsecell samtidigt som de hon hjälpte till att avslöja, de som möjligtvis är skyldiga till människorättsövergrepp, åtnjuter straffrihet, säger Erika Guevara Rosas, chef för Amnestys Amerikaavdelning.

Chelsea Manning dömdes till 35 års fängelse

Efter att ha fällts för 20 separata åtal dömdes Chelsea Manning till 35 års fängelse, vilket är mycket längre än andra militärer som dömts för mord, våldtäkt och krigsbrott. Innan domen hade Chelsea Manning redan suttit fängslad i tre år inför rättegången, däribland 11 månader under förhållanden som FN:s speciella sändebud mot tortyr beskrev som grymma och inhumana.

Chelsea Manning har alltid vidhållit att hon läckte dokumenten till Wikileaks i allmänhetens intresse och för att skapa en meningsfull debatt kring priset för krigsföring och militärens agerande i Irak och Afghanistan. Bland det mest anmärkningsvärda i materialet som läcktes var en tidigare okänd videofilm över hur journalister och andra civila dödas i en amerikansk helikopterattack. 

de verkliga förbrytarna kommer undan

– Den amerikanska regeringen verkar inte kunna prioritera. Genom Chelsea Mannings hårda straff skickar de en signal om att visselblåsare inte tolereras. Att inte utreda de anklagelser som följde Chelsea Mannings avslöjanden innebär i sin tur att de som eventuellt är ansvariga för brott mot folkrätten, bland annat tortyr och påtvingade försvinnanden, kommer undan helskinnade, säger Erika Guevara Rosas.

– Ett år efter domen mot Chelsea Manning uppmanar vi USA att benåda henne på grund av de motiv hon haft för sina avslöjanden och anse hennes straff redan avtjänat.

BRASILIEN

38:e landet som lagstiftar mot aga

I dag fyller det svenska förbudet mot barnaga 35 år. Rädda Barnen var en stark pådrivare av lagen - och arbetet för att inget barn ska behöva utsättas för våld pågår i dag över hela världen. Brasilien är det senaste landet att införa ett förbud mot aga, och blir 38:e land i världen med en agalag i och med att presidenten skrev under den nya lagen förra veckan.

   Anders Maxson: |2014-07-01|   Rädda Barnen har under lång tid arbetat mot kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Brasilien, bland annat i kampanjen Red Nao bata Eduque – Slå inte, utbilda. Utöver utbildning i positivt föräldraskap har Rädda Barnen arbetat med att påverka beslutsfattare och politiker. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin talade inför Brasiliens parlament för ett agaförbud i vintras:

– Det är mycket glädjande att lagen nu är antagen. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete och ett stort och viktigt steg för barnen i Brasilien. Jag hoppas att det har en effekt på andra länder att anta en liknande lag, säger Elisabeth Dahlin.

säkerställa barns rättigheter

Rädda Barnen arbetar med partnerorganisationer i över 120 länder för att säkerställa barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Förbud mot aga är en viktig och prioriterad fråga.

– Om vi arbetar tillsammans med barn, föräldrar, civilsamhälle, lärare, myndigheter, utbildningsväsende och religiösa grupper har vi en möjlighet att inte bara förbjuda aga i lag men också se att lagen följs och att aga som uppfostringsmetod till slut försvinner, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen spelade en viktig roll när Sverige som första land antog en lag mot barnaga, för 35 år sedan, genom kampanjer, affischer och debatter. Brasilien blir nu det femte landet i Latinamerika att införa ett agaförbud. Med sina 60 miljoner barn är Brasilien det hittills största landet som förbjuder fysisk och psykisk bestraffning av barn. Antal barn i världen som omfattas av lagligt skydd mot all form av våld ökar därmed från fem till åtta procent.

Feministiskt initiativ 

Solidaritet med Gaza

Drygt 1000 personer har redan dött. De allra flesta civila. Siffran stiger för varje dag. Övergreppen är otaliga och outhärdliga. Det har pågått under lång tid. Israels behandling av palestinier i Gaza och på Västbanken är apartheid. Från ett folkrätts- och MR-perspektiv är det helt oacceptabelt. Muren, de olagliga israeliska bosättningarna, den militära repressionen – allt strider mot folkrätten men allt fortgår.

   Ylva Werlinder:  |2008-07-27|  Feministiskt initiativ uppmanar till solidaritet med Gaza! Omvärlden måste reagera och agera! Israel är en ockupationsmakt och är ansvarig för det oproportionerliga våldet som utövas mot Palestina. Nu förstörs infrastrukturen systematiskt och skolor och sjukhus bombas. Civilbefolkningen står helt utan skydd och utan någon som helst möjlighet att fly. Det som pågår är ett brott mot mänskligheten.

Brott måste få konsekvenser. Omvärlden måste reagera och införa åtgärder mot Israel på samma sätt som redan gjorts mot andra folkrättsbrytare.

ockupation och folkrättsbrott

Feministiskt initiativ stödjer BDS-rörelsen, dess anda och principer om bojkott, desinvestering och sanktioner. Uppropet som ligger till grund för BDS-rörelsen formulerades av 170 palestinska organisationer redan år 2005. Uppropet kräver av omvärlden att införa bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot staten Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår. 

BDS är en icke-våldsrörelse som arbetar på samma sätt som den rörelse som slutligen fick apartheidregimen i Sydafrika på fall. BDS-rörelsen är global och utgår från universella mänskliga rättigheter och internationell rätt. BDS som metod möjliggör konkreta solidaritetshandlingar i vardagen (bojkott), uppmanar näringslivet att agera (deinvestering) och sätter samtidigt press på regeringar och överstatliga organ (EU, FN) att agera i enlighet med folkrätten (sanktioner, handelshinder, stopp för militärt samarbete, diplomatiska påtryckningar, osv.). BDS-rörelsen riktar sig mot den Israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer.

UPPMANING OM ANSLUTNING TILL BDS-RÖRELSEN 

Feministiskt initiativ uppmanar nu fler att ansluta sig till BDS-rörelsen och vill i enlighet med uppropet att: 

» FN utfärdar ett militärt moratorium för hela området för att möjliggöra fredssamtal

» EU fryser sina handelsavtal med Israel, med hänvisning till upprepade brott mot mänskliga rättigheter

» EU uppmanar Israel att upphäva blockaden mot Gaza, stoppa bosättningspolitiken och riva muren

» Sveriges regering tar initiativ till möte med näringsliv och politik för att lägga grunden till ett gemensamt nationellt agerande utifrån BDS-uppropet

» Sveriges regering lyfter frågan om BDS i samtliga internationella sammanhang

SNF/SKOG OCH NATURVÅRD

Huddinge bästa kommun på naturvård 

Naturskyddsföreningen presenterade den 16 juli en ny rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Resultatet visar att storstadskommuner generellt sett är bättre på naturvårdsarbete, och att det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. Bäst placerar sig Huddinge kommun tätt följt av Lomma, Helsingborg, Bromölla och Täby.

   Kristoffer Talltorp: |2014-07-16| Vår granskning visar att det inte spelar någon roll för naturvården vilken politisk majoritet som styr i kommunen. Att prioritera natur och friluftsliv har ingen politisk färg utan det är beroende av intresse och vilja, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I rankningen ligger Huddinge utanför Stockholm i topp med hela 43 poäng av maximala 45. Därefter kommer Lomma och Helsingborg med 39,5 poäng, följda av Bromölla och Täby med 34 poäng.

naturvårdens status i övriga landet är nedslående

Den totala bilden av den lokala naturvårdens status i landet är däremot nedslående. Sju av tio kommuner (69 procent) når inte upp ens till halva möjliga poängen. 35 kommuner har riktigt låga poäng (tio eller färre). 72 procent av landets kommuner har valt att besvara enkäten.

I alltför många kommuner saknas det både mål och handlingsprogram för naturvården. På många håll saknas också antagna planer för skötsel av den tätortsnära skogen som kommunerna själva äger, detta trots att tillgången till natur är viktig för kommunernas invånare, inte minst barnen, säger Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård Naturskyddsföreningen.

Hela rankningen och undersökningen finns att läsa här

Undersökningen presenteras också på Svenska Dagbladets debattsida.

Hela debattartikeln finns att läsa här

Klimat, energi och transporter

100 styrmedel för klimatpolitiken

Naturskyddsföreningen presenterade den 23 juni en lista med 100 olika styrmedel för klimatpolitiken. I rapporten listas stora och mindre insatser, t.ex. skatter, handelssystem, satsningar på kollektivtrafik och förnybar energi samt jordbruket.

   Kristoffer Talltorp:  |2014-06-30| – Tanken är att politikerna ska kunna välja vilka styrmedel de vill, bara de når klimatmålen. Här finns det styrmedel och investeringar som man kan sjösätta på kort tid och som skulle få stor effekt på våra klimatutsläpp. Det behövs inte fler utredningar eller tankepauser, nu behövs konkret handling, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

GYNNA KLIMATSMARTA AKTÖRER

– Det saknas varken lösningar eller kunskap inom klimatpolitiken. Det som behövs nu är lagstiftning, investeringar och styrmedel som gynnar de klimatsmarta aktörerna på marknaden. Olika lösningar kan genomföras på olika nivåer. Utsläppshandeln regleras på EU-nivå, regering och riksdag beslutar om skatter och lagar, medan cykelbanor och vegetarisk skolmat i första hand beslutas på kommun- och landstingsnivå, säger David Kihlberg, sakkunnig klimat på Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten här

Läs hela rapporten här

SOM-INSTITUTET

78 procent upprörda av främlingshatet

Svenskarna är upprörda till de rasistiska attityderna mot invandrarna. Det är SOM-institutet i Göteborg som med en undersökning kommit fram till detta resultat. Enligt Marie Demke, professor i statsvetenskap, finns det däremot en ökad oro bland svenska folket för att främlingsfientligheten ska breda ut sig.

   Paul Lindberg: |2014-07-24Det är första gången Sverige forskat på ämnet oro för främlingsfientlighet. Och svenska folket visar oro för om främlingsfientligheten ökar. EU-valet visade att Europa ökar de främlingsfientliga attityderna. Marie Demker noterar att svenska folket upplever rasism som ett bekymmer, 78 procent av befolkningen är mycket eller ganska oroade för rasism och främlingsfientlighet. Resultatet av undersökningen visar också att svenska folket oroas mer av främlingsfientlighet och rasism än av ökad invandring. Den svenska inställningen mot rasism visar ett kompakt motstånd.

SVERIGE grundat på demokrati och medkänsla

78 procent upprörs alltså av rasism, hur står det då till med de övriga 22 procenten, kan man fråga. Mycket tyder på att den övriga delen av befolkningen, de 22 procenten kan fördelas mellan dem som inte oroas, på grund av en orubblig tillit av att rasismens ståndpunkter aldrig slår rot i Sverige. Troligtvis kan det finnas en stor del övertygade antirasister som finns i denna del av de 22 procenten. En annan del av de 22 procenten kan tillhöra den kategori som inte bryr sig så mycket överhuvudtaget. Och så den minsta delen av denna grupp är säkerligen de främlingsfientliga. De kan däremot göra sin röst hörd, på grund av sin egen besynnerliga bedömningsförmåga, men också med avsaknaden av ett svenskt beteende, grundat på demokrati och medkänsla.

VÄNSTERPARTIET

Låt personalen utveckla välfärden

Vänsterpartiet vill ta bort vinstuttagen för välfärdsföretagen, vilket kommer att resultera till att en del ägare drar sig ur eftersom de bara är intresserade av vinsten, enligt Jonas Sjöstedt. Det skiftet ska öppna för en historisk möjlighet för de anställda att ta över. V vill stödja genom att se till att de får utbildning, hjälp att bilda kooperativ och bättre villkor när de behöver ta lån. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa, säger Jonas Sjöstedt.

   Paul Lindberg:  |2014-07-24|  Vänsterpartiet presenterar nu förslaget för hur de vill skapa en bättre välfärd genom att låta personalen få större inflytande.

För att driva på skiftet till en välfärd som utvecklas av personalen satsar Vänsterpartiet en miljard kronor till en fond för välfärdsutveckling. Fondens medel ska användas till att stödja personal som vill ta över privat verksamhet, men även till att öka personalinflytandet i den offentligt drivna välfärden.

– Även den offentliga välfärden behöver bli bättre. Det är dags att vi lämnar de stelbenta marknadssystemen bakom oss och istället litar på personalen. Med mer tillit och mindre detaljreglering kan vi låta deras kunnande och engagemang prägla välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi ska ta bort vinsterna, men vi vill inte gå tillbaka till det som var innan. Nu tar vi nästa steg för en riktigt bra välfärd.

Vänsterpartiet föreslår i korthet:

» En fond på 1 miljard kronor till stöd för ökat personalinflytande och utveckling bort från marknadssystemen.

» Stöd möjligheten för anställda att ta över privat välfärdsverksamhet om de tidigare ägarna drar sig ur.

» Förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer att ta lån.

» Stöd offentlig verksamhet som ökar personalens inflytande, t ex i form av självstyrande enheter.

» Skapa ett center för välfärdsutveckling för att ta fram nya välfärdsmodeller och sprida goda erfarenheter.

Förslagen finns utvecklade i rapporten Efter riskkapitalister och marknadssystem – Låt personalen utveckla välfärden.

LÄS RAPPORTEN

BRIS

”Vad jag än gör så känns allting hopplöst"

"Om man inte har några kompisar alls, hjälper det att byta skola då?” "Varför blir mamma så konstig när hon dricker?”  ”Vad jag än gör så känns allting hopplöst. Hur ska jag göra för att vilja leva?” Varje år har Bris tusentals stödjande kontakter med barn och unga som hört av sig med frågor, problem och funderingar. I en ny kampanj lyfter Bris vikten av att ha en vuxen att vända sig till med sina frågor.  

   Anna-Maria Carnhede: |2014-07-17|  – Vi vill visa upp de många gånger svåra frågor som barn och unga brottas med varje dag, och att alla frågor inte har enkla svar som vem som helst kan ge. Många känner inte till att Bris är helt beroende av ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Därför hoppas vi att folk som ser kampanjen vill skänka 50 kronor till oss så vi kan fortsätta att svara, säger Silvia Ernhagen kommunikationschef på Bris.

Sedan i höstas är det enbart utbildade kuratorer som arbetar med att stödja de barn och unga som hör av sig till Bris. Många av problemställningarna som barn berättar om är allvarliga och mångbottnade och kräver ett professionellt stöd.

 ”Vissa frågor har inga enkla svar”

– Med vår kampanj hoppas vi också att vi skapar opinion kring hur barns situation ser ut i dag. Det finns stora brister i samhällets skydd till barn och unga och hur barns rättigheter tillgodoses. Det märker vi på Bris varje dag, säger Silvia Ernhagen.

Kampanjen går under namnet ”Vissa frågor har inga enkla svar” och kommer att synas i tidningar, radio och på tågstationer runt om i landet från och med juli. Reklambyrå är Garbergs.

Här kan du skänka en gåva direkt

TANKEKRAFT FÖRLAG

Den bästa av världar?

Mattias Gardell är en svensk religionshistoriker. Han är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hur ska vi förstå ett tillstånd där historien sägs ha nått sitt slut, ideologierna påstås vara döda och de politiska alternativen förmodas vara uttömda?  

  Rasmus Edemo: |Utgiven 2008I boken Den bästa av världar? belyser nio svenska forskare med olika akademisk bakgrund framväxten av en ”postpolitisk” logik som innebär att allt fler dimensioner av det mänskliga livet underordnas kraven på marknadsanpassning, produktivitet och effektivisering. Denna utveckling får långtgående konsekvenser för grundläggande frågor om makt och suveränitet, fri- och rättigheter, inkludering och exkludering, liv och död.

Dagens postpolitiska tillstånd ställer såväl samhällskritiken som det politiska motståndet inför svåra utmaningar. Med Sverige som utblickspunkt mot världen kartlägger författarna till denna antologi de teoretiska och praktiska implikationerna av det paradigmskifte som postpolitikens uppkomst innebär.

Författarna: 

Amanda Peralta (1939-2009) var docent i idé- och lärdomshistoria. 

Dalia Mukhtar-Landgren är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsämne rör Malmös transition från industri- till postindustriell stad som en ny form av kommunal politisk planering. 

Katarina Schough är verksam som geograf och kulturgeograf vid universiteten i Karlstad och Stockholm. 

Magnus Dahlstedt är docent i etnicitet och anställd som universitetslektor vid ISV. Han disputerade 2005 vid Tema etnicitet, med avhandlingen Reserverad demokrati. 

Magnus Hörnqvist är kriminolog vid Stockholms universitet. 

Mattias Gardell är en svensk religionshistoriker. Han är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet.

Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi. 

Richard Ek är politisk geograf, intresserad av hur makt över geografiska områden är formulerat, implementerat och konsoliderat.

tankekraft

ISIS/IRAK

Situationen i norra Irak

De rapporter om obeskrivliga grymheter och brott som begåtts där ISIS dödspatruller dragit fram har tyvärr i många fall visat sig vara korrekta. ISIS har mördat och terroriserat civila. ISIS har gjort sig skyldiga till avrättningar, religiös förföljelse, etnisk rensning och systematisk våldsutövning mot kvinnor. Organisationen vill skapa en stat baserad på medeltida värderingar och visar ett avskyvärt förakt för mänskliga rättigheter.

   Urban Ahlin: |2014-07-25| Den senaste månadens utveckling i norra Irak är ytterst oroande. Terrororganisationen ISIS kontrollerar nu stora områden, inklusive landets näst största stad Mosul.

ISIS kontroll och förtryck av shiamuslimer och de kristna minoriteterna är mycket omfattande och synnerligen brutal. Ett exempel var när ISIS den 18 juli tillkännagav att den kristna minoriteten hade att välja mellan att konvertera, betala en särskild skatt eller avrättas.

Idag har tusentals människor flytt bara till de kurdiska delarna av Irak. Den irakiska regeringen och den kurdiska regionala regeringen är därför i akut behov av humanitärt stöd för att kunna hantera situationen.

socialdemokrater fördömer ISIS 

Vi socialdemokrater fördömer ISIS kriminella agerande och fundamentalistiska mål. Nu måste våldet och terrorn upphöra och människovärdet försvaras. År 2014 kan världssamfundet inte acceptera organisationer som mördar, förtrycker och förslavar människor. 

ISIS utgör ett terrorhot för hela världen. FN och EU måste nu aktivt bistå den irakiska regeringen och den kurdiska regionala regeringen i det humanitära arbetet med att återta kontrollen över de områden ISIS kontrollerar.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna

SVENSKA KYRKAN

Samhällsfokus i årets kyrkomötesmotioner

Kyrkomötets 251 nyvalda ledamöter samlas i Uppsala Konsert & Kongress den 23 september. 109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut igår. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

   Daniel Bramsell  |2014-07-24|  – I årets motioner märks ett stort samhällsengagemang, inte minst för internationella frågor säger tf. generalsekreterare Lars Ove Ljungberg i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans identitet, kulturarv och klimat är alla aktuella frågor och viktiga för kyrkans framtid.

I motionsskörden, som är den största på tolv år, märks också dagsaktuella frågor som situationen i Mellanöstern och den svenska ungdomsarbetslösheten.

Som vanligt har många ledamöter också förslag om att utveckla församlingslivet och på nya metoder för att möta människors andliga behov.

Flest motioner, 36 stycken, är skrivna av ledamöter hemmahörande i Lunds stift. Ledamöterna i Göteborgs stift har undertecknat 32 motioner och från Stockholms stift kommer 24 motioner. Ledamöterna valdes i höstens kyrkoval och sitter för mandatperioden 2014-2017.

ladda ner motionerna

Samtliga motioner finns att läsa och ladda ner på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. De finns

också uppdelade efter vilket eller vilka stift motionären/motionärerna representerar.

Mer information om årets kyrkomöte finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Mandatfördelning 2014-2017

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S): 73

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 38

Borgerligt alternativ (BA): 31

Centerpartiet (C): 30

Sverigedemokraterna (SD): 14*

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR): 12

Frimodig kyrka (FK): 12

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK): 12

Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA): 11

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): 8

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK): 6

Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV): 1

Utlandsförsamlingarna: 2

Ledamöter utan grupp: 1*

* SD fick 15 mandat i kyrkovalet men en ledamot har under mandatperioden lämnat gruppen.

Centrum för religionsdialog arrangemang:

Krister Stendahl Memorial Lecture

23 oktober kl 13-15 i Storkyrkosalen, Stortorget 1, Stockholm. En av de mest framstående teologerna inom judisk-kristen dialog, Mary C Boys, håller årets Krister Stendahl Memorial Lecture. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Sweden och Stockholms Domkyrkoförsamling.

   Helene Egnell  |2014-07-24|  Mary C Boys är professor i praktisk teologi vid Union Theological Seminary i New York, och var tidigare vid Boston College, där hon hade kontakt med Krister Stendahl, då han verkade vid Harvard Divinity School. Detta blir den sjätte föreläsningen till minne av Krister Stendahl, som var biskop i Stockholm 1984-1988, efter att under många åt ha varit professor i bibelvetenskap vid Harvard Divinity School.

Fritt inträde. Anmälan senast 20 oktober till Paideia, info@paideia-eu.org, tel 08- 679 5555 .

Döden, döden, döden – och livet!

Sigtunastiftelsen 30 oktober, 1 november, Sigtuna. Hur ser man på döden i judendom, kristendom och islam? Hur går begravningar till? Hur förbereder man begravningen? Vilka traditioner har man? Vilka är religiösa? Vilka är kulturella? Kan man skilja dem åt? Vilken roll hade gråterskor vid begravningar i Karelen? Hur förändras begravningsseden idag? Och hur skulle vi själva vilja ha det?

Dessa frågor samtalar vi om vid konferensen Döden, döden, döden – och livet! Som hålls i Allhelgonatid och behandlar traditioner och sedvänjor i judendom, kristendom och islam vid död och begravning.

Arr: Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Studieförbundet Sensus.

Konferensen börjar med lunch på fredagen och avslutas med eftermiddagskaffe på lördagen. Pris, helpension och konferensavgift, 1.695:- Anmälan via Sigtunastiftelsens hemsida, www.sigtunastiftelsen.se

GREENPEACE

Patti Smith och Ingvar Carlsson: skydda Arktis

Den legendariska sångerskan Patti Smith ansluter sig till den växande skara av inflytelserika personer som kräver att Arktis skyddas. I Sverige har bland andra tidigare statsminister Ingvar Carlsson, fotografen Mattias Klum och forne toppdiplomaten Rolf Ekéus skrivit under Arktisdeklarationen, som kräver att Arktis skyddas från oljeexploatering och industriellt överfiske.

   Lisa Ringström: |2014-07-21Patti Smith valde att underteckna den internationella deklarationen om Arktis framtid när hon och hennes band spelade på Bukta-festivalen i Tromsö. I anslutning till det besökte hon Greenpeaces fartyg Esperanza som låg förankrat i hamnen, och tog då tillfället att ta ställning för att skydda Arktis.

minska växthusgasutsläppen

Arktisdeklarationen uppmanar till en kraftig minskning av växthusgasutsläppen och syftar till att skapa ett internationellt skyddsområde i Norra ishavet med ett förbud mot oljeborrning i de områden där det saknas tillfredsställande kapacitet för sanering av ett oljeutsläpp, ett förbud mot fiske i tidigare istäckta vatten samt en rad andra åtgärder som syftar till att skydda den känsliga arktiska miljön.

Det är ett internationellt upprop, som administreras av Greenpeace, och har undertecknats av ärkebiskopen Desmond Tutu, musikern Sir Paul McCartney, författaren Margaret Atwood och entreprenören Richard Branson.

I Sverige har en rad prominenta politiker redan sållat sig till skaran: tidigare statsminister Ingvar Carlsson samt de tidigare miljöministrarna Mona Sahlin, Birgitta Dahl och Andreas Carlgren. I en gemensam debattartikel – som publicerades i alla de nordiska länderna förutom Island – tillsammans med finske miljöministern Ville Niinistö och den tidigare miljöministern Erik Solheim (SV) i Norge, krävde Mona Sahlin tidigare i somras att de nordiska länderna visar ett större engagemang för de arktiska miljöfrågorna.

Utanför den politiska sfären har bland andra fotografen Mattias Klum, tidigare toppdiplomaten Rolf Ekéus, energiprofessorn Christian Azar från Chalmers tekniska högskola och skådespelerskan Lena Endre valt att ta ställning för skyddandet av Arktis.

FN:s klimatmöte i New York i september

Den växande listan av prominenta namn som har skrivit under Arktisdeklarationen ska presenteras för utrikesministrarna för de arktiska staterna samt inför länderna i FN i anslutning till FN:s klimatmöte i New York i september.

Kraven som ställs i Arktisdeklarationen får dessutom stöd av de över fem miljoner människor som skrivit under uppropet och kräver att en arktisk fristad inrättas, i likhet med den som redan skapats för Antarktis.

Skriv under Arktisdeklarationen:

ARKTISDEKLARATIONEN

COLORADO USA/AMNESTY INTERNATIONAL

Ökänt högriskfängelse förnedrar fångar

Den amerikanska regeringens praxis att hålla fångar i långvarig isolering i landets enda federala högriskfängelse, i Florence Colorado, uppgår till grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och strider därmed mot internationell rätt, säger Amnesty i en ny rapport.

   Elisabeth Löfgren|2014-07-18Ökänt högriskfängelse håller fångar isolerade under förnedrande former. Rapporten Entombed: Isolation in the US Federal Prison System, avslöjar de oerhört svåra fängelseförhållandena i det federala fängelset kallat ADX Florence (Penitentiary Administrative Maximal facility).  

– Det går inte att överdriva den förödande inverkan som långa perioder av isolering har på fångarnas mentala och fysiska hälsa. Den hårda behandlingen är daglig praxis på fängelset och den strider mot internationell rätt, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amnesty Internationals Amerikaavdelning.

total isolering 22-24 timmar per dygn

Fångar hålls i total isolering 22-24 timmar per dygn. Dessa förhållanden har lett till att många fångar har begått självmord eller utvecklat ett extremt självskadebeteende. Långvarig isolering leder till en mängd symtom som; ångest, depression, sömnlöshet, högt blodtryck, extrem paranoia, vanföreställningar och psykos.

ADX-fängelset har plats för 490 manliga fångar. Enligt praxis ska fångarna tillbringa minst tolv månader i isolering innan de kan bli berättigade till vissa lättnader. I själva verket är tiden i isolering, för merparten av fångar, betydligt längre. Enligt en undersökning gjord av advokater till intagna är den genomsnittliga tiden som en fånge hålls under sträng isolering 8,2 år.

De flesta fångar hålls i celler med ljudisolerade väggar med en gallerförsedd luftsluss framför en metalldörr så att de inte ska kunna ha kontakt med andra fångar. En smal fönsterspringa ger lite dagsljus. Möblerna är av gjuten betong; en fastmonterad säng, ett bord och en stol, dusch och toalett. Alla måltider intas i cellen och läkarundersökningar, även vad gäller den mentala hälsan, genomförs i regel via telefon utan att läkaren träffar patienten.

den mentala hälsan har kraftigt försämrats 

Enligt Amnestys utredning har fångars mentala hälsa kraftigt försämrats då de hålls i isolering. I september 2013 begick en fånge, med allvarliga psykiska problem, självmord genom att hänga sig i cellen. Han hade tillbringat mer än ett decennium i isolering och hade visat tecken på allvarlig psykos vilket hade ignorerats.

Det finns nu oroande tecken på att den amerikanska regeringen kommer att utöka praxis med isolering i federala fängelser. Enligt planerna ska det nya högriskfängelset, Thomson Correctional Center i delstaten Illinois, inrymma isoleringsceller liknande de som används i ADX.

OLAGLIG KRIMINALVÅRD

– Detta är den mest extrema formen av "fångförvaring" och bara tanken att USA planerar att utvidga denna praxis trots den allvarliga internationella kritiken är djupt oroande. Denna isolering går utanför vad som är laglig kriminalvård och glider över till grym och omänsklig behandling, säger Erika Guevara.

– Den amerikanska regeringen måste se till att isoleringsceller enbart används i undantagsfall som en sista utväg och de ska aldrig användas under längre eller obegränsad tid. Fångar som har psykiska sjukdomar eller är i riskzonen för psykisk sjukdom ska aldrig hållas isolerade på detta sätt. 

Bakgrund

Amnesty besökte ADX år 2001, sedan dess har varje begäran om att få besöka fängelset avslagits. Informationen som ligger till grund för rapporten har samlats in via en rad olika källor, bland annat domstolshandlingar, underlag från advokater till de intagna och direktiv som utfärdats av den federala fängelsemyndigheten.

Användningen av långvarig isolering är inte bara begränsad till ADX. Det finns andra federala fängelser som använder liknande system.

Juan Mendez, FN:s tortyrrapportör gjorde ett uttalande 2011 där han uppmanade alla länder att inte använda isoleringsceller annat än i undantagsfall och under så kort tid som möjligt samt att ett totalt förbud ska gälla för ungdomsbrottslingar och personer med psykiskt funktionshinder. 

Entombed: Isolation in the US Federal Prison System

SMHI

Omvärldens klimat påverkar Sverige

Klimatet förändras över hela världen och det påverkar oss i Sverige indirekt. Risker för företag, finansiella system och livsmedelsförsörjning är några exempel. Seminariet ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld” lockade många åhörare under Almedalsveckan.

   Åsa Sjöström:  |2014-07-01|  SMHI i samverkan med en rad myndigheter arrangerade ett seminarium i Almedalen som speglade hur Sverige berörs av klimatförändringar i omvärlden och vad som kan göras.

SMHIs klimatexperter pekade på ett framtidsscenario med förändrat klimat. Många platser på jorden får mer problem med torka men också ökad extrem nederbörd och stigande havsvattennivåer.

– Sverige är ett mycket export- och importberoende land. Klimateffekter i andra länder drabbar Sverige när det gäller handel, men orsakar till exempel även spridning av skadedjur och sjukdomar. Men få av dagens anpassningsstrategier tar hänsyn till de indirekta effekterna av klimatförändringar, sade Karl Hallding, forskare vid Stockholm Environment Institute.

Han redogjorde för slutsatserna från FNs klimatpanel, IPCC. Resultaten pekar på att det finns möjligheter till klimatanpassning men de geografiska skillnaderna är stora. Bland annat bedöms Europa ha bättre möjligheter än andra världsdelar.

Många företag ser risker och lösningar

Emma Henningsson från den internationella organisationen CDP (Driving sustainable economies) sammanfattade en aktuell undersökning. Av stora svenska företag uppger 71% att de ser fysiska risker för sin verksamhet kopplade till klimatet. De största riskerna uppstår i samband med mer nederbörd, men även ändrad temperatur och högre havsnivå. Riskerna finns både direkt hos företagen själva, men även hos leverantörer.

I undersökningen bedömer Electrolux att 20% av anläggningarna kan komma att påverkas av extrema väderförhållanden inom fem år, med en uppskattad kostnad på två miljarder kronor. Om åtgärder sätts in kan andelen drabbade anläggningar sjunka till 5%.

Lösningar för företag kan vara att sprida produktion på fler regioner, bygga in större produktionskapacitet, klimatsmarta investeringar, utökade försäkringar, diversifierade produkter och tjänster samt mer samarbete med leverantörer.

Finanssystem stöder inte klimatanpassning

De finansiella systemen behöver förändras, menade Sasja Beslik, Nordea. Han pekade på att dagens system inte stöder klimatanpassning eftersom naturresurserna inte är prissatta, utan är i de flesta fall gratis.

Anders Wijkman, samhällsdebattör, menade att man måste se på resurser i ett mer långsiktigt och bredare perspektiv, där man bättre ”räknar in” framtiden. Han tryckte också på att företag skulle avkrävas att redovisa sina investeringar, och att Sverige borde arbeta mer proaktivt i utvecklingsländer och bygga in bättre beredskap för att möta risker.

Andra stora frågor under seminariet berörde säkerhetspolitik och livsmedelsförsörjning. En rad myndigheter berättade om sitt arbete med klimatanpassning.

– Vi har gigantiska utmaningar och behov av investeringar såväl inom offentliga sektorn som civilsamhället. Vi behöver ta en högre kostnad idag för att undvika ännu större kostnader i framtiden, sade Helena Lindberg, generaldirektör för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Seminariet arrangerades av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samverkan med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Hur väl förberett är Sverige för att hantera risker orsakade av klimatförändringar? Det diskuterades av Anders Wijkman, Stig Orustfjord, Sasja Beslik, Harald Svensson och Helena Lindberg.

Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

 

Nr 4 – 2014

Ärkebiskop Anders Wejryd välkomnas till Världens fest av Jan-Åke Hager, en av många ideellt engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete. Foto: Ewa Almqvist.

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens sista stora framträdande

Solen skiner som den ska i Karlstad och välkomnar såväl ärkebiskop Anders Wejryd, till hans sista stora arrangemang som ärkebiskop, som de över 2000 deltagarna som på olika sätt är engagerade i och för Svenska kyrkans internationella arbete.

   Ewa Almqvist : |2014-05-30| – Frivilligarbetet bär Svenska kyrkan och det internationella engagemanget är avgörande för detta, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Han medverkar i flera seminarier under helgen, bland annat om klimaträttvisa och om utsatta troende i Pakistan, som han nyligen besökt.

Världens fest avslutas på söndag den 1 juni med en gudstjänst på Sandgrundsudden vid Klarälvens strand, ledd av ärkebiskop Anders Wejryd som sedan får vara med om att försöka sätta världsrekord i rättvist kyrkkaffe.

Löfbergs i Karlstad står för kaffet, som förutom Fairtrade är både Kravmärkt och EU-ekologiskt. Under gudstjänsten kommer också en kollekt att tas upp till kaffeodlare i Etiopien, för att bidra till bättre anställnings- och arbetsvillkor.

Om Världens fest

Världens fest var ett gemensamt möte för hela Svenska kyrkan med det internationella arbetet i fokus, och medverkande från både Sverige och hela världen – bland andra författaren Majgull Axelsson, artisten Dogge Doggelito, läkaren Ingrid Leroux (Sydafrika), ungdomar från Pakistan, generalsekreteraren för Fairtrade Sverige Magdalena Streijffert, biskoparna Alex Malasusa från Tanzania, Stephen Cottrell från England, Solveig Fiske från Norge och många fler.

300 körsångare i Löfberg Arena

Stora delar av mötet var öppna för allmänheten, bland annat ett stort evenemang med Wermland Operas orkester och 300 körsångare i Löfberg Arena, författarsamtal i Mitt i City, Världens loppis, och lördagkvällens Världens konsert på Sandgrundsudden. Från den stora utomhusscenen kom röster i sång och tal från Indien och Hagfors, Tanzania och Skåre, Afghanistan, och Arvika, Kurdistan och Kronoparken – en färgsprakande konsert med artister från Värmland och världen.

 

 

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Foto: Magnus Aronsson/IKON

"Ett BISKOPSBREV OM KLIMATET"

Hoppet är mer än optimism

Svenska kyrkan har nu börjat ta sina egna tankar, värderingar och tro på allvar. Till skillnad från skriften ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter”, som var ett lågvattenmärke och till stor del skriven av utomstående, har man nu tagit fram en högkvalitativ skrift – ”Ett biskopsbrev om klimatet” - om hur vi kan resonera om klimatfrågan utifrån en kristen reflektion, ett kristet betraktelsesätt.

   Ulf Svensson: |2014-05-21| Mycket är tänkvärt och man skärskådar även sina egna utgångspunkter, felslut och historiska tillkortakommanden. Man kan faktiskt säga att det är en riktigt bra skrift!   

Ett av alla spännande resonemang i skriften handlar om vad som är värst: klimathoten eller bristen på aktion mot detta ödesdigra hot. Kan ofta själv känna denna diskrepans som outhärdlig men inser att ett meningsfullt motstånd handlar om grundligt, ihärdigt arbete för förändring. Just bristen på aktion lyftes för en tid sedan av några av våra främsta miljöforskare som menar att den nuvarande regeringen gör ett dåligt jobb med tanke på att man sålt överblivna utsläppsrätter istället för att makulera dem, inte aktivt fyllt på Gröna Fonden, inte tagit tag i frågan om förnyelsebar energi i EU samarbetet samt varit passiva ägare av Vattenfall.

"Förundran är insiktens moder"

Ett annat tema i skriften är förundran. Man skriver: Förundran är insiktens moder! Ja, att känna förundran är en del av vårt existentiella liv, och utan att kunna känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, som exempelvis vår natur, krymper inte bara livet utan också vår existentiella hälsa.    

Om hoppet skriver man bland annat: Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. I detta sammanhang gör man en fördjupning som är viktig och säger att hoppet är mer än optimism. Man skriver: 

”Hoppet är en av de starkaste krafter som finns för förändring. Och hoppet är mer än optimism. Hoppet vill gå hand i hand med saklighet, det bemödar sig om en riktig analys av verkligheten och en realistisk syn på läget. Det intresserar sig för prognoser och antaganden om hur det kommer att gå i framtiden, men till skillnad från prognoserna – som bygger på kunskap om vad som redan hänt – bygger hoppet på vad som ännu är möjligt.” 

Och biskopsbrevet fortsätter:

”Tron är grunden för det vi hoppas på"

”Hoppets hjärta slår i tron och kärleken. Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron kan ge oss en målbild som är realistisk och utmanande nog för att göra oss engagerade. För den kristne bärs hoppet av uppståndelsetron, att livet är starkare än döden, och det hämtar sin kraft ur det transcendenta, den verklighet – Gud – som sträcker sig bortom den av oss redan kända. Därför kan hoppet frimodigt och trotsigt utmana samtiden i tron på att en annan värld är möjlig här och nu.” 

Detta är bra, tänkvärt och grundat i Svenska kyrkans egen verksamhet. Kanske är det också ett tecken på att våra politiker inte längre har så stort inflytande på dagordningen. Och Svenska kyrkan ger hopp för en ansvarsfull förändring av verkligheten.

ETT BISKOPSBREV OM KLIMATET

FREDSAGENDA 2014

400 miljoner till förnyad Östersjöpolitik

Den säkerhetspolitiska utmaningen i Östersjöregionen efter Ukrainakrisen är att säkerställa fortsatt stabilitet, utveckling och samverkan i staterna kring Östersjön. Det skriver Lars Ingelstam och Anders Mellbourn i rapporten ”Vägval Fred och Säkerhet. En ny svensk politik”, en uppdatering av deras utredning ”Fred Säkerhet Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik” som presenterades i vintras.

   Björn Cedersjö: |2014-05-21| Avsätt 400 miljoner till en förnyad förtroendeskapande Östersjöpolitik. De föreslår en rad åtgärder i linje med den framgångsrika politik för Östersjöområdet och Baltikum som de nordiska grannstaterna inledde på 1990-talet. Politiken måste även omfatta Ryssland. Den gäller samarbete i kustbevakning och kring miljöskydd, mänskliga kontakter i vänorter, föreningsliv, företagsverksamhet och handel. I detta ligger också att uppmuntra till en fortsatt och bättre integrering av den rysktalande befolkningen i de baltiska samhällena.

När försvarsberedningen lade fram sitt uppskjutna slutbetänkande, ligger förväntningarna nästan helt på förslag till förstärkning av det militära försvaret i närområdet.

en fungerande statsmakt och medborgerlig sammanhållning

Men lärdomarna av Ukraina, den ryska aggressionen och maktövertagandet på Krim är i första hand att nationell säkerhet bygger på en fungerande statsmakt och medborgerlig sammanhållning.

Rapportens huvudtes är att det behövs en tyngdpunktsförskjutning i hela den svenska säkerhets- och försvarspolitiken mot mer fredsbyggande och förebyggande insatser. Det gäller inte minst den internationella krishanteringen som under ett drygt årtionde fått en alltmer militär karaktär och varit en huvuduppgift för försvaret.

icke-militär verksamhet och krishantering

I år avslutar Sverige sin militära insats i Afghanistan. Författarna diskuterar utförligt hur Sverige i framtiden i stället måste utveckla och vidmakthålla en omfattande icke-militär verksamhet för internationell krishantering, förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande.

Rapporten ges ut och distribueras av Sveriges kristna råd, beställning via 

www.skr.org/bocker

Den finns också att ladda ned på 

www.fredsagenda2014.se

Forskning med hjälp av ERS-1 och -2, interferometri, och satelliter kan kartläggningen och glaciärernas rörelser mätas med exakthet. När isarna smälter blir de lättare och flytande, vilket ökar issmältningens hatighet.

GLOBAL UPPVÄRMNING

Antarktis: Punkten utan återvändo

En ny studie kring klimatforskningen visar att glaciärerna på västra Antarktis smälter slutgiltigt. Det rapporterar forskare vid NASA och vid University of California. Forskningen visar att den snabbt smältande delen av västra Antarktis istäcke tycks vara på ett irreversibelt tillstånd av förfall, och ingenting tyder på att nedsmältningen kommer att stoppa. Forskning bygger på tre olika bevispunkter.

   Paul Lindberg: |2014-05-12| Studien presenterar ett scenario, vilket omfattar 40 år av observationer och som förklarar att glaciärerna i i västra Antarktis "har passerat punkten utan återvändo", enligt glaciologen och rapportens huvudförfattare professor Eric Rignot.

Den nya studien har accepterats för publicering i tidskriften Geophysical Research Letters. Dessa smältande glaciärer som beskrivs i rapporten har redan tidigare bevisats bidra med stigande havsnivåer. Issmältningens omfattning per år handlar i jämförelse med en nedsmältning av hela Grönlands inlandsis. 

Issmältningen innehåller tillräckligt med vatten för att höja den globala havsnivån med 4 fot (1,2 meter), dessutom smälter västra Antarktis glaciärer i en allt snabbare fart än vad de flesta forskare hade förväntat. 

Eric Rignot uttalar att dessa upptäckter kommer att kräva en revidering uppåt på grund av den nya kännedomen om den tilltagande ökning av havsnivåerna.

OM NÅGRA HUNDRA ÅR SMÄLTER HELA ANTARKTIS

"Denna sektor kommer att vara en viktig bidragande orsak till stigande havsnivåer i årtionden och århundraden framöver." "En försiktig uppskattning är att det kan ta flera hundra år för alla isarna att smälta helt", säger Eric Rignot. (I en sådan situation har världshaven stigit med omkring 50 meter, eller mer).

Tre huvudlinjer med bevis pekar på glaciärer med "slutlig undergång": Ändringarna i glaciärernas flödeshastighet, hur mycket av varje glaciär flyter på havsvatten, och lutningen på terrängen de rinner över och dess djup under havsytan. Eric Rignots forskargrupp har rapporterat kring de stadigt ökande flödeshastigheterna på dessa glaciärer under de senaste 40 åren. 

Den nya studien undersöker de två andra bevisen

Glaciärerna drivs ut från land till hav, på grund av uppvärmning och markens lutning, med sina framkanter flytande på havsvattnet. Den punkt på en glaciär, där den först förlorar kontakten med marken kallas markanslutningen. Nästan alla glaciärer smälter på undersidan av glaciären utanför markanslutningen, på den del som flyter på havsvatten. Havsvattnet är varmare än marken under glaciärerna.

Precis som en markansluten båt kan flyta igen på grunt vatten om den görs lättare, kan en glaciär sväva över ett område där det brukade vara markanslutet, om det blir lättare, vilket den gör genom smältning.

Antarktis glaciärer har tunnats ut så mycket att de nu delvis svävar över platser där de tidigare brukade sitta stadigt fast på land. Markkontakten är begravd under omkring tusen meter av is.

go.nasa.gov/1m6YZSf  

 

Förtroendeuppdrag i Polisförbundet är inte förenligt med att vara aktiv Sverigedemokrat.

POLISFÖRBUNDET

SD:s människosyn oförenligt med polisen

I ett dokument som nu skickats ut i organisationen skriver Polisförbundet att de anser att Sverigedemokraternas politik, med förslag som ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare, speglar en människosyn som står i direkt motsats till förbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt.

   Eva Schoultz:  |2014-04-25 SD:s människosyn är motsatsen till Polisförbundets värderingar. Det går inte att förena ett uppdrag för Polisförbundet med ett uppdrag för Sverigedemokraterna.

”Om en förtroendevald hos Polisförbundet samtidigt är aktiv i Sverigedemokraterna kommer vi att uppmana denna att avsäga sig sitt uppdrag. Gör han eller hon inte det kommer ärendet att hanteras i styrelsen. Vi anser att uppdragen inte är kompatibla”.

Polisförbundet påpekar samtidigt att man inte åsiktsregistrerar vare sig anställda eller medlemmar. Och bjuder förbundet in till en debatt där alla partier representeras kommer även SD få en inbjudan ”då de är valda parlamentariker.”

Uppdatering: Några har tolkat denna artikel som att Sverigedemokrater kommer att uteslutas ur Polisförbundet, men det är alltså förtroendeuppdrag för förbundet som inte anses förenligt med att vara aktiv Sverigedemokrat.

Polisforbundet-sds-manniskosyn

Urklipp från Polistidningens hemsida 2014-04-27

FN:s klimatpanel

Klimatpanelens femte rapport

Liksom tidigare rapporter skärps tonläget och budskapet något. Inte för att det vetenskapliga läget har förändrats nämnvärt, utan främst för klimatpolitiken i stort har misslyckats än så länge. Utsläppen av växthusgaser fortsätter och framtidsscenarierna ser därför allt dystrare ut.

   Pär Holmgren:  |2014 Fifth Assessment Report, är uppdelad i tre delar. Den första delen, från "Working Group 1", behandlar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, det vill säga det rent meteorologiska. Del två behandlar följdverkningarna av den globala uppvärmningen samt vad vi kan göra för att anpassa oss till de förändrade förutsättningarna. Del tre tar upp åtgärder för utsläppsminskningar. 

Del 1 kan laddas ner och läsas i sin helhet här. Det finns även en kortare sammanfattning Summary for Policymakers på tjugo sidor som tar upp de viktigaste slutsatserna. Tomas Björnsson i Naturskyddsföreningens Klimatnätverk har gjort en sammanställning på svenska i oktoberversionen av Klimatvännen.

katastrofala följder 

Vi som jobbar med klimatfrågan kan bara hoppas att allt fler inser vilka katastrofala följder vi har framför oss om vi inte inom en mycket snar framtid gör en stor omställning av hela vårt samhälle och arbetar för att det ska bli helt fossilfritt. Sverige har mycket bättre förutsättningar att lyckas med en omställning än de flesta andra rika länderna i världen. Om inte vi i Sverige skulle kunna klara av det, vilka länder kan i så fall göra det?

Markku Rummukainen, bl a professor i klimatologi vid Lunds universitet, skriver om vad som krävs globalt för att vi ska klara av tvågradersmålet: Fönstret för tvågradersmålet fortfarande på glänt, på väg att stängas

tvågradersmålet är ett politiskt mål

I det sammanhanget ska vi tänka på att tvågradersmålet är ett politiskt mål. Det finns inte en skarp gräns i klimatsystemet exakt vid två graders uppvärmning. James Hansen publicerade tillsammans med ett stort antal andra forskare i december 2013 en artikel om varför tvågradersmålet i sig är otillräckligt, eftersom även det leder till alltför stora negativa konsekvenser: Assessing Dangerous Climate Change: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature.

Pär Holmgrens hemsida

Parholmgren

SOM-INSTITUTET

Nej till vinster i välfärden

Inte mindre än 70 procent vill förbjuda vinstuttag inom vård, skola och omsorg, enligt Som-institutets rapport. Kritiken mot privatiseringar inom de sektorerna var stark 2013, konstaterar Som-institutet i sin första analys av höstens opinionsundersökning.

   Paul Lindberg:  |2014-04-24 70 procent ställde sig positiva till förslaget att vinstutdelning inte ska tillåtas inom de skattefinansierade sektorerna vård, skola och omsorg, uttalade Lennart Nilsson, Som-institutet.

Även bland dem som själva valt privata alternativ är en övertygande majoritet emot vinstutdelning.

Sveriges medborgare har störst tilltro för den allmänna sjukvården och hur de sköter ansvaret, därefter kommer förtroendet för universitet och högskolor, enligt Som-institutet.

Det medborgarna har minst förtroende för är bland annat bankerna och politiska organisationer som exempelvis Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Bland de stora förlorarna på förtroendelistan, enligt Som-institutet, är kungahuset. Förtroendet har sänkts år efter år sedan 1990-talet. 

Förtroendet för regeringen har minskat efter varje undersökning. Förra året hade Reinfeldt och regeringen ledningen, men det förtroendet har minskat, vilket tydligt kan ses i övriga partiundersökningar 

– Förra året var det klar positiv övervikt för Reinfeldt och regeringen. Men det tyder ändå på att sakägarskapet kan vara kvar hos regeringen, säger Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap. 

Men sakägarskapet, det vill säga vilka som leder sakfrågorna och debatten, tycks nu växla över till oppositionens ledarskap. Frågan om nej till vinster i välfärden är ett exempel på sakägarskap.

Centrum för religionsdialog

Hur står vi upp mot rasismen? 

Söndag 11 maj kl 16 i Essinge församlingshus, Essinge kyrkväg 13. Högerextrema partier och grupper går framåt i stora delar av Europa. I år är det val till både EU och svenska beslutande församlingar. Jonathan Leman som arbetar för stiftelsen Expo, och som förra året mottog Svenska Kommittén Mot Antisemitisms Elsa-pris, föreläser om hur vi kan stå upp mot rasismen i alla dess former.

   |2014-04-20 Efter föreläsningen håller Samarbetsrådet för judar och kristna sitt årsmöte.
Entré 50 kronor, gratis för Samarbetsrådets medlemmar. Arr: Samarbetsrådet för judar och kristna i samarbete med Centrum för religionsdialog, S:ta Birgitta folkhögskola och Västermalms församling.

EXPO IDAG

Nazisterna mobiliserar – ladda ned Intolerans 13

Förra året avslutades med att Svenska motståndsrörelsen attackerade en antinazistisk manifestation i Kärrtorp. Inte sedan Expo började mäta aktiviteterna från den rasideologiska miljön har den varit så aktiv som 2013.

   Anna-Sofia Quensel/Expo:  |2014-04-23 Aktiviteten i den rasideologiska miljön är rekordhög. På ett år har antalet aktiviteter från miljön ökat med 28 procent. Organisationerna sprider allt mer propaganda och bedriver utåtriktad verksamhet som torgmöten i större omfattning än tidigare. Det visar Expos årsrapport Intolerans 13.

sjätte årsrapporten om rasism i sverige

Detta är Expos sjätte årsrapport om den ras­ideologiska miljöns aktiviteter. I årsrapporten sammanställer och granskar vi miljöns aktiviteter utifrån fem kategorier: antalet aktiviteter, form av aktivitet, den geografiska spridningen, vilka organisationer som står bakom aktiviteterna samt antalet aktiva organisationer. 

Aktiviteterna är indelade i olika kategorier: propagandaspridning, manifestationer, social aktivitet, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. Uppgifterna bygger först och främst på organisationernas egen rapportering. Från och med årsrapporten 2012 har vi också inkluderat annan organiserad intolerans som Sverigedemokraterna och counterjihadrörelsen. För dessa finns dock ingen statistik.

Ladda ned rapporten!

Intolerans 13

Swedwatch/Fair Trade Center

I sorgens spår

Ett år efter textilfabriken Rana Plaza-kollapsen går våra tankar till offren och deras anhöriga. Alla parter måste ta sitt ansvar och se till att denna tragiska händelse blir vändpunkten för textilindustrin i Bangladesh.

    |2014-04-24 När fabriksbyggnaden Rana Plaza i Bangladesh huvudstad Dhaka rasade samman för ett år sedan miste 1,138 människor livet och 415 barn förlorade en förälder. Majoriteten av dem som omkom var textilarbetare. När Swedwatch var tillbaka i Bangladesh ett par veckor innan årsdagen för kollapsen, fanns tecken på att den tragiska olyckan kan komma att bli en vändpunkt för textilindustrin i Bangladesh.

många utmaningar kvarstår

Fabriksinspektionerna har tagit fart och arbetsrättslagstiftningen har reviderats. Dock kvarstår många utmaningar. Med vårt bildspel vill vi hedra Rana Plaza-offren och deras familjer. Vi fortsätter att granska textilindustrin i Bangladesh och verka för att textilarbetarna ska få en starkare röst.

Läs Swedwatchs och Fair Trade Centers debattartikel här. Nyckelord för denna artikel

People’s Global Action

Ge röst åt världens migranter – 9-11 maj

Välkommen att delta på People’s Global Action on Migration, Development, and Human Rights Stockholm 9–11 maj. Den 14-16 maj är den svenska regeringen värd för ett globalt forum om migration och utveckling: Global Forum on Migration and Development (GFMD). Representanter  från över 100 länders regeringar kommer till Stockholm. 

     |2014-04-24 I samband med detta samlas migranter, diasporaorganisationer, aktivister och forskare på ett alternativt forum: People’s Global Action on Migration, Development, and Human Rights (PGA). Arena Idé ingår i organisationskommittén för People’s Global Action och vill hälsa alla välkomna att dela i forumet. People’s Global Action är öppet för alla som vill diskutera, debattera, dela med sig av erfarenheter eller få nya insikter och kunskaper. Forumet vänder sig till dig som själv är migrant, och till alla som är engagerade i allt från arbetskraftsinvandring till asyl- och flyktingfrågor och papperslösas rättigheter.

Bidra till programmet – ENGAGERA DIG

Vill du och din organisation bidra till People’s Global Action med ett event av något slag? Det kan handla om en större konferens, ett seminarium eller en workshop. Eller varför inte ett uppträdande på invigningskvällen?

Många krafter behövs för att göra People’s Global Action i Stockholm till en framgång. Har du tid att jobba några timmar eller kanske hela helgen? Har du tid att hjälpa till med att sprida information eller ha kontakt med pressen?

Om People’s Global Action on Migration, Development & Human Rights People’s Global Action är en bred koalition av internationella och nationella organisationer, migrantorganisationer, fackföreningar, MR-organisationer, religiösa grupper, aktionsgrupper och nätverk. Bland andra ingår Global Unions, den internationella sammanslutning av fackliga organisationer som LO och TCO ingår i.

Läs mer om People’s Global Action och Global Forum on Migration and Development här:

Peoplesglobalaction

We Effects

Hotet mot din kaffekopp

Gott och prisvärt kaffe är något som de flesta av oss tar för givet, men det kan komma att förändras. De globala klimatförändringarna i kombination med pendlande världsmarknadspriser orsakar redan svåra problem för kaffebönderna. Åttio procent av världens kaffe produceras av småbönder som inte står rustade för de enorma omställningar som kommer att krävas.

   Alfred Skogberg:  |2014-04-29 Kaffebranschen står inför stora utmaningar i framtiden. ”Det vi snabbt upptäckte när vi började göra research om kaffe i Nicaragua och intervjua kaffebönder är att kaffe är mer än bara en gröda – det är en hel kultur. Hela samhällen i Nicaragua kretsar kring kaffe och tiotusentals personer är beroende av produkten för sin försörjning. Det är dessa personer vi har haft i åtanke när vi skrivit den här rapporten”. Ur förordet till rapporten “Hotet mot din kaffekopp”.

rapporten “Hotet mot din kaffekopp”

Välkommen till en presentation av den nya rapporten ”Hotet mot din kaffekopp” av Annika Westerberg och Dennys Bello, We Effects praktikanter i Latinamerika hösten 2013. Presentationen följs av ett samtal om framtiden och vad vi i Sverige kan göra. Medverkar gör Eva Eriksson, hållbarhetschef Löfbergs Lila; Madeleine Streijffert, generalsekreterare Fairtrade; Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm; och Anna Tibblin, We Effects regionchef i Latinamerika.

Läs rapporten!

Hotet mot din kaffekopp

Arms Trade Treaty

Sverige tredje största vapenexportör per capita

Nya siffror visar att Sverige är tredje största vapenexportören per capita. Israel, Ryssland och Sverige i topp. "The world is over armed, and peace is underfunded, and we really need to get our priorities straight." Det sa FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson nyligen.

   Svenska Freds:  |2014-04-14 FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson uttalade ovanstående på årsdagen för den första underskriften till det globala vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty. 2013 la världen 1750 miljarder dollar på militära utgifter enligt nya siffror från fredsforskningsinstitutet Sipri. Det är resurser som annars kunnat läggas på investeringar i t.ex hälsa, utbildning och tillgång till mat för världens befolkningar men som nu låses fast i vapenförråd eller ännu värre, används i väpnade konflikter för att förvärra situationen ytterligare.

SVENSK VAPENEXPORT PRIORITERAS

Genom den svenska vapenexporten bidrar Sverige till att investeringar i militär och vapen överprioriteras. Sverige har länge hört till de länder som exporterar mest vapen per invånare. Nya siffror från Svenska Freds visar att Sverige 2013, precis som året innan, ligger på tredje plats bland de länder som exporterade mest vapen per capita. Bara Israel och Ryssland exporterade mer. Se bifogat dokument för hela listan samt information om hur vi gjort uträkningen. 

Genom att bevaka, granska och påverka den svenska politiken bidrar Svenska Freds till att ifrågasätta denna snedprioritering. 

Den 14 april är det ”Global day of action on military spending”, en dag för att uppmärksamma de enorma summor som varje år läggs på militära utgifter världen över. Hur skulle världen se ut om vi ändrade våra prioriteringar mot förebyggande insatser istället?

VAPENEXPORT PER CAPITA

Det Naturliga Steget 

Stegvis – tillsammans för hållbarhet

På resan mot full hållbarhet behöver hela företaget en tydlig riktning och gemensamma spelregler. Modiga ledare och kunniga, engagerade medarbetare med tillgång till rätt verktyg kan tillsammans skapa fantastiska resultat. Allt mer ser vi också vikten av att företag lär av varandra och samverkar för att kunna ta sig an större utmaningar på systemnivå. Alla kan vara med och förändra världen.

   Moa Åström:  |2014-04-03 Vi på Det Naturliga Steget vill bidra till att allt fler företag navigerar i rätt riktning och snabbare når resans mål. Därför lanserar vi medlemsinitiativet StegVis, ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar – tillsammans.

Genom ett årsbaserat medlemskap får varje medlem tillgång till en meny av evenemang, verktyg och samverkansmöjligheter med sikte på att skapa affärsnytta och socialt värde. Vi hoppas att ni vill vara med! I detta produktblad finns mer information kring innehåll och upplägg: StegVis - Infoblad 2014

Vill du veta mer? Kontakta Det Naturliga Stegets generalsekreterare Karin Schulz på

karin.schulz@detnaturligasteget.se.

amerikansk forsning 

Rasism och låg intelligens

Enligt ny amerikansk forsning är rasister trögtänkta, och konservativa mindre intelligenta än liberala. Det framkommer i olika studier, bland annat från Brock University i Ontario och University of Virginia. Bakgrunden gäller forskningen kring inlärningsförmågan bland vissa människogrupper. 

   Paul Lindberg:  |2014-04-28 Rapporten har publicerats i Psychological Science, och visade att människor som får låga poäng på IQ-test i barndomen utvecklar med större sannolikhet fördomar och politisk konservatism som vuxna. Det i sig låter fördomsfullt, men med uppsåtliga avsikten att råda bot mot våldsbenägna och rasistiska individer. 

Rapporterna kring detta ämnesområde visar också att reaktionära väljare stöder republikaner i högre grad, medan väl utbildade väljare föredrar demokraterna. Dessa fakta är ingenting nytt, det är allmänt känt i USA.

Konservatismen innehåller budskap om "struktur och ordning" som gör det lättare att förstå en komplicerad värld, enligt forskaren och psykologiproffesorn Dr. Gordon Hodson.

– Tyvärr bidrar dessa budskap också till fördomar, säger han till LiveScience. Dr Brian Nosek på University of Virginia tolkar resultaten på samma sätt: – Verkligheten är komplicerad och rörig, säger han till The Huffington Post i en artikel. 

– Det är inte förvånande att människor med mindre inlärningsförmåga lockas till förenklade ideologier. I den amerikanska bloggosfären rasar nu debatten mellan liberaler som fått vatten på sin kvarn och konservativa som hävdar att forskningsresultaten tolkats fel. Den debatten är inte ny, men bekräftas av forskningsresultaten år efter år.

BRUNEI/AMNESTY INTERNATIONEL

Ny lag som inför stening, spöstraff och amputation

Den nya strafflagen som ska träda i kraft i Brunei den 1 maj, kommer att föra landet tillbaka till medeltiden när det gäller mänskliga rättigheter, säger Amnesty International i ett uttalande. Enligt den nya lagen införs grymma och omänskliga straff som stening till döds, spöstraff och amputation.

   Elisabeth Löfgren:  |2014-04-30 Den nya strafflagen är ett hån mot landets internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och måste omedelbart återkallas, säger Rupert Abbot, Amnesty Internationals biträdande Asienchef. 

Lagen föreskriver dödsstraff för en rad brott, bland annat rån. Dessutom innebär den nya lagen att ungdomar under 18 år kan dömas till döden, vilket bryter mot FN:s barnkonvention och andra människorättsfördrag.

sexuella relationer utanför äktenskapet 

Stening till döds införs som straff för handlingar som inte ska bestraffas överhuvudtaget; för sexuella relationer utanför äktenskapet och för sex mellan samtyckande vuxna av samma kön. 

Den nya lagen innebär en utökad diskriminering av kvinnor och även en lång rad bestämmelser som begränsar rätten till åsiktsfrihet och religionsfrihet. 

Lagen har fått stark kritik från internationellt håll, bland annat från människorättsorganisationer och från FN. Grupper som arbetar med hbtqi-frågor och andra människorättsfrågor har reagerat genom att bojkotta företag som ägs av statschefen, sultanen av Brunei.

Den 2 maj, dagen efter att lagen trätt i kraft, ska Brunei granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter. FN:s medlemsstater måste ta vara på detta tillfälle och kräva att Brunei återkallar denna chockerande lag och ser till att landets lagar överensstämmer med internationell rätt och mänskliga rättigheter, säger Rupert Abbott.

Vänsterpartiet

Välfärd för alla – en viktig HBTQ-fråga

Vänsterpartiet strävar för en välfärd alla ska kunna lita på. Vi HBTQ-personer vill också ha en fritidsgård vi kan hänga på. Vi vill bemötas med kunskap när vi söker oss till sjukvården och när vi blir äldre vill vi ha ett stöd av en äldreomsorg som förstår våra behov. För många av oss är dessutom välfärden vår arbetsplats, säger Hans Linde, talesperson i HBTQ-frågor (V).

   Åsa Mattsson:  |2014-04-27 Vänsterpartiet har gått före när det gäller HBTQ-frågorna. Redan 1973 motionerades det i riksdagen om samkönade äktenskap. Idag fortsätter Vänsterpartiet att gå före i riksdag, EU-parlamentet, landsting och kommuner.

– För oss är arbetet mot vinster i välfärden också en HBTQ-fråga. Girighet och vinstintressen i välfärden slår inte bara sönder kvalitet, det gör det också mycket svårare för oss att garantera en bra välfärd för alla, säger Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

– Vi vill också se en familjepolitik som utgår ifrån att vi är ett land av stjärnfamiljer då familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv.

KINA/AMNESTY INTERNATIONAL

Straffet förlängt för femte gången

Abdukiram Abduveli, 59 år, har nu suttit fängslad dubbelt så länge än de 12 år han dömdes till 1990. Enligt hans familj har Abdukiram hungerstrejkat sedan mitten av februari i protest mot den femåriga förlängningen. Enligt hans familj är Abdukiram kritiskt sjuk på grund av hungerstrejken och behöver vård.

   Yvette Lindholm:  |2014-04-23 Straffet förlängt en femte gång för den uiguriske ledaren . Den obevekliga förföljelsen av Abdukiram Abduveli måste upphöra, säger Amnesty International i dag efter att Abdukirams straff förlängts en femte gång.

– De kinesiska myndigheterna förföljer Abdukiram Abduveli för att han vägrar sluta praktisera sin religion. Myndigheterna måste omedelbart förklara på vilka grunder de har förlängt straffet. De måste också se till att han omedelbart får vård, säger Anu Kultalahti, Amnesty Internationals Kinautredare.

förespråkade religions- och yttrandefrihet 

Innan han greps hade Abdukiram rest runt i Xinjiangprovinsen för att förespråka religionsfrihet och yttrandefrihet för uigurerna sedan kineserna under 1980-talet började utsätta uigurerna för systematisk diskriminering och människorättsövergrepp. 1993 dömdes han för att ha "organiserat en kontrarevolutionär grupp", "spridit kontrarevolutionär propaganda" och "anstiftan till att störta makten". När han skulle friges 2002 fick hans familj veta att straffet förlängts med tre år. Det hände igen 2005, 2008 och 2011.

Uigurer diskrimineras och utsätts för restriktioner 

Endast en gång, 2009, har familjen fått en motivering till förlängningen. Abdukiram uppgavs ha vägrat ta till sig av utbildningen i fängelset, bett vid flera tillfällen, hungerstrejkat och har svurit och slagit andra fångar som fått i uppdrag att övervaka honom.

Uigurer diskrimineras i arbetslivet och utsätts för restriktioner i religionsfriheten och politisk marginalisering. Det har eldat på stämningen i Xinjiangprovinsen och lett till flera våldsamma sammandrabbningar mellan uigurer och säkerhetsstyrkor de senaste åren.

MILJÖPARTIET

Kommenterar till IPCC-rapporten

FN:s klimatpanel ( IPCC) presenterade en ny klimatrapport med fokus på de åtgärder som behövs för att utsläppen ska börja minska. Rapporten sammanfattar de politiska möjligheterna som finns att ersätta fossil energi med förnybar samt att investera i energieffektivisering, klimatsmarta transporter och nästa generations gröna teknik.

   Sven Elander:  |2014-04-13 – Forskarnas genomgång visar att det finns många åtgärder som kan sättas in omedelbart för att vända utvecklingen. Men det behövs politisk vilja och länder som går före med klimatskatter och satsningar på förnybar energi om vi ska bryta motståndet i klimatarbetet, säger Åsa Romson (MP), språkrör.

alliansregeringen helt utan klimatperspektiv

– Det är oerhört allvarligt att alliansregeringen lade fram en vårbudget och en infrastrukturplan helt utan klimatperspektiv. Det handlar om att uppfylla löftet till våra barn och barnbarn att inte förstöra deras möjligheter att leva ett gott liv, säger Åsa Romson.

– I EU-valet den 25 maj avgörs vilken klimatpolitik som EU ska förbinda sig till de kommande årtiondena samt vilken roll EU ska spela i de globala klimatförhandlingarna. I detta val finns två tydliga alternativ. Å ena sidan Moderaterna och de konservativa som konsekvent gynnar fossila bränslen och motsätter sig bindande mål för förnybar energi. Och å andra sidan vi gröna som driver på för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle med investeringar i förnybar energi, energieffektivisering och klimatsmarta transporter, säger Isabella Lövin (MP), EU-parlamentariker.

Saudiarabien/Amnesty

Advokat och människorättsaktivist fängslad

Saudiarabien måste omedelbart släppa människorättsaktivisten Waleed Abu Khair som greps i tisdags vid domstolen i Riyadh och togs till al-Ha'ir-fängelset utan någon förklaring, säger Amnesty International. Waleed Abu al-Khair greps i samband med sitt människorättsarbete och riskerar att dömas efter ett nästan identiskt åtal som han redan dömts för i en annan rättegång i oktober 2013.

   Yvette Lindholm:  |2014-04-17 Det är uppenbart att myndigheterna i Saudiarabien straffar honom för hans arbete för mänskliga rättigheter. Amnesty anser att Waleed Abu al-Khair är en samvetsfånge och måste släppas omedelbart och ovillkorligen, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 

– Gripandet av Waleed Abu al-Khair är ett oroande exempel på hur myndigheterna missbrukar rättssystemet för att tysta fredliga kritiker. Ingen ska fängslas för att ha fredligt utövat sin yttrandefrihet.

falska anklagelser 

Waleed Abu al-Khair är en av ett tiotal framstående aktivister som alla har dömts till långa fängelsestraff under 2013 baserade på falska anklagelser efter att myndigheterna misslyckats att tysta dem genom förföljelse eller andra olagliga skrämselmetoder.

I oktober 2013 ställdes han inför rätta vid en domstol i Riyadh anklagad för att bland annat ha "satt sig upp mot härskaren"; ifrågasatt tjänstemäns integritet; spridit falsk information till utländska grupper och att ha bildat en organisation utan tillstånd. Tre veckor senare dömdes han i en annan domstol för liknande brott. I båda fallen verkar de enda bevisen i åtalen mot Waleed Abu al-Khair vara hans signatur på en petition som kritiserar den Saudiska myndigheternas hårdhänta behandling av 16 reformister.

tidigare förföljd av myndigheterna 

Waleed Abu al-Khair är chef för en oberoende människorättsorganisation och har blivit förföljd av myndigheterna förut. När Amnesty pratade med honom tidigare i år berättade han att som många aktivister har han pressats av myndigheterna att avsluta sitt arbete, men han vägrar ge efter.

– Jag är stolt över det jag har gjort, och trots trakasserierna ångrar jag ingenting. Jag är fortfarande på rätt väg. Har man ett mål blir allting mycket lättare. Mina mål är rättvisa, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och möjligheten att kunna stå upp och säga att regimen är ohederlig, sade Waleed Abu al-Khair till Amnesty.

betalar ett högt pris

– Människorättsaktivister i Saudiarabien som vågar yttra sig betalar ett högt pris. Waleed Abu al-Khair är bara en i raden av människorättsförsvarare som har trakasserats, skrämts och fängslats de senaste månaderna. Alternativen för människorättsförsvarare är att antingen signera ett avtal där de går med på att avsluta sin aktivism, eller att ta konsekvenserna; fängelse, reseförbud och att bli berövad sitt levebröd, säger Said Boumedouha.

Vårbudget

Klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb

Under alliansregeringen har arbetslösheten ökat, och ligger nu på åtta procent. Långtidsarbetslösheten bland unga har fördubblats och över 100 000 unga har varken jobb eller går i skolan. Miljöpartiet har i sin skuggbudget en fullt finansierad budget med stora åtaganden för att förstärka välfärden och möta den hotande klimatförändringen.

   Hanne Simonsen:  |2014-04-16  – Våra investeringar leder till 30 000 nya jobb på några års sikt. Vi sätter också in kraftfulla åtgärder för att ge jobb eller skola åt 50 000 unga. Det riktar stödet till dem som idag står längst från arbetsmarknaden, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund.

De senaste åren har svenska elevers skolresultat sjunkit dramatiskt. Det visar OECD:s PISA-undersökningar. Lärarnas löner har halkat efter och deras arbetssituation har blivit allt mer ohållbar, med allt mindre tid för eleverna.

– Vi vill ge eleverna mer tid med sina lärare, och vi vill återupprätta läraryrket. Därför satsar vi 11,7 miljarder kronor mer än regeringen på att höja lärarlönerna och på att anställa 10 000 nya medarbetare i skolan, säger Per Bolund.

Ju längre vi väntar desto mer ökar klimatkostnaderna

I dagarna kom en nya rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Den visar att det är helt nödvändigt att världens länder nu snabbt minskar klimatutsläppen. Under Moderaternas regeringsinnehav har det producerats sex stora klimatutredningar, men ingen har lett till skarpa förslag.

– Miljöpartiet möter klimatutmaningen med kraftfulla åtgärder. Varje år vi väntar gör klimatförändringen värre och kostnaden högre. Vi måste bygga upp ett hållbart transportsystem och satsar därför fem gånger mer på järnväg än på väg. Vi lägger stora summor på energieffektivisering och förnybar energi. Dessutom föreslår vi en klimatlag, med tvingande mål för utsläppsminskningar.

I Miljöpartiets budget finns ökade utgifter på drygt 27,4 miljarder kronor, och motsvarande intäkter. Budgeten är fullt ut finansierad, krona för krona, bland annat med höjda miljöskatter och höjd skatt för personer med höga inkomster. Den senare finansierar satsningar på skolan.

FILOSOFI

Ansvaret för sin ohälsa

En avhandling i praktisk filosofi har studerat synen på människans ansvar för sin egen ohälsa och kommit fram till att vården och omsorgen blir bättre om politiker och anställda inom hälso- och sjukvården agerar på olika sätt.

    |2014-04-02 Frågan om ansvar dyker upp mer och mer. Bör extremsportare till exempel tvingas teckna försäkringar för sitt höga risktagande och bör den som är överviktig på grund av dåliga kost- och motionsvanor få lägre prioritet i vården?

Karl Persson de Fine Licht, vid Göteborgs universitet, kretsar kring människans eget ansvar i sin avhandling och kopplar frågan till ett större sammanhang av genetiska risker, sociala villkor och slumpen – faktorer som är bortanför människans kontroll.

Han landar i att politiker bör ha synen att människan inte ska hållas ansvarig. Det synsättet leder nämligen till att man är mer benägen att sätta in preventiva åtgärder. Personalen inom vården bör mer fokusera på det egna ansvaret för att involvera patienten i behandlingen på kort och lång sikt.

Klipp ur Omvårdnads Magasinet nr 2 2014

Nr 3 – 2014

FÖDELSEN: Allting länkas i holistiska relationer mellan de fyra krafterna i en skalenlig expansion i relation med uppkomsten av rumtidssdimensionen. Genesis – Den Stora Expansionen, eller Big Bang. Cat´s Aye Nebula, kan likna första ögonblicket för Universum.

Foto: Hubble Space Telescope

UNIVERSUMS FÖDELSE

Bråkdelen av en sekund

Nollpunktsenergi i ett vakuum, och med bråkdelen av en sekund, utstrålar och expanderar vågsträngar skalenligt, med en hastighet betydligt snabbare än ljuset. Bevisen anses vara en av mänsklighetens största upptäckter. Genom sådan utstrålning kan en mångfald av världar ha skapats. Exempelvis flera universa, vilka en del kan vara begränsade och ändliga; de kan vara ofullkomliga, men också fullkomliga. Förklaringen till fenomenen kan visa sig genom forskningen kring dimensions- och mångvärldsteorierna i relation med mörk materia.

   Paul Lindberg:  |2014-03-28 Antarktis, med den klaraste himlen på jorden, kan knappast vara lämpligare för teleskopet Bicep, som möjliggjort upptäckten av tidpunkt 0. Ja, bråkdelen av 0. Med tidsmaskinen teleskopet, skapad av människan, kan vi se 13,7 miljarder år tillbaka i tiden. Fantastiskt. Men, om det inte skulle vara nog så ställs frågan, vad fanns eller hände före Big Bang? Det är en relevant fråga, som många inom forskningen ställer sig. Och många brinnande forskare har också gett mängder av förslag kring denna fråga. 

Frågeställningarna har följt den funderande människan genom hela sin historia. Synergieffekterna leder steg för steg till kunskapen om "Alltet", men ger inte något fullständigt svar om livets mening. Medan spinoffeffekterna ur ekonomiska perspektiv är enorma. När exempelvis en Nobelpristagare får frågan vad det finns för nytta med forskningen, svarar de flesta tveksamt, det kan komma att visa sig. Och så har det verkligen blivit. Hela världens elektronik- och digitalteknik är oftast resultaten och uppföljningen efter nobelpristagarna. Men det gäller även inom alla andra ämnesområden.

Fyra forskare fann alltså tio miljarder ljusår långa vågor, från expansionens början. Denna upptäckt är vetenskapliga bevis och säkerställda för händelseförloppen för universums verklighet.

SNABBARE ÄN LJUSET?

Den högsta hastigheten utgörs av ljuset, men enligt vetenskapen gäller den fysikaliska regeln inte under sådana speciella förhållanden som universums expansion i ett vakuum. Expansionen bokstavligen sögs upp av vakuumet – vilket det fortfarande tycks göra. Forskarna med hjälp av teleskopet Bicep, placerat på Antarktis, arbetade i andan efter de tidigare forskarna Alan Guth och Andrei Linde, som sannolikt kammar hem Nobelpriset efter bevisen för deras inflationsteori.

Det den naturvetenskapliga forskningen väntat på är bevisen för att Albert Einsteins allmänna relativitetsteori och kvantfysiken kan förenas, vilket nu har förverkligats efter den senaste upptäckten.

Det var Einstein som hade "aningar" om att "Big Bang" inte var någon kaotisk slumpartad explosion, utan en "skalenlig expansion", men det var Guth och Linde som tog på sig uppgiften att komma med den vetenskapliga förklaringen.

En skalenlig expansion, är ett mycket relevant begrepp. Om expansionen inte var en kaotisk slump, utan istället en skalenlig expansion, så vad är det då som gör skillnad? "Slump" säger inte mycket ur ett naturvetenskapligt perspektiv, det säger egentligen ingenting. "Skalenlig" säger något mycket mera, exempelvis om ett embryo, eller en ritning, eller prototyp, som sedan förverkligas. Ur andliga perspektiv kring världsreligionerna anses Gud alltid vara större. Alltså, större än människan, som ofta anser sig som planetens klokaste väsen. Så kan det vara förstås – men ändå inte störst. 

MELLAN NATURVETENSKAP OCH FILOSOFI

Den nya upptäckten sätter givetvis perspektiven i rotation. Kunskapen på gott och ont, bland annat. Jag tror på astrofysiken som en god kunskap. Medan konstruktionen av krigsmaskiner och atombomber är den onda kunskapen. Den ståndpunkten är rimlig, och går säkert ihop med en majoritet av jordens människor.

Frågan om begynnelsen och meningen med Alltet, var från början mer filosofisk än naturvetenskaplig. Men ur dessa frågor reste sig människan ur sin omyndighet. Människan växer fortfarande, och en omfattande etisk urskiljning gör sig allt tydligare. Men den tillväxten kommer aldrig att bli större än Gud. 

Trots människans tillkortakommanden, så var och är ändå det filosofiska och teoretiska tänkandet mycket, eller oerhört framgångsrikt. Många av antikens filosofer tillhör fortfarande världens främsta tänkare, och de lade grunden för vår tids naturvetenskap. 

Fram till de senaste naturvetenskapliga upptäckterna har naturvetenskapen återtagit de filosofiska perspektiven, och närmat sig det analogiska samspelet med de tidiga filosoferna. Exempelvis analogin med utstrålning och emanation. Fundera på det! 

Från civilisationens höjdpunkt, om vetskapen om Alltet; till världsordningens destruktiva och egenhändiga förstörelse av livsbetingelserna. Vilken paradoxal koordination och cynism. Kunskapen på gott och ont kan snart ha nått sitt zenit. Trots det är jag ingen pessimist.

Nasa-finansierad studie

Industrialism mot "oåterkallelig kollaps"

Natur- och samhällsvetare i USA utvecklar ny modell av den "precisa kollapsen" som på grund av klimatförändringarna skulle kunna riva upp de globala systemen. Den nya studien har uppmärksammat möjligheten att den globala industriella civilisationen kan kollapsa under de närmaste decennierna. Och det på grund av ohållbar resursexploatering och alltmer ojämlik förmögenhetsfördelning.

   Paul Lindberg:  |2014-03-27 En ny studie sponsrad av Nasas Goddard Space Flight Center visar 

med övertygande forskning att en process med uppgång-och-kollaps faktiskt kan realiseras på grund av svåra civilisatoriska störningar. Forskningen bygger på ett nytt tvärvetenskapligt projekt Människa och Naturdynamisk modell (HANDY), som leds av matematikern Safa Motesharrei, från US National Science Foundation, med vetenskapligt stöd från National Socio-Environmental Synthesis Center.

Studien bygger på HANDY-modellen med publicering i tidskriften Ecological Economics – vilket denna artikel bygger på.

CivilisationeNS känslighet för kollaps

Den finner enligt avancerad civilisatorisk forskning risker för att den komplexa civilisationen är känslig för kollaps, vilket reser frågor om hållbarheten i den moderna civilisationen. Det är incitamentet för detta forskningsprojekt.

Forskningsgruppen tar upp historiska exempel på civilisationskollapps och samhällsundergång. Olika historiska högkulturer har gått under på grund av olika orsaker, och frågan gäller vilka faktorer har orsakat dessa katastrofer.

"Nedgången av det romerska riket, och med liknande civilisationer, som högkulturerna och imperierna Han, Mauryan och Gupta, liksom de avancerade mesopotamiska imperierna, är alla bevis på att avancerade, sofistikerade, komplexa och kreativa civilisationer kan vara både ömtåliga och obeständiga." Detta enligt forskningsgruppen.

Genom att undersöka människa-natur dynamiken i dessa tidigare fall av kollaps identifieras de mest framträdande och samverkande faktorer som kan förklara civilisationers nedgång och fall. 

Vetskapen om människa-natur dynamiken skulle kunna bidra till att avgöra risken för kollaps i dag, det gäller relationen mellan befolkning, klimat, vatten, jordbruk och energi, och konsekvenserna av om samhällssystemen fallerar.

den SOCIALekonomiska stratifieringen av samhället 

Ovanstående faktorer kan leda till kollaps när de sammanstrålar för att generera två viktiga sociala funktioner: 

A. "Strukturen av resurser och belastning av ekologisk bärkraft", 

B. "Ekonomisk stratifiering av samhället med en rik medel- och överklass, och en fattig underklass". 

Dessa sociala fenomen har i historien spelat en central roll i riktning mot samhällskollapsen. Det gäller i princip under perioden av de senaste fem tusen år. Enligt forskargruppen.

För närvarande är hög ekonomisk stratifiering, gällande för en alltför stor medel- och överklass, i den rika världen direkt kopplat till massiv överkonsumtion av resurser. De ansvarar helt för industriländernas hela överkonsumtion.

Det ackumulerade överskottet har heller ingen jämn fördelning inom de industrialiserade samhällena, utan samhällena ägs och styrs snarare av medel- och överklassen. Under detta samhällsägande befinner sig befolkningen som inte tillhör medel- och överklassen, men som själva varit med och producerat rikedomen, men som tilldelas en mindre del av de ackumulerade tillgångarna. Denna stratifiering kan se mycket olika ut bland länderna inom den industrialiserade världen. Men det principiella tillståndet är allmängiltigt.

tekniken löser inte världens utmaningar 

Studien utmanar de som hävdar att tekniken kommer att lösa dessa utmaningar genom att öka effektiviteten:

Tekniska förändringar kan höja effektiviteten i resursanvändningen, men det tenderar då att höja både resurserna per-capita-konsumtionen och omfattningen av resursutvinning i stort. Och det på grund av otillräckliga regelverk och politisk ovilja för miljöåtgärder. De tekniska förändringarna blir istället ett incitament för ökad industritillväxt, resursförbrukning och som kompenserar den ökade effektiviteten i högre resursanvändning.

Produktivitetsökningar inom jordbruket och industrin under de senaste två århundradena har kommit från ökad (snarare än minskad) resursgenomströmning, trots dramatiska effektivitetsvinster under samma period.

Safa Motesharrei och hans forskarkollegor konstaterar att förhållanden som beskrivs återspeglar verkligheten av i dag, och det kommer att bli svårt att undvika en kollaps av civilisationen. 

Den rika världen konsumerar mer av i stort sätt allting, både av av naturliga och onaturliga behov. Den globala marknadsekonomins prissättning gör livsmedlen åtkomligt mest för den rika världen, vilket är ett växande problem, och synliggörs alltmer inom världshandeln. Den rika världens världshandel tvingar fram en monopolställning, som omöjliggör en fri och demokratisk handel. Det skapas istället ett växande elände med svält runtom i världen. Bristande matförsörjning har historiskt varit en viktig faktor när det gällt kollapsande högkulturer. 

Världshandelns mekanismer och brister, som exempelvis "business as usual ", gör att när behoven till nödvändiga förändringar blir akuta, så bromsas dessa behov, med ett företräde för vinsten, eftersom det är den enda mekanism och systemapparat som reglerar världshandeln. Dessutom dirigeras världshandeln av girighet och inte av humanitet. Även det fenomenet bäddar för en möjlig civilisationskollaps.

DETTA SCENARIO ÄR INTE ALLS OUNDVIKLIGT

HANDY-modellen visar enligt forskarna att det värsta tänkbara scenariot inte alls är oundvikligt, och föreslår att en lämplig politik och strukturella förändringar skulle kunna undvika kollaps, och bana väg för en mera stabil civilisation.

De två viktigaste lösningarna är att minska ekonomisk ojämlikhet för att säkerställa en mer rättvis fördelning av resurser, och att dramatiskt minska resursförbrukningen genom att förlita sig på intensiva förnybara resurser och minskad befolkningstillväxt:  

"Civilisationskollaps kan undvikas om befolkningen kan nå jämvikt om per-capita- avskrivningssatsen för naturen minskas till en hållbar nivå, och om resurserna fördelas på ett rättvist sätt."

NASA-finansierade HANDY-modellen erbjuder en mycket trovärdig väckarklocka för regeringar, företag  och konsumenter – att erkänna att "business as usual" inte kan upprätthållas, och att politiska och strukturella förändringar krävs omedelbart.

Studien gör klart att flera länder, även från den rika världen, varnar för att konvergensen kring mat, vatten- och energikriser kan skapa den "precisa kollapsen". Men hindren att stoppa en sådan kris kan vara kring tesen om "business as usual", som värderas som grundplåten för världsekonomins mycket rika och  konservativa maktmänniskor här på planeten.

KYRKANS TIDNING/EU-VALET

Rösta solidariskt i maj

EU-valet. Det är viktigare än någonsin att rösta fram ett parlament som verkar för ökad jämlikhet i Europa. Den maningen kommer från den Europeiska kyrkokonferensen. Tobinskatt på finansiella transaktioner i hela EU, avskaffa tullar för jordbruksprodukter från fattiga länder, en mycket generösare flykting- och invandringspolitik, mer pengar till offentlig vård och omsorg och stopp för avregleringar och åtstramningar. Och en storsatsning på en kraftfull klimatpolitik.

   Svante Fregert:  |2014-03-27 Hur låter det? Som en typisk pamflett från ett icke statsbärande vänsterparti? Kunde ha varit, men det är krav hämtade från ett radikalt manifest som den Europeiska kyrkokonferensen, KEK, och tre andra kristna samarbetsorganisationer, publicerat inför valet till EU-parlamentet i maj.

I KEK samlas 115 ortodoxa, protestantiska anglikanska och gammelkatolska kyrkor från alla Europas länder. Man talar för många – även för Svenska kyrkan, som är medlem.

Valmanifestet ”Det handlar om Europa, det handlar om dig” är en uppmaning till kristna att rösta i parlamentsvalet på kandidater som bidrar till ”visionen om ett EU som verkar för en rättvis och hållbar värld”. Kyrkorna mobiliserar för ett val som tyvärr ofta präglas av lågt valdeltagande med ett demokratiskt underskott som följd.

EU-debatten verkar inkrökt och nationalegoistisk

Valmaterialet ställer en serie krav som får den svenska EU-debatten att verka inkrökt och nationalegoistisk. Kyrkornas krav på mer solidariskt samarbete i EU till skydd för de svagaste i samhället kontrasterar starkt mot en valrörelse i hela Europa som präglas av euroskeptiker och nejsägare. Enligt en undersökning från DN/Ipsos är det bara var femte väljare i Sverige som ser ljust på EU-samarbetet. Flera partier väljer att driva det intetsägande kravet att begränsa EU:s makt i stället för att tala om för väljarna vilken politik man vill driva i det gemensamma lagstiftningsarbetet, där EU-parlamentets inflytande nu blir större än någonsin.

Därför har det aldrig varit viktigare att utse kompetenta och aktiva ledamöter till parlamentet som blivit mindre diskussionsklubb och mer av lagprövande församling. Vi vill inte i denna viktiga institution se en tummelplats för b-politiker och främlingsfientliga nationalister. Ett lågt valdeltagande ger utrymme för allsköns missnöjespartier som egentligen inte återspeglar den stora europiska opinionen.

Europas kyrkor utmanar den ekonomiska politiken 

Kyrkorna vill utmana den ekonomiska politik som syftat till att nå tillväxt genom avregleringar och åtstramningar och som lett till ökad arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom i Europa under den senaste krisen. Många är drabbade och kyrkorna vill föra deras talan.

Krispolitiken hotar hela det europeiska projektets strävan mot fred och social sammanhållning, heter det. Den har skapat en djup förtroendekris för det politiska systemet med växande extremism, rasism och populistisk främlingsfientlighet som följd. I veckan nås vi av nyheter som stora framgångar för Front National i Frankrike vars främsta krav är nej till invandring och – just det – nej till EU.

Asylrätten i EU och permanent uppehållstillstånd

KEK pläderar för omläggning av den gemensamma migrations- och flyktingpolitiken. Asylrätten i EU undermineras av länder med dålig eller ingen asylprövning och ansvaret fördelas i dag inte solidariskt mellan alla länder. Från svenskt håll har länge påpekats att EU:s flyktingpolitik är gemensam mer till namnet än till gagnet.

Här finns krav på generösare anhöriginvandring och rätt för människor som utsatts för trafficking att få permanent uppehållstillstånd. KEK konstaterar att EU prioriterar gränskontroll i Frontex snarare än stöd till dem som lyckas ta sig över gränsen.

Från kyrkorna alltså en stark kritisk udd – inte mot EU-samarbetet i sig – utan mot delar av den förda politiken. Med skarpa krav på ändring.

Använd din rätt den 25 maj och rösta för ett solidariskt EU som styrs av människor som vill och kan föra de utsattas talan.

Svante Fregert är chefredaktör för Kyrkans tidning.

Greenpeace Norden 

Svenska aktivister mot Exxons arktiska oljerigg

25-år efter Exxon Valdez-katastrofen, genomför aktivister från Greenpeace en fredlig aktion i Norge där de klättrat ombord på Exxon Mobils oljeplattform för att protestera mot oljebolagets planer på att borra efter olja intill en rysk nationalpark i Arktis.

   Daniel Bengtsson:  |2014-03-24 – Trots att Exxon Mobil orsakade en av de värsta oljeolyckorna i historien, som fortfarande påverkar miljön i Alaska, så verkar företaget inte ha lärt sig av sina misstag. Nu planerar Exxon Mobil att borra i ryska Arktis, där en olycka skulle få fruktansvärda följder. Över fem miljoner människor världen över har redan skrivit under för ett förbud mot oljeborrning i Arktis. Vi är här för att göra deras röst hörd, säger den svenska aktivisten Rosanna Endre, från oljeplattformen i Norge. 

14 aktivister från sammanlagt sju olika länder deltar i protesten i Norge mot Exxon Mobils oljerigg West Alpha, som dekorerats med banderollen: “No Exxon Valdez in Russian Arctic”.

riskabel oljeborrningen i Arktis 

– Exxon Mobil planerar att utföra den mest riskabla oljeborrningen i Arktis i år. Det är vansinne. Om något skulle gå fel kommer de att vara tusentals mil ifrån närmaste saneringsutrustning. Vi måste stoppa oljebolagen innan de orsakar en oljeolycka i Arktis, där det skulle vara omöjligt att sanera. Titta bara på Exxon Valdez, som fortfarande påverkar miljön i Alaska 25 år efter olyckan, säger Dima Litvitnov, talesperson på Greenpeace Norden, som i höstas satt fängslad i Ryssland efter en protest mot just oljeborrning i Arktis.

Exxon Mobil, som är världens största privata oljebolag, har ingått ett samarbete med det ryska oljebolaget Rosneft för att borra efter olja i det avlägsna Karahavet i sommar. Området som Exxon vill borra i överlappar en rysk arktisk nationalpark, som är känd för sitt rika djurliv och innefattar en av norra halvklotets största häckningsplatser för fåglar och flera stora säl- och valrosskolonier. Enligt rysk lag är det dessutom olagligt att borra efter olja i området.

långvariga skador och omöjliga att återställa

– Olyckor kommer att ske, de kan inte städas upp och de orsakar långvariga skador, som är omöjliga att återställa. Vi måste få ett slut på vårt koldioxidbehov och ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss lära från Exxon Valdez, att oljeborrning inte hör hemma i arktiska vatten, där effekterna blir förödande. Sverige, som en arktisk stat och medlem i Arktiska rådet, måste agera för att införa internationella regler som håller Exxon Mobil och andra oljebolag borta från Arktis, säger Dima Litvinov.

Arktis är en av de mest avlägsna och riskabla platserna i världen för oljeborrning. Karahavet täcks av ett istäcke på mellan 1,2 till 16 meter, 270 till 300 dagar om året, och temperaturen under vintern kan sjunka till -46 °C. Det finns idag inget effektivt sätt att sanera ett oljeutsläpp om det sprider sig i isfyllda vatten.

SVENSKA KYRKAN/KINNA

Kinna församling står upp mot homofobi

Biskop Per Eckerdal har nu talat med kyrkoherden i Kinna. De kunde konstatera att de är överens på flera viktiga punkter. Det gäller till exempel att det är viktigt att ta starkt avstånd från tanken på att man skulle omvända eller ”bota” någon från homosexualitet till heterosexualitet.

   Hanna Wallsten:  |2014-03-24 Owe Johansson, Kyrkoherde i Kinna församling, deltog i manifestationen i Kinna till stöd för det homosexuella par som utsatts för attentat. Nu vill församlingen finnas med i mobiliseringen för att få bukt med homofobin på orten.

– Detta betyder att den artikel som Svenska Dagbladet publicerat ger en starkt vinklad och delvis felaktig bild av Owe Johansson och Kinna församling. Jag beklagar detta, eftersom det flyttar fokus från förföljelsen som plågar Roy och Håkan, säger biskop Per Eckerdal.

regnbågsmässa i Kinna

Owe Johansson deltog i den stora manifestationen i Kinna till stöd för paret. Och församlingen kommer att finnas med i mobiliseringen mot homofobi. Ekho Göteborg har beslutat att försöka få till stånd en regnbågsmässa i Kinna.

– Vi tyckte att det ur ett själavårdande perspektiv kunde vara en bra idé. Så vi har ställt frågan till kyrkoherden om att tillsammans med församlingen arrangera en regnbågsmässa i Kinna kyrka, säger ordförande Linda Ivarsson.

Regnbågsmässa är en nattvardsgudstjänst för öppenhet som särskilt välkomnar hbtq-personer och alla som sympatiserar med hbtq-samhället.

VÄNSTERPARTIET

Rikspolischefen kallas till justitieutskottet

Vänsterpartiet begär att rikspolischefen kommer till justitieutskottet och svarar på DI:s kritik. Datainspektionen riktar allvarlig kritik mot rikspolisstyrelsens hantering av det allmänna spaningsregistret, där man i strid med reglerna har använt ord som ”kringresande”. Därför kommer Vänsterpartiet att begära att rikspolischefen kallas till justitieutskottet.

   V-Presstjänst:  |2014-03-28 Vi måste kunna lita på att polisen följer de lagar som riksdagen har beslutat om. Det här är heller inte första gången som rikspolisstyrelsen fått kritik för just detta register. För drygt ett år sedan kom kritik även från säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Nu måste en skärpning till, säger Lena Olsson, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Datainspektionen rekommenderar RPS att gå igenom grupperingarna ”kringresande” och ”kringfarande” och grupperingar med liknande namn, för att säkerställa att dessa inte gör det möjligt att sammanställa uppgifter som bygger på exempelvis etnicitet.

polisen måste följa lagar och bestämmelser 

– Vi har förståelse för att polisen behöver spaningsregister, men de skall följa de lagar och bestämmelser som finns vad gäller registrering av personuppgifter. För att markera hur allvarligt vi ser på polisens agerande vill vi också ha en förklaring av rikspolischefen inför utskottet, säger Lena Olsson.

SVENSKA KYRKAN

Ris och ros till biståndspolitisk plattform

Regeringens presentation av den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen får både ris och ros. Svenska kyrkan har tidigare skickat in synpunkter på skrivelsens innehåll och flera av kommentarerna har nu hörsammats i plattformen. Den nya skrivelsen uppvisar såväl framsteg som områden där utmaningar kvarstår. Svenska kyrkan lyfte under remissperioden en rad utmaningar, många som regeringen nu tagit fasta på i sin skrivelse.

   Stefan Håkansson:  |2014-03-19 – Vi ser många märkbara positiva ändringar. Bland annat står det nu att svenskt bistånd ska förhålla sig till religiösa aktörer. Man betonar både vikten av att människor tillåts bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt, samtidigt som man lyfter betydelsen av sociala trygghetssystem för hållbar utveckling och för att bekämpa ekonomiskt utanförskap, säger Erik Lysén, Internationell chef för Svenska kyrkan.

Såväl i den globala utvecklingsagendan som i den svenska har aktörer i näringslivet fått en alltmer framträdande roll i utvecklingssamarbetet. Svenska kyrkan har tillsammans med andra civila samhällsorganisationer lyft behovet av att näringslivsaktörer också agerar med ett tydligt fattigdomsperspektiv och strävar efter att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter.

behovet av att näringslivsaktörer

– Vi ser att regeringen nu för ett utförligare resonemang kring näringslivets roll, och lyfter behovet av att näringslivsaktörer agerar med respekt för mänskliga rättigheter, och även agerar enligt principer för företags sociala ansvar (CSR). Vi välkomnar även att regeringen strävar efter att tydliggöra styrningen i det svenska biståndet, med fokus på fattigdomsbekämpning och transparens, säger Erik Lysén.

Samtidigt som regeringens nya skrivelse visar på många framsteg återstår många av de utmaningar som Svenska kyrkan, och andra aktörer, påtalade när skrivelsen var ute på remiss.

– Det saknas ett resonemang kring behovet av att diskutera ekonomisk tillväxt i förhållande till hållbar utveckling och inom ramen för världens resurser, säger Erik Lysén, som också pekar på att plattformen inte förankrar i de pågående processerna om att ta fram nya Millenniemål, den så kallade Post-2015-processen.

Svenska kyrkan pekar också på att regeringen i plattformen inte heller lyfter den viktiga roll som civilsamhällesorganisationer har när det gäller att utkräva ansvar från beslutsfattare, bilda opinion och förändra attityder och normer.

Erik Lysén är internationell chef för Svenska kyrkan. 

FRIA TIDNINGEN/OPINION/URKLIPP

Vi köper inte Nato-propagandan, SvD!

Svenska Dagbladet har under en längre tid bedrivit hetspropaganda i syfte att öka det militära försvaret och driva in Sverige i Nato. Två ledamöter i Krigsvetenskapsakademien har varit drivande under flera år. Claes Arvidsson har skrivit ledare. Mikael Holmström nyhetsartiklar och analyser. Att de varit engagerade i Krigsvetenskapsakademien har varit något SvD under många år mörkat.

   Birger Schlaug:  |2014-03-19 Delar av rapporteringen kring hotet från Ryssland tycks ha Russia Today som förebild, skriver Birger Schlaug. OPINION

Ryssland utgör ett tacksamt verktyg i SvD:s kampanj. Det räcker dock inte för SvD att peka på Rysslands bristande demokratiska trovärdighet och Putins bristande konsekvens när det gäller synen på folkrätt. Istället målar man upp militära hotbilder på klassiskt propagandistisk manér. Gotland hotas. Sverige hotas.

Ibland kan man tro att SvD har Russia Today som retorisk förebild.

Excessen tog rejäl fart när SvD på förstasidan för ett knappt år sedan hade en stor fejkad bild på ryskt militärplan som flög över Sverige – kombinerat med krigsrubriker och ett textflöde om hur Putin ”attackerar” Sverige och även planerade framtida bombanfall.

Det blev ganska lyckat. De flesta medier hakade på. Det gick så långt att till och med Carl Bildt kände sig tvingad att påpeka att det hade rört sig om vanliga flygövningar över internationellt vatten.

Nu var förstås inte detta något som stoppade SvD:s kampanjande. Plötsligt meddelades i storstilad form att ett ryskt signalspaningsplan rört sig mellan Öland och Gotland. Att det också då handlade om internationellt luftrum var inte något som passade in i rubrikflödet. Lika lite som att Sverige signalspanar, i internationellt luftrum, utanför Kaliningrad..

Den 16 maj förra året, efter SvD:s kampanjande, avslöjar tidningen sig själv genom rubriken ”Svenska folket har mjuknat i Natofrågan”. Nio procent fler än före kampanjen ansåg att Sverige borde söka medlemskap i Nato. De hade mjuknat.

Ordvalet känns som hämtat från Russia Today.

Det finns mycket att vara djupt kritisk till när det gäller Putin och rysk politik. Såväl inrikes- som utrikespolitik. Men för SvD räcker inte det som är. Man tycks ha en agenda där sådant inte räcker till. Man drar sig inte ens för att gång på gång dra sin favoritberättelse om hur Ryssland angrep Georgien 2008 i slaget om Sydossetien. Kan Ryssland bära sig åt på det sättet kan man ju lika gärna kasta sig över Sverige.

Att till och med EU slagit fast att det var Georgien, som på order av president Mikheil Saakashvili, angrep Sydossetien är ingenting Claes Arvidsson och Mikael Holmström gärna vill låtsas om. Det passar inte in i bilden, det passar inte in i kampanjen för att få ”folk att mjukna” inför ett Ryssland som hotar att inta Gotland och bomba Sverige.

Var och en som följer rysk politik vet att det finns fyra länder som ingår i den ryska intressesfären – såväl ekonomiskt som politiskt. Länderna är Ukraina, Vitryssland, Georgien och Kazakstan. Detta är nog så problematiskt.

I en tid när Nato stegvis flyttar fram sina positioner är det dock värt att notera att Nato-baser i dessa länder skulle uppfattas lika förfärande för Moskva som en rysk bas i Kanada eller Mexiko skulle göra i Washington.

Ändå driver SvD idén om Natos framflyttade positioner. Det är som om man längtar efter konflikter, som om de SvD-journalister som är medlemmar i Krigsvetenskapsakademien måste få utlopp för sina militaristiska intressen. Det är den typen av journalistik som världen över bidrar till krig.

Under konflikten i Krim har man kunnat få intryck av att SvD egentligen hoppats att ryssarna med full kraft invaderat hela Ukraina med blodspillan som bra bildmaterial.

Då skulle det som tycks vara SvD:s våta dröm gå i uppfyllelse: retoriken i syfte att få in Sverige i Nato skulle nå oanade höjder och svajiga politiker skulle lägga på ett antal miljarder till den svenska militära försvarsbudgeten. Allt medan folket mjuknar…

Men SvD:s hetskampanj tycks trots allt vara misslyckad i ett avseende. Häromdagen visade nämligen en opinionsundersökning att folket inte mjuknat. Allt färre säger ja till Nato. Sorry, SvD! Hut går hem!

Birger Schlaug 

Debattör

Amnesty International/Ukraina

Nationalister attackerade tv-chef

Den attack mot chefen för en ledande tv-kanal i Ukraina av en nationalistisk parlamentsledamot måste omedelbart utredas och de ansvariga måste ställas till svars, säger Amnesty International.

   AI/Ukraina:  |2014-03-19 Oleksandr Panteleymonov, chef för en nationell tv-kanal, besöktes på sitt kontor av Igor Miroshnichenko från Frihetspartiet, som sitter i den parlamentariska yttrandefrihetskommittén, och minst fem andra personer. Oleksandr Panteleymonov misshandlades och han tvingades skriva en avskedsansökan.

– Det är uppseendeväckande att en parlamentsledamot med detta uppdrag var inblandad i attacken. Myndigheterna måste visa att detta är ett oacceptabelt beteende, säger Heather Mcgill, Amnestys Ukrainautredare.

anklagades för samarbete med ryska myndigheter 
Våldsmännen anklagade Panteleymonov för att arbeta för ryska myndigheter efter en livesändning av undertecknandet av överenskommelsen mellan president Vladimir Putin och de facto-regeringen på Krim. De uttryckte sig rasistiskt och krävde att Panteleymonov skulle be om ursäkt. Angriparna filmade hela attacken och la upp det på Internet. 

Våldsmännen förde bort Panteleymonov och sa att han skulle tvingas be om ursäkt till de demonstranter som fortfarande befinner sig på Självständighetstorget. Han släpptes några timmar efter att attacken blev känd.

Risker för journalister och aktivister 
– Det här övergreppet på yttrandefriheten måste omedelbart utredas och de ansvariga ställas inför rätta. Allt annat kommer att öppna för att journalister och aktivister utsätts för fler attacker, säger Heather McGill. 

– Den ukrainska övergångsregeringen måste handla snabbt och visa att grundläggande mänskliga rättigheter skyddas i landet och att ingen ska bli utsatt för diskriminering på grund av sina politiska åsikter eller ursprung.

EU-VALET

Klimat och mänskliga rättigheter i fokus

Hårdare tag mot länder som bryter mot mänskliga rättigheter och mer pengar till klimatarbetet. Det bestämde fler än 1600 medlemmar i Miljöpartiet de gröna, när de röstade om partiets nya EU-valmanifest. Skatt på finansiella transaktioner ska användas till klimatsatsningar.

   Pontus Hummelman:  |2014-03-03 – Vi vill att EU ska kunna bestämma att en gemensam skatt på finansiella transaktioner ska användas till klimatsatsningar, som till exempel nya jobb inom förnybar energi. Alternativet i omröstningen var att lämna det upp till varje medlemsland hur pengarna ska användas, säger Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet.

mänskliga rättigheter

Det andra ställningstagandet medlemmarna gjorde var om mänskliga rättigheter. – Vi går nu till val på att EU ska göra mer för att medlemsländer inte ska bryta mot de mänskliga rättigheterna. Situationen för romer i Rumänien är ett sådant fall. Utvecklingen i flera länder där främlingsfientliga partier ökar och får makt är också en väckarklocka. Vi vill nu att EU ska kunna göra mer i form av exempelvis sanktioner vid behov, säger Anders Wallner.

det nya EU-valmanifestet 

Omröstningen och det nya EU-valmanifestet befäster också Miljöpartiets syn på EU. – Vi är ett EU-kritiskt parti. EU måste koncentrera sig på de problem som verkligen är gemensamma, som just klimatet och mänskliga rättigheter. Andra problem som löses bättre närmare människor ska beslutas just närmare människor, enligt Miljöpartiet.

Fler än 1600 människor deltog när Miljöpartiets medlemmar fick rösta. Det var första gången en medlemsomröstning fastslog ett helt valmanifest för Miljöpartiet. I EU-valet är Isabella Lövin och Peter Eriksson Miljöpartiets toppkandidater.

WE EFFECT/Moçambique

Moçambique – världens mest sårbara land

Moçambique, Centralafrikanska Republiken, Guinea, Uganda och Haiti är de länder som är mest sårbara om de drabbas av en naturkatastrof. Finland och Sverige är bland de minst sårbara. Det visar We Effects nya sårbarhetsindex som presenterades för en vecka sedan. Rapporten ”Minska katastrofen” där den centrala delen är ett nytt index som kartlägger vilka länder som är mest sårbara vid en naturkatastrof.

   Alfred Skogberg:  |2014-03-19 Indexet baseras på ett lands risk för att råka ut för exempelvis stormar, torka, jordbävningar samt hur långt landet har kommit i sin sociala och ekonomiska utveckling. Rapporten slår fast att de länder som drabbas hårdast av naturkatastrofer också tillhör de fattigaste. 

– Fattigdom är den främsta dödsorsaken vid katastrofer. Sedan 1980 har enbart nio procent av världens naturkatastrofer inträffat i låginkomstländer medan hela 48 procent av antalet omkomna levde i de fattigaste länderna. Fattiga människor råkar inte ut för flest naturkatastrofer, men de drabbas hårdast, säger Jakob Lundberg, utvecklings- och policychef på We Effect. 

satsningar på förebyggande åtgärder
I rapporten, som bygger på internationell statistik och intervjuer med flera av Sveriges ledande experter på området, konstateras att världens katastrofer i dag får betydligt större konsekvenser än vad de skulle behöva få. Effekterna av en naturkatastrof kan minska med ökade satsningar på förebyggande åtgärder, inte minst på landsbygden där 70 procent av världens fattiga bor. 

– När extrem torka eller översvämningar drabbar ett fattigt land slås ofta hela skördar ut och därmed möjligheten att försörja sig och sin familj. Sverige och andra länder måste nu se till att öka stödet till hållbart jordbruk så att fler människor kan odla grödor som tål torka och översvämningar. Då kan nästa naturkatastrof bli mindre omfattande och många liv räddas, säger Jakob Lundberg. 

Fler slutsatser från rapporten: 
» Tio kronor i förebyggande syfte sparar 40-70 kronor i katastrofinsatser. Satsningar på ett hållbart jordbruk är både kostnadseffektivt och förebygger mänskligt lidande. 
» Ökade satsningar på hållbart jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdomen - och därmed sårbarheten för katastrofer. 
» Jordbrukets andel av biståndet har minskat kraftigt under de senaste 30 åren. Det svenska jordbruksbiståndet uppgår till endast 3,7 procent av det totala biståndet. We Effect föreslår en ökning på minst 50 procent för att komma upp i EU:s nivå. 
» Fattiga länder riskerar att drabbas än hårdare av naturkatastrofer i takt med förändringar i klimatet.

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se

Växjö Pride 2014

Mona Sahlin blir Pridetalare i Växjö

Jag ser mycket fram emot att vara årets Pridetalare under Växjö Pride. I år är det viktigare än på länge att stå upp för alla människors lika värde. Kärlek är ofta ett hot mot förtryckare. Det säger Mona Sahlin som pridetalar den 10 maj i Linnéparken. Växjö Pride arrangeras av Nätverket Växjö Pride 2014. Det är ett öppet nätverk som består av organisationer, föreningar, institutioner, företag och personer som utifrån en gemensam värdegrund vill samverka för anordnande av Växjö Pride.

   Magnus Folcker:  |2014-03-29 – Vi är stolta över att få ha Mona Sahlin som vår Pridetalare, säger Elina Lööw som är projektledare för Växjö Pride. Mona är ledande och har ofta gått före med sitt arbete kring HBTQ-frågor. Det känns stort att en sådan viktig profil för det vi står för kommer att hålla det första Pridetalet i Växjös historia.

Fakta om Mona Sahlin och hennes arbete inom HBTQ-frågor:

» Hon har konsekvent drivit hbtq-frågor och arbetat mot rasism och förtryck.

» Hon har varit drivande i en rad viktiga frågor som t.ex. adoptionsrätt för samkönade par.

» Hon var med och utökade diskrimineringslagen så att även sexuell läggning räknas som en diskrimineringsgrund.

» Hon har blivit utsedd till årets hetero för sitt arbete av QX gay-gala.

» Hon sitter nu med i styrelsen för EXPO.

www.vaxjopride.se

www.facebook.com/pridefestivalvaxjo

Kvinna till Kvinna/irak

Våld mot kvinnor – lagförslag om barnäktenskap

Organisationer i Irak vittnar om att övergreppen mot kvinnor ökar som en följd av det upptrappade våldet inför valet och kriget i grannlandet Syrien. Ministerrådet har dessutom lagt fram ett lagförslag som förbjuder kvinnor att skilja sig och tillåter barnäktenskap. Enligt förslaget ska flickor så unga som nio år kunna giftas bort.

   Annika Flensburg:  |2014-03-14 Våldsnivån i Irak är den högsta på sex år enligt FN, samtidigt breder fattigdomen ut sig vilket påverkar redan utsatta grupper. Antalet flyktingar från Syrien ökar liksom antalet internflyktingar från framförallt Anbar-provinsen där sunnimuslimer utsätts för våld och tvingas lämna sina hem.

Inget skydd för våldsutsatta kvinnor

Den försämrade säkerhetssituationen får särskilda konsekvenser för kvinnor och flickor vars rörelsefrihet begränsas än mer än tidigare. Våldet förföljer kvinnor ute i samhället liksom inom hemmets sfär. På grund av den svåra ekonomiska situationen och religiös extremism ökar nu antalet barnäktenskap eftersom föräldrarna vill ”skydda” flickans så kallade heder och säkra försörjning.

Det finns så gott som inget skydd för våldsutsatta kvinnor i Irak och det råder närmast total straffrihet, förövare kan räkna med att gå fria. Enligt FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor bidrar den förvärrade säkerhetssituationen samt den utbredda korruptionen till stärkta traditionella och patriarkala värderingar som urholkar kvinnors mänskliga rättigheter.

Våldtäkt inom äktenskap kan komma att legaliseras

Den föreslagna familjelagen, den så kallada Jafaarilagen, gäller enbart den shiitiska delen av befolkningen. Om parlamentet godkänner den betyder det bland annat att våldtäkt inom äktenskapet legaliseras, äktenskapsåldern sänks till 15 år för pojkar och 9 för flickor, kvinnor måste få sin mans tillåtelse för att lämna hemmet, fadern får automatiska vårdnaden för barn över två år och kvinnans arvsrätt begränsas.

Irakiska aktivister till Sverige

Den 17-18 mars samlades Kvinna till Kvinna och dess irakiska samarbetsorganisationer i Erbil för att diskutera den oroväckande utvecklingen och vad som kan göras. Våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för Kvinna till Kvinna och flera irakiska kvinnoorganisationer.

Irakiska kvinnoaktivister kommer att resa till Sverige den 7-11 april för att dela erfarenheter med svenska organisationer och myndigheter som arbetar mot våld mot kvinnor. Kvinna till Kvinna har kontor i den kurdiska provinsen Erbil i norra Irak och personal i Bagdad.

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete.

RÄDDA BARNEN 

Samarbete i humanitära insatser

Ericsson kommer att ge stöd till Rädda Barnens humanitära insatser, bland annat genom att förse organisationen med telekommunikationsutrustning. Ett samarbetsavtal mellan Rädda Barnen och Ericssons enhet för katastrofhjälp, Ericsson Response, gör att Rädda Barnen kommer att kunna agera snabbare och bättre när det inträffar stora katastrofer.

   Anders Maxson:  |2014-03-12 – Vi tror starkt på det här nya sättet att arbeta. Det här samarbetet kommer att göra skillnad för oss i vårt fältarbete, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

ICT (Information and Communications Technology) spelar en allt större roll i humanitära insatser, där effektiva och säkra kommunikationer kan bidra till att rädda liv. Ericsson kommer att stödja Rädda Barnens insatser bland annat genom att:

» Föreslå och förse organisationen med telekommunikationslösningar.

» Bidra till att förbättra beredskapen vid hastigt uppkomna katastroflägen

» Vara beredda att avdela personal och tekniska resurser i humanitära insatser när Rädda Barnen begär det.

» Bidra med utbildning för Rädda Barnens personal

» Samarbeta i utvecklingen av Rädda Barnens humanitära insatser

samarbetet pågå i tre år

Till att börja med ska det här samarbetet pågå i tre år, men vi ser redan nu att det finns potential att utveckla det ytterligare. Vi hoppas kunna hitta samarbetsformer även när det gäller insatser som inte uppkommer hastigt utan är mer komplexa och utdragna, säger Elisabeth Dahlin.

Ericsson Response bildades år 2000, när medarbetare på Ericsson uttryckte en önskan att få använda sina tekniska kunskaper och erfarenheter till hjälpinsatser i samband med katastrofer. Sedan dess har flera hundra anställda runt om i världen deltagit i olika katastrofinsatser.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Amnesty International/nordkorea

FN-omröstning ett steg i rätt riktning

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade för en resolution som fördömer Nordkorea för de grova, systematiska och utbredda människorättskränkningar och brott mot mänskligheten som pågår i landet. En viktig FN-omröstning skickar tydliga signaler till den nordkoreanska regeringen att de ansvariga för brott mot mänskligheten måste ställas till svars, säger Amnesty International.

   Yvette Lindholm:  |2014-03-28 – Det här är en stark resolution och det kunde inte vara ett tydligare budskap till den nordkoreanska regeringen. Brott mot mänskligheten kommer inte att tolereras och de ansvariga måste ställas till svars, säger Roseann Rife, chef för Amnesty Internationals Sydostasienavdelning.

– Världssamfundet måste ta tillfället i akt och öka trycket på Nordkorea för att stoppa de ofattbara brott som begås. Resolutionen röstades igenom med en överväldigande majoritet. Kina och ytterligare fem länder röstade mot och elva stater avstod från att rösta.

vissa stater väljer att blunda 

– Sorgligt nog är det vissa stater som väljer att blunda även för de mest vidriga brott. Istället för att hindra de internationella ansträngningar som görs borde dessa stater, speciellt Kina, använda sitt inflytande till att stoppa det enorma lidande det nordkoreanska folket utsätts för av sina egna ledare, säger Roseann Rife.

Omröstningen ägde rum efter att en skrämmande FN-rapport släpptes förra månaden. FN:s undersökningskommission hittade bevis för att brott mot mänskligheten begåtts och begås i Nordkorea och konstaterade att omfattningen saknar motstycke i modern tid. Amnesty har tidigare krävt att FN:s säkerhetsråd lyfter frågan.

Amnesty International

Fånge släppt efter 46 år i dödscell

Äntligen har det japanska rättsväsendet tagit sitt förnuft till fånga och släppt 78-årige Hakamada Iwao ur fängelset. Frigivningen är dock villkorlig. Hakamada Iwao släpptes efter att ha blivit beviljad en ny rättegång, ett beslut åklagarna kan överklaga inom fyra dagar. Åklagarna överklagade beslutet att släppa Hakamada Iwao omedelbart men fick inte gehör av domstolen.

   Yvette Lindholm:  |2014-03-27 Hakamada Iwao dömdes till döden 1968 och är sannolikt den fånge i världen som suttit längst tid i dödscell. Efter en bristfällig rättegång dömdes han till döden för mordet på sin chef, hans hustru och två barn.

– Det skulle vara cyniskt och orätt av åklagarna att överklaga domstolens beslut. Tiden rinner ut för Hakamada Iwao, säger Roseann Rife, chef för Amnesty Internationals Östasienavdelning.

Hakamada dömdes efter en framtvingad bekännelse och nya DNA-bevis har väckt starka tvivel kring hans skuld. Hakadama "erkände" efter 20 dagars polisförhör. Han tog dock tillbaka sitt erkännande under rättegången och berättade för domstolen att han hade hotats och misshandlats.

nya rättsmedicinska bevis 

Enligt hans advokater har nya rättsmedicinska bevis visat att det inte finns någon matchning mellan Hakamada och det DNA som hittats på offrens kläder, som enligt åklagarna kom från mördaren.

De japanska myndigheterna borde skämmas över den behandling de utsatt Hakamada Iwao för. I 46 år har han levt under ett konstant hot att bli avrättad, utan att veta från en dag till en annan när det skulle kunna ske. Detta har varit psykologisk tortyr ovanpå den grymma och förnedrande behandling han utsatts för.

isoleringscell under fängelsetiden 

Likt de flesta andra dödsdömda i Japan har Hakamada suttit i isoleringscell under nästan hela sin fångenskap vilket har brutit ned hans mentala hälsa.

Amnesty uppmanar åklagarna att inte överklaga beslutet att ge Hakamada Iwao en ny rättegång. De japanska myndigheternas ansvar får dessutom inte upphöra vid att han släpps han måste även få rehabilitering och stöd med en återanpassning i samhället efter alla år i isoleringscell.

VÄRLDEN

Dödsstraffets statistik under 2013

Dödsstraffet under 2013 – ett fåtal länder står för en ökning av antalet avrättningar. När Amnesty presenterar sin årliga statistik över antalet avrättningar och dödsdomar i världen är det tre länder som särskilt sticker ut: Kina, där användningen av dödsstraff är en statshemlighet men där tusentals avrättas varje år och Iran och Irak där en kraftig ökning skedde under 2013.

   Elisabeth Löfgren:  |2014-03-27 Under 2013 genomfördes avrättningar i 22 länder. De fem länder som avrättade flest var Kina (tusentals), Iran minst 369, Irak minst 169, Saudiarabien minst 79 och USA 39. I många länder vägrar myndigheterna att offentliggöra statistik över antalet avrättningar vilket gör att Amnesty enbart redovisar de avrättningar som säkert kan bekräftas.

Enligt trovärdiga källor kan minst 70 personer, sannolikt betydligt fler, ha avrättats i Nordkorea men inga officiella siffror finns tillgängliga så dessa siffror går inte att bekräfta.

– Den kraftiga ökningen av antalet avrättningar som vi såg i länder som Iran och Irak är skamlig. Men de stater som håller fast vid dödsstraffet är på fel sida i historien, och de blir alltmer isolerade, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. – Majoriteten av alla dessa meningslösa avrättningar, i statens regi, genomfördes dessutom av en liten grupp länder och kan inte överskugga de framsteg som gjorts mot ett avskaffande av dödsstraff.

DÖDSSTRAFFEN HAR ÖKAT UNDER 2013

Med Kina borträknat har Amnesty uppgifter om att minst 778 avrättningar genomfördes i världen under 2013, det är en ökning på nästan 100 sedan året innan, då 682 avrättningar registrerades. Ökningen beror främst på det stora antalet avrättningar i Irak och Iran, 80 procent av alla registrerade avrättningar under 2013 skedde i Iran, Irak och Saudiarabien.

Under 2013 återupptogs avrättningar i Indonesien, Kuwait, Nigeria och Vietnam. Däremot förekom inga nya avrättningar i Förenade Arabemiraten, Gambia, Pakistan och Vitryssland som genomförde avrättningar under 2012. Antalet avrättningar minskar stadigt i USA, förra året var det 39 och Maryland blev den 18:e delstaten som avskaffade dödsstraffet.

98 länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott

7 länder har avskaffat dödsstraffet i fredstid

35 länder har kvar dödsstraffet men inte genomfört några avrättningar de senaste tio åren

eller har

infört ett formellt stopp/moratorium för avrättningar

58 länder har kvar dödsstraffet och har verkställt avrättningar de senaste tio åren

Amnestys kampanj mot dödsstraffet 

När FN bildades år 1945 hade endast åtta länder avskaffat dödsstraffet för alla brott. Idag är den siffran 98. Dessutom har drygt 40 länder avskaffat dödsstraffet i praktiken genom att de inte verkställt några avrättningar på många år. För 20 år sedan förekom avrättningar i 37 länder under 2013 var det 22. Endast nio av världens länder har avrättat varje år under de senaste fem åren.

– Amnesty har drivit sin kampanj mot dödsstraffet under 40 år. Trots vissa bakslag är den långsiktiga trenden tydlig, dödsstraffet är på väg att hamna i historieböckerna, alltfler länder inser att detta är ett oåterkalleligt, grymt och inhumant straff som kränker den mest grundläggande mänskliga rättigheten – rätten till liv, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för svenska Amnesty.

Greenpeace 

EU ger Bildt bakläxa om skyddet av Arktis

Stockholm, 2014 – EU-parlamentet har antagit en resolution som uppmanar EU:s medlemsstater att verka för ett skyddat område runt Nordpolen, vilket skulle kunna förbjuda oljebolag och industriella fiskeflottor i regionen. Texten innehåller till stor del samma krav som Greenpeace kampanj driver för att skydda Arktis och som hittills fått stöd av över fem miljoner människor.

   Daniel Bengtsson:  |2014-03-12 EU-Parlamentet har skickat en tydlig signal att EU förväntar sig mer av de arktiska staterna när det gäller skyddet av Arktis. Resolutionen innebär också bakläxa för utrikesminister Carl Bildt som mer eller mindre på egen hand satt en extremt låg svensk ambition för skyddet av den arktiska miljön, säger Dima Litvinov från Greenpeace, som var en av de 30 ombord på Arctic Sunrise, och som tillbringade tre månader i ryskt fängelse förra året efter en fredlig protest mot just oljeborrning i Arktis.

MODERATERNA HAR LÄGST AMBITION FÖR SKYDDET AV ARKTIS

Regeringen har nyligen kritiserats av oppositionen i riksdagen för att inte ens ha informerat utrikesutskottet om den svenska linjen i Arktiska rådet. Inom alliansregeringen sticker också moderaterna ut som det parti som har absolut lägst ambition för skyddet av Arktis, vilket gör Carl Bildts och Utrikesdepartementets ovilja att förankra arktispolitiken i riksdagen till en extra känslig fråga.

– Det är hög tid att EU:s utrikesministrar sätter ned foten och tydligt markerar sitt stöd för att skydda Arktis. Företag som Statoil, Shell, Exxon och Gazprom gör fortfarande allt för att etablera sig i Arktis, men samtidigt växer stödet för att skydda regionen och nu har EU:s medlemsstater chansen att ta ställning för ett bättre skydd, innan det är för sent, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

fristad för området runt Nordpolen

Ett första politiskt steg mot ett skyddat marint område i Arktis togs när Finland, under ledning av den socialdemokratiske utrikesminister Erkki Tuomioja, i september förra året antog en strategi med målet att skapa en fristad för miljön i det obebodda området runt Nordpolen. Därefter har även USA lagt fram ett förslag på ett tillfälligt stopp för fiske i regionen, som fått stöd av Danmark, Grönland och Kanada

– Den finska arktisstrategin är allt annat än radikal. Det är därför en skandal att Sverige inte ens delar Finlands, och nu även EU:s, ambition för skyddet av Arktis. Här måste regeringen tänka om, säger Annika Jacobson.

nätverk för arktiska bevarandeområden 

I klausul 38 i resolutionen anges att: "Europaparlamentet stöder initiativet från fem arktiska kuststaterna om att enas om tillfälliga säkerhetsåtgärder för att förhindra det framtida fisket i de arktiska öppna havet utan en föregående etablering av lämplig reglering, och stöder utvecklingen av ett nätverk av arktiska bevarandeområden och, i synnerhet, skyddet för det internationella havsområdet kring Nordpolen utanför kuststaternas ekonomiska zoner"

AMNESTY/DARFUR

Halv miljon tvingas fly när våldet trappas upp

Det avsiktliga våldet mot civila tillsammans med plundring, våldtäkter och mord är dokumenterade i rapporten "We can't endure any more": attacks against civilians in Central Darfur. Rapporten innehåller vittnesmål av förstahandskällor, människor som drabbats av den senaste våldsvågen i Darfurs elvaåriga konflikt.

   Yvette Lindholm:  |2014-03-14 Nästan en halv miljon människor har tvingats fly från sina hem det senaste året i det krigshärjade Darfur, skriver Amnesty International i en ny rapport.

– Avsiktliga attacker mot civila områden med intention att döda och skada människor är ett krigsbrott och visar hur man helt struntar i de mest grundläggande principerna i folkrätten, säger Michelle Kagari, biträdande chef för Amnestys Östafrikaavdelning.

Rapporten beskriver hur konflikten mellan två stammar, Salamat och Misseriya, har ödelagt hela samhällen och många har dödats eller skadats. Amnesty har hittat bevis för att civila varit måltavlor för båda parter i konflikten. Vittnen beskrev hur väpnade grupper, inklusive medlemmar från den sudanesiska paramilitären, riktat attacker mot civila i och omkring området Um Dokhun i centrala Darfur.

De stal allting från butikerna

30 till 50 bilar och många hästar omringade byn. De som kom bar polis- och militäruniformer. De sköt mot människor. De stal allting från butikerna, berättar ett ögonvittne för Amnesty. De började skjuta mot alla; barn, kvinnor, äldre. De skrek "Ni är slavar, det här är vårt land, inte ett land för slavar. Vi kommer döda er alla." 

– De sudanesiska myndigheterna måste omedelbart tygla paramilitären, genomföra en oberoende utredning och ställa de ansvariga inför rätta, säger Michelle Kagari.

Sudans förlorade oljeintäkter

Efter Sydsudans utbrytning 2011 förlorade Sudan majoriteten av oljeintäkterna och ekonomin har försämrats. En stigande inflation och arbetslöshet har ökat konkurrensen om land och resurser och lett till omfattande interna konflikter.

Mer än ett decennium efter att konflikten började i Darfur är människorättssituationen fortsatt fruktansvärd. Civila bär bördan av människorättskränkningar och övergrepp utförda av regeringsstyrkor och väpnade grupper.

– Den pågående straffriheten i Darfur ger en signal till förövarna att de kan fortsätta begå övergrepp. Det internationella samfundet måste agera för att straffriheten ska upphöra, säger Michelle Kagari.

klimataktion/Naturskyddsföreningen

Minska biltrafiken – skrota förbifart Stockholm

År 2024 står motorvägsprojektet Förbifart Stockholm färdigt – om det går som våra mäktiga beslutsfattare vill. Tanken på en motorväg väster om Stockholm kom upp för 50 år sedan. Sedan dess har den stötts och blötts. Men idén om en motorväg är idag föråldrad. Värderingar och behov förändras. De som är unga idag tänker på ett annat sätt och vill att man ska satsa på kollektivtrafik, cykelbanor och en trevlig stadsmiljö istället.

   Eva Erbenius/Karin Wahlgren:  |2014-03-17  Är det någon av de mäktiga som vågar sig på en enkät bland dagens unga med frågan: Vill ni ha en utbyggd och modern kollektivtrafik? Eller vill ni hellre ha Förbifart Stockholm? Varför ska man behöva välja? Jo, därför att Förbifarten skulle komma att sluka enorma summor, och för att kollektivtrafikanternas behov av förbättringar är oändligt mycket större än bilisternas. Ingen vet ännu hur mycket motorvägsprojektet kommer att kosta.

Försiktiga beräkningar visar på cirka 60 miljarder kronor när både bygg- och räntekostnader är inräknade. Och finansieringen förutsätter att både biltrafik och trängselskatter ökar. Trängselskatterna är intecknade fram till 2054. Det är mycket ovisst om något av trängselskatten kan bli kvar till kollektivtrafiken. 

Motiven minskar för bilismen

Dagens trend är minskat bilinnehav, lägre andel som tar körkort, minskad biltrafik. Varför skulle denna trend brytas? Motiven för att ha bil blir svagare och svagare. Det innebär inte någon status längre. Det blir dyrare och dyrare på grund av ökade bränslekostnader och ökade tillverkningskostnader. Rimligtvis måste också skatter och avgifter för att använda bil öka.

Nya motorvägar har svåra effekter på hela samhället. Vi får utspridd bebyggelse som motverkar kollektiva lösningar av bland annat transporter. Enorma arealer tas i anspråk för vägar med avfarter, skyddszoner och parkeringar, ofta i hittills skyddade naturområden. Buller och avgaser ökar. Förbifart Stockholm gör att trafiken ökar överallt, även i innerstaden.

Och inte minst är bilismen ett av de största hoten mot klimatet.

kollektivtrafiken behöver snabba insatser

Förbifart Stockholm löser inte morgondagens problem och inte heller dagens. Trängseln är redan mycket påtaglig i kollektivtrafiken. Där behövs det snabba insatser. De spårbundna lösningarna tar tid att genomföra och innan de är klara behövs det smarta busslösningar och cykelsystem som samarbetar med kollektivtrafiken.

Biltrafiken i Stockholm behöver minskas omgående med höjda trängselskatter och trängselskatter på Essingeleden och vid andra strategiska punkter.

Satsningar på kollektivtrafik gynnar alla. En majoritet av de som arbetspendlar i Stockholm använder kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kan användas av barn och ungdomar och andra som saknar körkort/bil eller inte kan köra av andra anledningar. Trängseln minskar för den nödvändiga biltrafiken (exempelvis hantverkare, utryckningsfordon, handikappfordon).

Förbifarten har ännu inte börjat byggas

Bygget av Förbifarten är inte påbörjat ännu. Arbetsplan och detaljplaner är överklagade. Domar som gäller bortledning av grundvatten och byggen av hamnar under byggtiden kommer tidigast i december 2014 och innan dess kan inte bygget börja. Det innebär att det finns tid för nya förhandlingar om Förbifarten i en ny politisk majoritet. 

Man borde kunna enas om en satsning på kollektivtrafiken i första hand. Förbifarten kan skjutas på framtiden. Vi är övertygade om att den inte kommer att behövas.

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm

Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening

Nr 2 – 2014

Ängeln Mikael vakar över torget Maidan i Ukrainas huvudstad Kijev.

UKRAINA OCH ANTISEMITISM

Carl Bildt och den hårda linjens utrikespolitik

Ukraina, vars invånare mestadels består av ryssar och ukrainare, har varit utsatt av en mycket mörk antisemitisk historia. Idag utsätts landet av en pådrivande Vladimir Putin, som vill intervenera till de ryska ukrainarnas fördel, vilket bedöms av vissa som rysk imperialism – det kan vara så, men inte helt säkert. Och mot Putin har Carl Bildt inskridit till förmån av den egenmäktigt tillsatta nationalistregeringen, som har extrema drag av antisemitism. Konflikten är sanslös, när behoven istället gäller en diplomatisk och kvalitativ dialog – det är ofrånkomligt.

   Paul Lindberg:  |2014-03-09 Carl Bildt utfrågades av journalister för några dagar sedan om han kände till att den egenmäktigt hopsatta expeditionsregering hade starka inslag av nazister och antisemiter på ledande poster. Och av den regeringen hade en riksåklagare utsetts som helt öppet är med i den nazistiska rörelsen. Bildt nonchalerade dessa frågor från journalisterna, och som därmed visade ett klart ställningstagande för en tillfällig regering som inte hade folkets mandat – eller på något vis hade rätten att företräda dem.

Om Carl Bildt inte visste om att den egenmäktigt tillsatta regeringen hade ledande ministrar som varit och är nazister, så måste man i så fall av den anledningen se detta som utomordentligt allvarligt och oprofessionellt. Om det istället var så att Carl Bildt visste att han hade att göra med nazister, jag då är frågan en justitieangelägenhet. Det är en tung etisk moralfråga.

SVENSKA DAGSPRESSEN KRÄVER ÖPPEN DEBATT

Journalisten Addi Svarogic skriver i Corren (Östgöta Correspondenten) med huvudrubriken "Baksmälla i Ukraina", och inleder artikeln med följande: "Demonstranterna vann i Kiev, men till priset av att antisemiter och ultranationalister har kommit till makten. Nu behövs en öppen debatt".

Addi Svarogic varnar i artikeln om att de nazistiska krafterna i Ukraina inte alls är någon obetydlig kuriositet. Den stora fackeldemonstration som gick genom Kievs gator var beväpnade med järnrör, och det var dessa krafter som fick regimen på fall. Addi Svarogic vill påstå att devisen "min fiendes fiende är min vän" har gått för långt i den svenska utrikespolitiken i fallet med Ukraina.

TIDNINGEN VÄRLDEN IDAG

Journalisten Samuel Björk från tidningen Världen Idag skriver följande: "Ukraina har historiska band med fascism och nazism. Ukrainska nationalister har under det senaste århundradet stridit mot Sovjetunionens inflytande även när det betydde att stå på Hitlertysklands sida. Ukrainska judar har också genomlidit pogromer och regeringssanktinonerad förföljelse och än i dag är antisemitismen ett hot mot landets judiska befolkning, som 2008 uppskattades utgöra 0,2 procent. Ungefär 90 000 personer är judar av landets totala befolkning på runt 46 miljoner." 

"När dåvarande presidenten Viktor Janukovytj avsattes och revolten fullbordades, uppmanade en högt uppsatt rabbin i Ukraina den judiska befolkningen att hålla sig borta från folksamlingar och till och med lämna staden. Han fruktade att de skulle komma bli offer i kaoset, rapporterade den israeliska tidningen Maariv."

I samma artikel intervjuar Samuel Björk ordföranden för Judiska centralrådet i Sverige, Lena Posner-Körösi, som ser att historien upprepar sig. – Situationen är förfärlig oavsett vilket perspektiv man har. Här går Ryssland in och ska ta över ett land och i slutändan så blir det så att det är judarnas fel, säger hon till Världen idag. Och Lena fortsätter: – Antingen har vi blivit beskyllda för att vara bolsjeviker, marxister eller kapitalister. Oavsett så hamnar judarna emellan och blir anklagade från alla håll. 

Hon bekräftar bilden av att judiska företrädare i landet uppmanar sina medlemmar till största försiktighet. – Församlingsledningar i Ukrainas olika städer, men framför allt den stora församlingen i Kiev, uppmanar alla judar i Ukraina att iaktta stor försiktighet. Lena Posner-Körösi berättar också om ett ökat socialt engagemang från de judiska församlingarna.

– Det råder en viss nöd nu. Många av de gamla har ju överlevt både Förintelsen och kommunismen och de lever i oerhörd fattigdom och ensamhet. Därför har man börjat köra ut matvaror och förnödenheter till dem så att de ska slippa gå ut och utsätta sig för faror.

Svenska kommittén mot antisemitism oroas

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) oroar sig för situationen för Ukrainas judar och andra etniska minoriteter mot bakgrund av att det högerextremistiska partiet Svoboda har fått fyra ministerposter i den nya provisoriska regeringen. En anledning till oron är att Svoboda sprider anti-judiska konspirationsteorier, säger Mathan Ravid, styrelseledamot i SKMA.

– Svoboda hetsar mot olika minoriteter, inte minst sprider man anti-judisk propaganda. Företrädare har bland annat påstått att det är en judisk maffia som styrt Ukraina, och kallat Förintelsen för en guldålder, säger han.

Svenska högerextremister reser till Ukraina för att hjälpa Svoboda. Säpo känner till resorna, men ägnar dem ringa uppmärksamhet, rapporterar Ekot i SR.

– Vi ser ingen ökad avsikt eller förmåga att begå politiskt motiverade brott när de kommer hem, säger Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker på Säpo.

Daniel Poohl, chefredaktör på Expo, håller med om att högerextremister inte åker till Ukraina för att lära sig tillverka bomber, men påpekar att det bland dem finns människor som begår politiska brott, som att attackera politiska motståndare. – Jag kan tycka att det är rimligt att Säpo har koll på vilka personer som åker dit, inte minst för att ta reda på om den här typen av resor också kan leda till en form av ökad aktivitet, säger han till Ekot.

KRISHÄRDENS UKRAINA

Krig är vägen till krig

De tre krigsministrarna Carl Bildt, Jan Björklund och Karin Enström gjorde snedvridna utspel. Helt plötsligt tycktes de ta över hela krigskommandot. Det var mer löjeväckande än trovärdigt. Några krigsflygplan och någon tanks till Gotland. De borde istället lära av Statsminister Fredrik Reinfeldt, med sin mera nyanserade stil. Sverige behöver efter detta en sensibel och erfaren diplomat till ny utrikesminister – en Hans Blix vore det allra bästa! Rikare liv rekommenderar även Birger Schlaugs artikel här nedan om själva innehållet till krishärdens Ukraina.

   Birger Schlaug:  |2014-03-03 Högerextremistiska Svobodas framgång i Ukraina: Vice premiärminister, försvarsminister och riksåklagare. Om Ryssland och Putin vet vi en hel del som förskräcker. Om Ukrainas senaste revolution har vi också fått ganska ingående nyhetsförmedling under veckorna som gått. Liksom om den ryska inmarschen i den autonoma republiken Krim i Ukraina. Däremot har det i just Sverige blivit väldigt tyst om Ukrainas nya regering. Det är som om vi inte vill veta att det ondas fiender inte är så speciellt goda.

Det högerextremistiska partiet Svoboda har bland annat lagt beslag på följande poster i den nya regeringen: vice premiärminister och försvarsminister. Dessutom posten som riksåklagare. Carl Bildt lät sig intervjuas i söndagens Agenda och tycktes närmast inte vilja känna till högerextremistiska partiet Svobodas inflytande i regeringen. Hur skulle vi i Sverige reagera om vi fick en riksåklagare från Svenskarnas parti?

Partiet Svoboda skickade en representant till just Svenskarnas partis kongress och ingår i samma europeiska högerallians som Nationaldemokraterna – det vill säga det parti som anser att Sverigedemokraterna är för mesiga. 

Svensk media har varit synnerligen ovillig att redovisa Svobodas stora framgångar. Vilka statsrådsposter har då detta parti fått? Jo, följande: vice premiärminister (Oleksandr Sych), försvarsminister (Ihor Tenyukh), jordbruksminister (Ihur Shvayka), miljöminister (Andriy Mokhnyk). Dessutom har man fått posten som  riksåklagare (Oleh Maknitskyy), vilket med tanke på partiets bakgrund och värderingar, måste betraktas som minst sagt oroande.

I europeisk media kan man förstås hitta uppgifter om den nya regeringen – vilket nog kan vara skäl till att de tunga EU-länderna uttalat sig förvånansvärt försiktigt angående det ryska agerandet.

Vad är då Svoboda för ett parti? Tidigare hette partiet Ukrainas Socialnationalistiska parti (SNPU) och hade en spegelvänd version av den symbol (varghaken) som användes av Waffen-SS. När partiet för tio år sedan bytte namn till Svoboda (Frihet) så bytte man också symbol.

Svobodas partiledare har gjort sig välkänd genom uttalanden som kunde vara hämtade från Hitler: "en judisk maffia från Moskva", "den organiserade judiska brottsligheten". En av partiets ideologer (Jurij Mychaltjysjyn) har bland annat översatt böcker av Goebbels och hävdat att förintelsen var en guldålder i den europeiska civilisationen. Svoboda ingår i Alliansen för europiska nationella rörelser tillsammans med Front National, British National Party och Nationaldemokraterna.

I senaste riksvalet (2012) fick man 10,44 procent av rösterna, två år tidigare hade partiet i de lokala valen  fått över 30 procent i flera valdistrikt. Efter revolutionen har man alltså nu platser som Riksåklagare, Försvarsminister och Vice premiärminister. Året är 2014. Platsen är Europa. På SvD:s ledarsida talas idag om "ett demokratiskt genombrott".  

UKRAINA 

Svenska nynazister till Ukraina

Svenska nynazister och ultranationalister har rest till Ukraina för att som frivilliga delta i vad de kallar en nationalistisk revolution. Det öppet nazistiska partiet Svoboda har tagit flera viktiga ministerposter i den självutnämnda regeringen. Klipp från Sveriges radios korrespondent Fredrik Ramel.

   Fredrik Ramel/SR:  |2014-03-03DELA – Anledningen är att våra vänner i framförallt Svoboda som vi känner sen tidigare, och också Högra sektorn, som är nationalister, är i högsta grad inblandade i den här konflikten och revolutionen. Vi vill understödja dem så mycket vi kan både från Sverige och på plats. Vi ser det såklart som väldigt positivt, självklart för Svoboda, men även för europeisk nationalism överhuvudtaget, säger Dan Eriksson, Svenskarnas parti.

Han är en av dem som står bakom en nystartad hemsida som organiserar frivilliga svenska ultranationalister att delta i – vad de beskriver som – en nationalistisk revolution i Ukraina. Bakom hemsidan står ytterligare två välkända ansikten inom svensk extremhöger med kopplingar framförallt till Svenskarnas Parti, före detta Nationalsocialistisk Front.

Nationalistiska och nynazistiska krafter har efter Ukrainas före detta president Janukovytj flykt från makten fått större politiskt inflytande i landet. Det ultranationalistiska, och ofta antisemitiska partiet, Svoboda har fått höga poster, bland annat som vice premiärminister och riksåklagare.

På sociala medier beskriver svenska ultranationalister på plats i Kiev att man samarbetar och tar order av den så kallade Högra Sektorn i Ukraina, en grupp som startades av olika nationalistgrupperingar i början av revolutionen i höstas. Historikern Per-Anders Rudling, expert på europeisk nationalism och ukrainsk nationalism i synnerhet,  beskriver Högra sektorn som en löst sammansatt och högerradikal autonom kampgrupp.

– Ja, Högra Sektorn, det är egentligen en ganska svårdefinierbar, ganska heterogen grupp av organisationer på den radikala högerkanten. De har ofta varit maskerade och burit den svart-röda flaggan som symboliserar organisationen av ukrainska nationalister som var en högerextrem organisation under mellankrigstiden, säger Per-Anders Rudling.

I de svenska ultranationalisternas upprop för så kallade ”ukrainafrivilliga" beskrivs initiativet som en civil hjälpinsats, samtidigt som man klargör att man kommer att använda sig av rätten till självförsvar om våldsamheter skulle utbryta. Alex Bengtsson, vice vd på antirasitiska stiftelsen Expo, tror att några av svenskarna som åkt till Ukraina har gjort det för att slåss.

– Man ska ju veta det att ett par av de här personerna som är nere är ju människor som verkligen åkt ner dit för att slåss. Det är människor som har ett våldskapital. Ett par utav dem är personer som tidigare har besökt andra likasinnade, exempelvis i Grekland och stöttat Gyllene Gryning och det finns också någon utav dem där nere som vi vet hade planer på att åka ner till Syrien för ett tag sen för att då bistå Assad-regimen, säger Alex Bengtsson på Expo.

Säpo vill inte ställa upp på en bandad intervju men meddelar i ett mail att man inte vill gå in på vilka bedömningar som gjorts när det gäller svenskar som har rest till Ukraina.

Från vänster: Aldo Iskra, generalsekreterare, biskop Antje Jackelén ordförande och Dirk Ficca, konsult. Foto: Maria Lundström

LUNDS STIFT

Ny stiftelse för social sammanhållning

Ökad religiös och kulturell öppenhet för en bättre social sammanhållning. Det är syftet med en ny stiftelse som lanserades i Malmö i dag. Bakom initiativet står bland andra Svenska kyrkan i Lunds stift. Att gästfrihet ses som en helig plikt inom många religioner är ett exempel på religionens roll för den sociala sammanhållningen.

   Fredrik Hielscher/Kyrkans tidning  |2014-02-24 – Andra projekt brukar utgå från att möten mellan olika religioner utgör ett problem, medan vi ser det som en tillgång. Det handlar om att verka för den gemensamma plats där man befinner sig just nu oavsett om man har bott på den platsen i 16 generationer eller kommit dit nyligen, säger Antje Jackelén.

bred dialog mellan olika grupper 

Stiftelsen för social sammanhållning i Skåne är ett unikt samarbete för att verka för en bred dialog mellan olika grupper i samhället. Bakom initiativet står Lunds stift, Malmö muslimska Nätverk, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds universitet, Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne.

Den breda uppslutningen är också stiftelsens styrka, menar Antje Jackelén. Och många har varit angelägna om att vara med, inte minst näringslivet.

– Skåne är en tillväxtregion och för Sydsvenska handelskammaren, som är representanter för näringslivet, handlar det om att säkra kompetensen för framtiden. Och de har helt enkelt inte råd att gå miste om den kompetens som är ”sovande”, och som i dag finns utanför arbetsmarknaden, säger hon.

”konkreta relationer mellan människor”

Bildandet av stiftelsen har föregåtts av flera års arbete. Bland annat har en förstudie gjorts med intervjuer och rundabordssamtal med personer från olika delar i samhället. Detta projekt ska nu fortsätta och utvecklas: totalt ska 640 intervjuer och 160 rundabordssamtal genomföras, vilket ska leda till ”konkreta relationer mellan människor”, enligt Antje Jackelén.

Dessutom planerar stiftelsen att hålla en internationell vetenskaplig konferens och en kulturfestival.
– Det är det minst ångestladdade sättet att närma sig andra kulturer på, säger hon.

sänkta klimatambitioner

Romson upprörd över alliansens klimatbesked

Alliansen meddelade att de säger ja till EU-kommissionens sänkta klimatambitioner.   Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet de gröna blev upprörd. Stark klimatpolitik är avgörande för barnens framtid. Nu sviker Alliansen i klimatfrågan, säger hon.

   Pontus Hummelman:  |2014-02-25 Regeringen säger nej till EU-parlamentets förslag med tre bindande mål. Istället stödjer alliansen EU-kommissionens sänkta klimatambitioner, med endast ett mål.

– Jag är upprörd. Stark klimatpolitik är avgörande för barnens framtid. Nu sviker Alliansen i klimatfrågan, trots att det finns lösningar. Mer energi från sol och vind och effektivisering kan få ned utsläppen och klara klimatet. Men då behöver Sverige en ny regering, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

EU ska ha mål om lägre utsläpp
Den pågående striden handlar om huruvida EU ska ha mål om lägre utsläpp, mer förnybar energi samt ökad energieffektivisering – eller bara ett mål om lägre utsläpp i framtiden.

– Tre bindande mål krävs för att klimatpolitiken ska vara trovärdig. Enbart utsläppsmål blir en läpparnas bekännelse. Det är målen om effektivisering och förnybar energi som sätter igång arbetet i praktiken, säger Åsa Romson.

Moderaterna och Kristdemokraterna sviker i klimatfrågan

Alliansens har fram tills nu varit splittrade i frågan och Sveriges position har dröjt. I EU-parlamentet har alla svenska partier förutom Moderaterna och Kristdemokraterna röstat för tre mål.

– Det gemensamma beskedet idag visar återigen att Moderaterna ensidigt dikterar den svenska klimatpolitiken. Resultatet är sänkta klimatambitioner, säger Åsa Romson. 

EUROPA

Höj ambitionerna i EU:s klimatpolitik!

Miljö- och jordbruksutskottets och miljöminister Lena Eks förslag om EU:s klimat- och energimål för 2030 lades fram den 27 februari. Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet vill skärpa målsättningarna, enligt följande punkter.

   Pressmeddelande:  |2014-02-27|  EU måste ta ett större klimatansvar. Vi vill därför minska EU:s utsläpp med minst 60 procent till 2030, säger Jens Holm. Vi vill också ha bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering. Vi vill ha 45 procent förnybar energi och verksamheterna inom EU ska energieffektivisera sin verksamhet med 40 procent till 2030.

EU:s framtida klimat- och energipolitik

Den svenska regeringen föreslår inga höjda ambitioner för EU:s framtida klimat- och energipolitik. Man har endast lagt fram ett förslag om att möjliggöra stora uppköp av internationella utsläppskrediter.

– Jag är besviken på att miljöminister Lena Ek vill lägga över ansvaret på andra länder att minska våra utsläpp. Det är inget som ställer om vare sig Sverige eller Europa. Vänsterpartiet föreslår istället ett klimatbistånd med nya additionella medel för att hjälpa fattiga länder att minska deras utsläpp, säger Jens Holm.

Vänsterpartiets förslag till klimat- och energimål för EU till 2030:
» Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 60 procent jämfört med 1990.
» Minst 45 procent förnybar energi, vilket ska vara ett bindande mål för EUs medlemsländer.
» Bindande mål om 40 procents energieffektivisering jämfört med EUs jämförelseår.
» 100 procent förnybar energi och nollutsläpp i EU till 2050.
» Grundläggande reform av EUs handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS.

Läs hela Vänsterpartiets avvikande mening som lämnats in vid sammanträdet med Miljö- och jordbruksutsktottet här

SVERIGES VAPENEXPORT

Regeringens rekord i vapenexport till diktaturer

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, presenterade siffrorna för svensk vapenexport under 2013. Vi kan därför nu sammanfatta den svenska vapenexporten under den borgerliga regeringens sju första år vid makten. Det skriver Hans Linde, Utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

   Hans Linde  |2014-02-25 Vänsterpartiet har gått igenom krigsmaterielexporten åren 2006-2013. Under perioden har Sverige bland annat sålt vapen till Saudiarabien för 4.871 miljoner kronor, till Pakistan för 6.957 miljoner kronor, till Bahrain för 116 miljoner kronor och till Förenade Arabemiraten för 2.020 miljoner kronor. Det är alla länder med auktoritära regimer och svag respekt för de mänskliga rättigheterna.

nytt rekord i vapenexport till diktaturer

– Sverige har under den borgerliga regeringen slagit nytt rekord i vapenexport till diktaturer – dessutom med bred marginal. Aldrig förr i vårt lands moderna historia har vi sålt så mycket vapen till diktaturer. Det skadar våra möjligheter att vara en kraft för demokrati och världen och det skadar vår internationella trovärdighet.

Den nuvarande regeringen har svikit behovet av att skärpa den svenska lagstiftningen för export av krigsmateriel. Men vi förväntar oss att nästa regering kommer att införa ett skarpt förbud mot vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som kränker de mänskliga rättigheterna.

Hans Linde är Riksdagsledamot och Utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

KRIGSMATERIELEXPORTEN

Vapenexport äventyrar Sveriges rykte

Siffror om den svenska vapenexporten visar en ökning med hela 22 procent på bara ett år. Ett av länderna Sverige sålt mest till är diktaturen Saudiarabien. Sverige ska stå på folkens sida, inte på förtryckarnas. Det kräver Miljöpartiet de gröna.

   Peter Rådberg:  |2014-02-25 Sverige ska inte exportera krigsmaterial till länder som Saudiarabien och Egypten, som inte drar sig för att använda vapen när deras egen befolkning istället kräver demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige ska stå på folkens sida, inte förtryckarnas. 

Förra veckan presenterade Carl Bildt högtidligen Sveriges utrikesdeklaration och att "arbete för mänskliga rättigheter och demokrati ska genomsyra våra relationer med omvärlden". Denna vecka kommer besked att alliansen återigen slagit rekord i vapenexport, varav en stor del till diktaturer. Jag menar att Moderaterna äventyrar Sveriges rykte i omvärlden, genom att Sverige inte står vid sitt ord. 

Peter Rådberg är ledamot i riksdagens försvarsutskott för Miljöpartiet.

SVENSKA KYRKAN

700 000 vill engagera sig i kyrkan

En av tio vill göra skillnad genom att engagera sig i Svenska kyrkan. Det visar en färsk undersökning som Svenska kyrkan presenterar. I undersökningen ställdes frågan om man kan tänka sig att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Tio procent svarade tveklöst ja.

   Kristiina Ruuti  |2014-02-19 Över hälften av dem som vill göra en insats, vill göra det inom kyrkans sociala arbete.

– I antal handlar ”ja”-svaren om ungefär 700 000 individer, och ”vet ej”-svaren om en miljon individer, säger Jonas Bromander, analyschef i Svenska kyrkan. Min tolkning är att det finns en stor grupp som vill göra skillnad genom kyrkligt engagemang. Det rör sig om fler kvinnor än män, men det finns ingen nämnvärd skillnad mellan olika åldersgrupper, säger han.

Social verksamhet lockar
De som kan tänka sig att engagera sig frivilligt i Svenska kyrkan vill i första hand göra en insats inom kyrkans sociala arbete. Över hälften av de svarande var villiga till det. Därefter kom kafé-, respektive barn- och ungdomsverksamheten, där cirka 40 procent kunde tänka sig att verka.

I undersökningen, som genomfördes via en webbpanel, ställde Svenska kyrkans analysenhet frågor till 5000 personer mellan 16 och 75 år om kyrkobyggnader, kyrkovalet och om viljan till frivilligt engagemang. Undersökningens övriga delar är inte färdiganalyserade.

UGANDA

Hård kritik mot Ugandas lag mot homosexuella

Ugandas kontroversiella lagstiftning mot homosexuella upprör hela den demokratiska världen. Presidenten Yoweri Museveni undertecknade livstids fängelse för den som anses homosexuell. Presidenten reagerar mot omvärldens protester och gjorde ett uttalande om att ingen ska kritisera vad Uganda gör, det är "socialimperialism". 

   Paul Lindberg:  |2014-02-27 Presidenten varnade omvärlden att "inte göra en affär av den nya lagen, för då kommer omvärlden att förlora." Från början ville presidenten lagstifta med dödsstraff, men genom påtryckningar fick han backa. Homosexuella kommer heller inte att kunna få rätten att försvara sig. Det grundar sig på att den nya lagen gör det olagligt att bedriva reklam och upplysning om homosexualitet. Lagen gjordes också pliktskyldigt för allmänheten att anmäla misstänkta homosexuella personer till polisen.

PRESIDENTEN ÄR PERSONLIGEN ANSVARIG

Våldet mot homosexuella har varit vanligt i Uganda, men har nu ökat efter presidentens hat mot dessa människor. Våldet och trakasserierna uppmuntras av presidenten, vilket lett till att lesbiska kvinnor har våldtagits för att "rehabiliteras", enligt presidenten.

Allt fler länder ställer sig bakom åtgärder mot presidentens vanstyre. Det handlar i första hand om ekonomiska åtgärder, men som inte får orsaka problem för den redan drabbade fattiga befolkningen.

De mänskliga rättigheter har aldrig varit bra i Uganda, men den nu fokuserade diskrimineringen av homosexuella slår alla tidigare rekord.

VAD LIGGER BAKOM HOMOFOBIN?

En rad av inflytelserika personer uttalar sig mot presidentens katastrofala handlingar. Desmond Tutu, Nobelpristagare och ärkebiskop emeritus i Sydafrika, jämförde lagen med det forna apartheidsystemet i hans hemland.

USA har kraftig motsatt sig presidentens handlande i Uganda. Bakom denna bisarra homofobi i detta land kan vi hitta orsakerna till att homofobin upptrappats så extremt. 

I USA finns extremt fundamentalistiska frikyrkor, som läser Bibeln som djävulen och Adolf Hitler. De har i decennier skaffat sig stor erfarenhet av att trakassera gayrörelsen i USA. Den erfarenheten har de exporterat till Uganda, men också till andra afrikanska länder. I Uganda slog homofobin ordentlig rot.

De amerikanska frikyrkornas mission pumpade in pengar och högprioriterade kampen mot homosexuella, som de ansåg vara de största syndarna av alla. 

De fundamentalistiska kyrkorna i USA är Mammons rikaste fästen. De segrade inte i kampen mot homosexuella i USA, men segrade över presidenten i Uganda. Följderna ser vi idag med mycket stora tragedier för alla offer – de som är något annorlunda än de heterosexuella människorna.

Greenpeace 

Mjällschampo och slakten av orangutanger

Företaget Procter & Gamble, som bland annat tillverkar det kända mjällschampot Head & Shoulders använder palmolja med direkta kopplingar till skövling av regnskog och orangutanghabitat. Det visar en 12 månader lång utredning som Greenpeace genomfört i Indonesien. Företaget gör därmed sina konsumenter till omedvetna medbrottslingar i dödandet av orangutanger och den utrotningshotade sumatratigern.

   Daniel Bengtsson:  |2014-02-26 Palmolja är en vanlig ingrediens i hårprodukter, rengöringsmedel och kosmetika som Procter & Gamble tillverkar. Greenpeace undersökning visar att plantager hos BW Plantation Group, som är anslutna till Procter & Gamble, skövlat orangutangers livsmiljöer och funnit en orangutangkyrkogård där döda orangutanger gömts undan och grävts ner på gränsen mellan deras palmoljeplantage och nationalparken Tanjung Puting så sent som i november 2013.

utplånande av orangutanger och tigrar

– Som det är nu gör Head & Shoulder sina användare delaktiga i utplånandet av orangutanger och Sumatras sista tigrar. Vi har tagit upp det här med företaget flera gånger under de senaste åtta månaderna, men istället för att agera har de försökt grönmåla sitt varumärke. Det är dags att Head & Shoulders inser att det går att bli av med mjäll utan att skövla våra regnskogar, säger Dr Erika Bjureby, skogsansvarig Greenpeace.

palmoljeproduktion måste vara hållbart

Greenpeace anser att palmoljeproduktion måste innebära ett hållbart bidrag till Indonesiens utveckling, genom ansvarsfulla producenter i exempelvis Palm Oil Innovation Group, tillsammans med ambitiösa målsättningar från stora palmoljeföretag som Golden Agri Resources och Wilmar International.

Palmoljesektorn är idag den enskilt största orsaken bakom att Indonesiens regnskog försvinner i en hastighet av mer än nio olympiska simbassänger varje minut.

global kampanj och namninsamling

Greenpeace lanserar därför en global kampanj och namninsamling för att få Procter & Gamble att sluta skövla regnskog. I Stockholm sker detta i samband med lanseringen av en stor spoof-billboard på Stureplan, och genom rebranding av schampoflaskor runt om i Sverige för att uppmärksamma att produkterna innehåller smutsig palmolja.

Unilever, Nestlé och L’Oréal, är några av de företag som redan gått med på Greenpeace krav. Det finns ingen ursäkt för företag som Procter & Gamble, Cloetta och Colgate Palmolive att försena omedelbara åtgärder mot regnskogsskövling.

Här kan du läsa hela undersökningen

RYSSLAND

Efter OS: brott mot mänskliga rättigheter

OS i Sotji kommer inte bara att bli ihågkommet för de idrottsliga prestationerna utan också för de många brotten mot mänskliga rättigheter i upptakten till spelen men också under själva spelen och IOK:s ovilja att konfrontera de ryska myndigheterna, säger Amnesty International.

   Elisabeth Löfgren:  |2014-02-23 - De olympiska spelen är tänkta att bidra till en fredlig och bättre värld. Detta mål har inte uppnåtts i Sotji. Anledningen är enkel: det ryska förtrycket har fortsatt med oförminskad styrka under hela spelen och den olympiska rörelsen har inte krävt att värdnationen ska leva upp till sitt löfte att främja mänskliga rättigheter, säger Sergej Nikitin, chef för Amnesty Internationals Moskvakontor. 

– De trakasserier, gripanden, fängslanden, påhittade anklagelser och orättvisa rättegångar som drabbat aktivister mitt i strålkastarljuset från världens kameror är en tragik för spelen. Det bådar inte gott för fortsättningen nu när spelen är över och världsmedia lämnat Ryssland. Listan över brott mot mänskliga rättigheter som begåtts under spelen är lång.

misshandlade av uniformsklädda kosacker 

Mitt under spelen, den 18 februari greps nio personer i centrala Sotji. Bland dem de två Pussy Riotmedlemmarna, Nadja Tolokonnikova och Maria Aljochina, som tidigare suttit fängslade som samvetsfångar.  Följande dag blev flera medlemmar av Pussy Riot misshandlade av uniformsklädda kosacker som slog dem med piskor.

En aktivist från Italien greps i Sotji då hon höll upp en banderoll med texten "det är okej att vara gay".

Innan OS startade var det flera aktivister som lyfte upp allvarliga problem. Det gällde tvångsvräkningar för att ge plats åt idrottsarenor och infrastruktur och de usla arbetsförhållandena för byggnadsarbetarna. Men också att värdefulla naturområden skövlades. Många av aktivisterna trakasserades eller greps av polisen.

AKTIVIST DÖMDES TILL TYRE ÅRS FÄNGELSE

Två miljöaktivister som är medlemmar i en miljöorganisation som bevakar området där OS hålls, greps den 3 och 4 februari, de dömdes för huliganism efter påhittade anklagelser. En av dem, Jevgenej Vitiskjo, dömdes några dagar senare till tre års fängelse.

Amnesty har upprepade gånger uppmanat den olympiska kommittén att fördöma trakasserierna och fängslanden av aktivister som kan kopplas till de olympiska spelen i Sotji. 

– IOK:s tystnad när det gäller människorättskränkningar i Sotji är bedövande. I stället för att främja jämställdhet och mänskliga rättigheter har IOK:s medlemmar tagit sina händer från denna fråga och valt att föra fram den officiella linje som de ryska myndigheterna har matat dem med, säger Sergej Nikitin. 

SVERIGES RIKSDAG

Lag som minskar korruption i politiken

Äntligen en lag som minskar risken för korruption i politiken. Efter många års hård kritik från internationella antikorruptionsorganisationer och oppositionen i Sverige får vi nu för första gången en lagreglering av gåvor och bidrag till de politiska partierna.

   Sandra Ahlstrand:  |2014-02-25 Väljare ska veta vilka som finansierar de politiska partierna. Beslutet i Konstitutionsutskottet är mycket glädjande och en viktig seger för Miljöpartiet, det sade Peter Eriksson, ordförande i Konstitutionsutskottet.

Förändringen innebär att alla gåvor som är större än 22 000 kronor ska offentliggöras med identitet för givaren. Om partiet väljer att ta emot anonyma gåvor så kan partiet inte få det statliga partistödet. Därmed har riksdagen också täppt till en stor lucka i den lag som regeringen föreslog.

Moderaterna har bromsat frågan 

– Det finns fortfarande brister i den nya lagen. Att Moderaterna har bromsat frågan i fyra år har lett till att det inte varit möjligt att få till en heltäckande lagstiftning. Jag förväntar mig därför att arbetet med att täppa till de luckor som finns kvar fortsätter efter ett regeringsskifte, säger Peter Eriksson.

Sverige hör med detta inte längre till en liten skara länder i Europa som saknar någon lagstiftning för att minska risken för korruption i politiken. Sverige visar nu att partier som tar emot stora gåvor från företag eller enskilda ska offentliggöra varifrån gåvorna kommer för att minska risken för att det ska gå att köpa politiska beslut. 

Interfaith Harmony Week:

Religionsfriheten attackeras

"Skändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och judiska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, speglar den ökade fientligheten mot troende människor som förekommer i Sverige. Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.

   Lotten Andersson:  |2014-01-31 I anslutning till UN Interfaith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd uppmana till effektivare skydd och försvar av religions- och trosfrihet. Den senare tidens händelser visar att det nazistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, främlingsfientlighet och rasism.

Flertalet av de flyktingar som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt undan förföljelse på grund av religion. I grunden står religion för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.

mötesplats för en enad röst 

Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige. I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten."

Se uttalandet i sin helhet med namnteckningar, som relaterat dokument nedan.

Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd'; Anders Wejryd, Ärkebiskop Svenska kyrkan; Anders Arborelius, Biskop Stockholms katolska stift; Pelle Hörnmark, Pingst–Fria församling i samverkan; Helena Hummasten, Ordförande Sveriges muslimska råd; D. Benjamin Atas, Ärkebiskop Syrisk ortodoxa kyrkan; Genzabra Salwan Alkhamas, Mandeiska Sabeisk Samfundet; Manyard Gerber, Kantor Judiska centralrådet; Benny Rung, Judiska centralrådet; Örjan Widegren, Svenska Bahá'i-samfundet; Jaspal Sing, Sikhiska församlingen; Sudhagar Ragupathy, Hinduiska församlingen;  Trudy Fredriksson, Ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd; Bhante Dhammaratana, Vice ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.

World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. I Sverige firas denna vecka åtminstone i Stockholm. Där planeras evenemang av Interreligiöst Fredsforum, vilket brukar gå under namnet ”Ljus på Medis” och inkludera en interreligiös ljusmanifestation på Medborgarplatsen.

Sveriges Interreligiösa Råd bildades i samband med ärkebiskopens klimatkonferens Interfaith Climate Summit. Rådet samlar representanter för i Sverige representerade religioner, ca 4 gånger per år, för samtal om gemensamma frågor, t ex religionsfrihet och fredsfrågor.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Våldsamheter i Sydsudan – minst 150 skadade

Efter en ny våldsvåg i staden Malakal i Sydsudan har minst 150 skadade behandlats av Läkare Utan Gränser. Det ökande våldet hotar människors säkerhet i FN-styrkan UNMISS förläggning, där över 21 000 flyktingar nu söker skydd.

   Malin Lager: |2014-02-21| De 150 patienterna som skottskadades i sammandrabbningar i Malakal och strider mellan olika folkgrupper befinner sig nu inne på förläggningen. De flesta behandlades på UNMISS sjukvårdsinrättning av Läkare Utan Gränsers och Internationella Röda Korsets medarbetare i Malakal.

På grund av det osäkra läget i Malakal var många av stadens invånare tvungna att söka skydd i det överfulla UNMISS-området. De berättade för Läkare Utan Gränsers team att patienter och deras anhöriga har mördats och våldtagits på stadens enda fungerande sjukhus.

sjukhuset har nu också har plundrats

Läkare Utan Gränsers medarbetare arbetade fram till den 17 februari på detta sjukhus, som nu också har plundrats. Det ökande våldet kommer att få katastrofala konsekvenser för människorna i Sydsudan.

Oroligheterna som blossade upp i december förra året har haft allvarliga följder för befolkningen, som inte bara drabbats av våldet, utan också av konsekvenserna av den redan tidigare akuta humanitära situationen.

– Den senaste tidens våldsutbrott drabbar befolkningen hårt, men landet lider även av sjukdomar som mässling och malaria. Vi är oroliga för den kommande regnperioden och risken för sjukdomsutbrott hos en redan hårt drabbad och utsatt befolkning, säger Llanos Ortiz, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsats.

driver för närvarande 16 projekt

Läkare Utan Gränser har arbetat i Sydsudan sedan 1983 och driver för närvarande 16 projekt i nio av landets tio delstater – Agok, Aweil, Bentiu, Gogrial, Gumuruk, Lee, Maban, Malakal, Nasir, Yambio, Lankien, Yuai och Yida. Organisationen har upprättat ytterligare tre akutinsatser i Juba, Awerial och Malakal.

Läkare Utan Gränser har för närvarande 2 917 nationell personal och 228 internationell personal på plats i Sydsudan.

Kvinna till Kvinna 

Bildt glömmer kvinnan i utrikesdeklarationen

Carl Bildt har precis presenterat regeringens utrikespolitiska deklaration. I årets deklaration tonas kvinnors rättigheter och roll för fredlig utveckling ned jämfört med tidigare år. Det närmar sig slutet på Carl Bildts andra mandatperiod som utrikesminister. Den utrikespolitiska deklaration som han presenterade i riksdagen idag kan bli hans sista.

   Lena Ag:  |2014-02-19 Kvinna till Kvinna har under flera år granskat utrikesministern och funnit att kvinnors roll för fred och säkerhet ofta saknas i svensk utrikespolitik. Vi har många gånger tvingats konstatera att Carl Bildt sällan nämner hur grundläggande det är för fred och demokrati att kvinnor får vara med och utforma sina samhällen och att kvinnors mänskliga fri- och rättigheter respekteras.

Kvinnors deltagande i fredsförhandlingar 

I år är det kanske mer aktuellt än någonsin. Kvinnors deltagande i kommande fredsförhandlingar om Syrien har varit på dagordningen inom FN och EU på ett tydligare sätt än tidigare. I fredsförhandlingar läggs grunden för ett framtida samhälle. Respekt för kvinnors mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar fred förbättras om kvinnor och civilsamhället deltar vid förhandlingsbordet. Om detta säger Carl Bildt inte ett ord.

Utrikesdeklarationen är grunden för Sveriges prioriteringar inom utrikespolitik och utvecklingsarbete. Hur mycket plats kvinnors rättigheter och jämställdhet får har varierat under åren. Carl Bildt har vissa år nöjt sig med att pliktskyldigt nämna FN:s resolution 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet (2007, 2010, 2011). Andra år har Bildt tydligare lyft vikten av jämställdhet och kvinnors makt för demokrati och utveckling (2008, 2012).

lyfter kvinnors rättigheter 

Carl Bildt brukar beteckna det mesta han gör som ”viktigt”, middagar, samtal, möten… Det är hög tid att han lyfter kvinnors rättigheter och deltagande som viktiga för fred och demokrati. Just den här chansen missade han dock.

Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, Publicerad i ETC

MALALA FUND/RÄDDA BARNEN 

Samarbete för syriska flyktingbarn

Rädda Barnen kommer att tillsammans med Malala Fund driva två utbildningsprojekt för syriska flyktingbarn i Jordanien. Syftet är att kunna ge stöd till många av de syriska flyktingbarn som idag inte har möjlighet att kunna gå i skola. Samarbetet offentliggjordes idag i samband med att Malala Yousafzai besökte flyktinglägret Zaatari i Jordanien.

   Anders Maxson:   |2014-02-19 – De här två utbildningsprojekten är mycket viktiga i den svåra flyktingsituationen som råder här just nu. Alla barn måste få möjlighet att gå i skola. Världssamfundet behöver se till att de barn som flytt Syrien får en framtid, annars riskerar vi att få en förlorad generation, säger Malala Yousafzai.

de mest utsatta barnen 

Utbildningsprojekten kommer att fokusera på de mest utsatta barnen som idag bor i informella flyktingläger i Amman och i ett område nära gränsen till Syrien. Bland de barn som flytt inbördeskriget i Syrien finns många i åldern 9-17 år som idag inte har tillgång till skola, men som nu får möjlighet till grundläggande läs- och skrivträning, och matematik. Utbildningen kommer att genomföras med hjälp av syriska och jordanska lärare, och ska också innefatta moment där man ger stöd till barn som har tvingats genomgå traumatiska upplevelser.

barnen utsätts för enorma påfrestningar

– Vi siktar på att nå omkring 500 barn under ett års tid. Det handlar om barn som flytt Syrien, men även om jordanska barn som också drabbas av konflikten i grannlandet. Psykosocialt utsätts de här barnen för enorma påfrestningar som man kanske inte alltid tänker på. Det är ju inte bara själva krigshandlingarna som kräver offer eller påverkar barnen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Malala Fund är uppkallad efter Malala Yousafzai, som drev en kampanj i Pakistan för flickors rätt att gå i skolan. Hon blev känd över hela världen när hon skottskadades svårt av talibaner som försökte tysta henne. Malala överlevde och arbetar nu för att flickor överallt i världen ska kunna få utbildning.

Naturskyddsföreningen

Skärpt lagstiftning för den vilda gruvbranschen

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson skrev tillsammans med jordbrukaren Carl Piper ett debattinlägg om gruvboomen runt om i Sverige. I artikeln föreslås bland annat att tillståndsgivningen ska flyttas över från minerallagen till miljöbalken, detta för att skärpa miljökraven.

   Kristoffer Talltorp:  |2014-02-18 – Den vilda västernsituation som nu råder i gruvbranschen är bara bra för de företag som vill göra sig en snabb hacka. Om vi ska kunna skydda grundvatten, jordbruksmark och obrutna fjällområden, behöver företagen rätta sig efter betydligt tuffare regler. Regeringens förslag på åtgärder kan knappt räknas som kosmetika på ett kortsiktigt systemfel, säger Mikael Karlsson.

faran med brytning av alunskiffer

Riksdagens näringsutskott behandlar motioner på den lagrådsremiss som regeringen lagt fram om ”Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering”. I debattartikeln lyfts särskilt den juridiska situationen för de företag som vill prospektera olja, gas, uran eller andra metaller i alunskiffer.  

– Vi hoppas att riksdagsledamöter från samtliga partier tar till sig av den befogade oro som många människor känner i de trakter där gruvbolagen drar fram. Att skapa några få arbetstillfällen på en extremt osäker global marknad är inte mycket värt om vi tar hänsyn till giftfri miljö, livsmedelsförsörjning och klimat, säger Mikael Karlsson.

Läs hela artikeln på:

SvD Brännpunkt

GREENPEACE

Cloettas palmolja kan var en fara för tigrar

Ni kanske har sett att Cloetta har reagerat i media på att Greenpeace förra veckan uppmärksammade att den palmolja de använder i sin tillverkning har kopplingar till regnskogsskövling.

   Erika Bjureby:  |2014-02-24 Det här är ett ämne som vi har försökt lyfta med dem sedan förra året, utan att komma någonstans. Cloetta har vägrat att svara på frågor om vilka leverantörer av palmolja de har, hur mycket de använder, vilka länder den kommer ifrån och om de har gjort något för att se till att smutsig palmolja inte hamnar i deras produkter.

Cloettas ställer inga direkta krav på leverantörerna

Det är fullständigt orimligt att ett företag som bidrar till miljöförstörelse av det här slaget pratar om en moralisk gräns. Cloettas policy om palmolja ställer inga direkta krav på leverantörerna. Istället hänvisar de till tandlösa certifikat som inte kan garantera att den palmolja de använder produceras utan att förstöra regnskogen.  

Därför ber vi dig kontakta Cloetta och hjälpa oss att prata palmolja med dem. Be dem att inte smutsa ner sin mumsiga choklad med palmolja som förstör regnskog och kräv att de antar en mycket starkare policy som säkerställer hållbar palmolja. Skriv på Cloettas Facebooksidor och be dem förklara varför de inte vidtar några åtgärder. Och för den goda debattens skull, kom ihåg att hålla en artig ton!

Vi vill att Cloetta

» Gör en komplett genomgång av alla sina leverantörer av palmolja 

» Redovisar spårbarhet ända tillbaka till plantagerna för all palmolja som används

» Gör sig av med tvivelaktiga leverantörer och handlare som fortfarande producerar och säljer ‘smutsig’

palmolja som odlas i regnskog eller på torv- och myrmarksområden (inklusive RSPO medlemmar) Om du

och andra hjälper till att lyfta de här frågorna hoppas vi att Cloetta lyssnar. 

PS. Gör gärna chokladtestet och mejla Cloetta om du inte redan har gjort det: www.detarintejagdetardu.se

GREENPEACE AVSLÖJAR

Gifter i världens mest exklusiva modemärken

Mitt under den internationella modeveckan i Milano avslöjar Greenpeace idag att samma typ av kemikalier som kritiserats hos budgetmärken även återfinns i barnkläder hos de mest exklusiva lyxmärkena som Versace, Louis Vuitton och Dolce & Gabbana.

   Daniel Bengtsson:  |2014-02-17 Dessutom kan den höga koncentrationen av den hormonhämmande kemikalien nonylfenoletoxylat i kläder märkta "Made in Italy" ifrågasätta om klädesplaggen som testats verkligen är tillverkade i Europa.

– Lyxmärkens popularitet bygger på en känsla av exklusivitet och kvalitet på produkterna. Den här rapporten visar att de för sina kunder bakom ljuset. Problemet går också längre än lyxmodet i sig – dessa farliga kemikalier når sedan vattendrag och påverkar oss alla, säger Dr Therese Jacobson, ekotoxikolog på Greenpeace i Norden.

kemikalier med hormonstörande egenskaper

För rapporten har 27 produkter från åtta exklusiva modemärken testats. Sexton av produkterna, varav åtta var gjorda i Italien, testade positivt för en eller flera av följande kemikalier: nonylfenoletoxylat (NPE), ftalater, perfluorerade kemikalier och antimon.

Den högsta koncentrationen av NPE upptäcktes i en ballerinasko från Louis Vuitton medan den högsta koncentrationen av PFC hittades i en jacka från Versace. Flera av dessa kemikalier har när de når ut i miljö och vattendrag hormonstörande egenskaper.

– Det är dags att dessa lyxmärken tar sitt ansvar som trendsättare, och börjar leda en giftfri moderevolution. Genom att avgifta sina leveranskedjor, har märken som Valentino och Burberry redan visat att mode inte behöver kosta oss våra barns hälsa. Frågan är vad Versace, Louis Vuitton, Dior och Dolce & Gabbana väntar på?, säger Dr Jacobson.

Om kampanjen
Greenpeace Detox-kampanj kräver åtaganden från stora varumärken för att uppnå en nollnivå av utsläpp av alla farliga kemikalier till senast år 2020. För närvarande, och tack vare just påtryckningar från allmänheten, har 20 stora företag, inklusive H&M och Burberry, redan lovat att avgifta sitt mode och uppvisa en transparent produktionskedja och eliminera giftiga kemikalier.

RÄTTVIS VINHANDEL 

Systembolaget är ansvariga, inte konsumenten

På minst 15 orter, runt om i hela Sverige, fick Systembolaget frågor om hur arbetsvillkoren såg ut för de som plockat druvorna till vårt vin. Aktionen startade inför Alla Hjärtans Dag, med initiativ från Göteborgs Afrikagrupp.

   Ylva Zetterlund:  |2014-02-12 På minst 15 orter, runt om i hela Sverige, fick Systembolaget frågor om hur arbetsvillkoren såg ut för de som plockat druvorna till vårt vin. Aktionen startade inför Alla Hjärtans Dag, med initiativ från Göteborgs Afrikagrupp. I Alingsås, Falun, Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Linköping, Malmö, Nyköping, Piteå, Stenungsund, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala och Örebro besökte ett femtiotal personer Systembolagen den 13 februari. Där ställdes frågan ”Kan Systembolaget garantera att alla vingårdsarbetare har en lön de kan leva på?”

– Vi frågar efter en lön som går att leva på. Många lantarbetare vittnar om att lönen inte räcker, inte
till mat för hela månaden eller högre utbildning för barnen. Vi tycker Systembolaget ska kunna garantera en levnadsbar lön, säger Katarina Johansson, Göteborgs Afrikagrupp.

medvetna konsumenter har stor makt

En liknande aktion genomfördes på sju Systembolag i Göteborg i november 2013. Då svarade
Systembolagets presschef Lennart Agén att medvetna konsumenter har stor makt, de kan genom att
efterfråga etiska varor påverka utbudet, något som Katarina Johansson ställer sig skeptisk till.

– Systembolaget bollar över ansvaret för bra arbetsvillkor till oss konsumenter. Ett ansvar som inte
borde ligga på oss. Ett statligt bolag ska kunna garantera vingårdsarbetarnas rättigheter, det ska
inte hänga på vad kunder väljer, säger hon.

Att arbeta som vingårdsarbetare är en utsatt situation på många platser i världen, inte minst i Argentina, Chile och Sydafrika som står för en stor del av det importerade vinet i Sverige. Arbetspassen är långa och hårda, lönen är låg och att engagera sig i facket kan leda till uppsägning.

uppförandekoden BSCI

Systembolaget har sedan 2012 fördjupat sitt CSR-arbete och använder sig av uppförandekoden BSCI. En kod som enligt Swedwatch rapport Vinets väg från druva till glas (december 2013), är allt för svag och innehåller stora brister. Bland annat inkluderas inte lokala fackföreningar och organisationer i arbetet med koden. Den ställer heller inga krav på att lönen som vingårdsarbetarna får ska gå att leva på.

– Vi vill med aktionen visa att vi är många runt om i hela landet som tycker att schysta villkor är viktigt. Vi tycker att Systembolaget och ytterst våra politiker ska ta ansvar genom hela produktionskedjan,
avslutar Katarina.

kampanjen Rättvis vinhandel 

Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna i Sverige är en del av kampanjen Rättvis vinhandel som består av organisationer och fackföreningar i Argentina, Chile, Sydafrika och Sverige. Sedan 2009 har kampanjen verkat för dialog mellan Systembolaget och lokala fackföreningar och organisationer. Kampanjen uppmanar inte till bojkott av produkter från Argentina, Chile eller Sydafrika, utan till dialog.

Läs mer på www.afrikagrupperna.se

PDF-dokument

STOCKHOLM

Stockholms biltrafikplanering från 1960 till idag

På 1960-talet gjordes storstilade planer upp för Stockholms biltrafik. Stockholm skulle bli en bilstad. Planerarna hade varit i USA på 1950-talet och kom hem övertygade att bilstadsvisionen var det enda rätta. Trafikledsplan 60 utarbetades med motorleder kring och igenom staden. Stadsbyggnadsdirektören Göran Sidenblad sade: ”Det är fåfängt att motarbeta att trafiklederna kommer till”.

   Beatrice Sundberg/Stockholms Naturskyddsförening:  |2014-02-24 I Trafikledsplan 60 fanns i stort sett alla de leder som nu genomförts och även de som fortfarande diskuteras. Där fanns även ett embryo (Ekeröleden) till det som idag kallas Förbifart Stockholm. Men 70 procent av alla trafikleder som föreslogs i Trafikledsplan 60 och dess efterföljare under 1960-talet har aldrig genomförts.

En del av de leder som föreslogs verkar idag skrattretande absurda: Tantoleden, Tunnelgatsleden, Rådmansleden, Serafimerleden, Skeppsbroleden med nya broar över Saltsjön och Nybroviken, Hornsgatans breddning, motorvägen genom Ulriksdals slottspark och så vidare. Många gator skulle också omvandlas till trafikleder: Karlbergsvägen, Valhallavägen (nedsänkt trafik i mittremsan), Hägerstenvägen, Skeppsbron och många flera. Flera av dessa gator är nu istället stängda för genomfartstrafik.

Orsaken till att dessa och andra trafikledsförslag stoppades var de starka opinioner som väcktes mot motorleder och deras miljökonsekvenser och mot rivningar av hela stadsområden. 

Bidragande orsaker var också en sjunkande befolkning 1972–1975, oljekris 1973 och lågkonjunktur 1973–1982. Projekten dog, men utan att idén om en bilstad kom upp till diskussion.

Dennispaketet 1992

1992 dyker en del av de gamla projekten upp igen i Dennispaketet. Men redan 1996 föll paketet. De viktigaste biltrafikleder i paketet var:

» Yttre Tvärleden. Den föll på grund av starka motopinioner,

» Österleden: Lades i malpåse, 

» Södra länken: Lades i malpåse, men återkom några år senare och är genomförd

» Norra länken: Också lagd i malpåse, men återuppstånden och är snart genomförd.

Yttre Tvärleden, som dessförinnan har haft flera namn: Kungshattsleden, Västerleden hejdades av en folkomröstning i Ekerö, ARG – Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, Aktionsgruppen ”Ur tid är leden” och kanske av en ekonomisk recession.

Stockholmsöverenskommelsen 2007

15 år senare 2007, är det dags igen. Då kommer Stockholmsöverenskommelsen. Den innebär bland annat att Yttre Tvärleden läggs i tunnel och döps om till Förbifart Stockholm. Stockholmsöverenskommelsen innehåller också många motorvägsutvidgningar.

Utgångspunkter för överenskommelsen är bland annat:

» Biltrafiken i regionen ökar med 80 procent till 2030. Prognoserna bygger på ökade inkomster och oförändrat kostnader per bilkilometer.  

» Biltrafikökningen blir tre gånger större än befolkningsökningen.

» Biltrafiken över tullarna förutsätts i kalkyler öka med 22%

» Kollektivtrafikens andel av trafiken minskar.

» Förbifarten ska ”utveckla förutsättningar för kompletterande bebyggelse”

NY RAPPORT FRÅN BRIS

Barnen, Bris och it 2014

I Bris barnkontakter är det uppenbart hur stor roll Internet, datorer och mobiltelefoner har i ungas vardag. För de flesta barn och unga är vardagen online högst odramatisk och vardaglig. Men bland de it-relaterade kontakter som kom in till Bris från barn under perioden september 2012 till augusti 2013 handlade lite mer än en fjärdedel om kränkningar och hot. För det sjunde året i rad släpper Bris nu rapporten Barnen, Bris och it.

   Anna-Maria Carnhede:  |2014-02-11 Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Det unga internet som i Sverige drivs av Statens medieråd i samarbete med Bris och vars syfte är att höja medvetenheten hos både barn och vuxna om möjligheter och risker kring internetanvändning. För att få en uppfattning om vad barn och ungdomar berättar för Bris om vardagen online har Bris läst kontakter i Bris-mejlen och Bris-chatten – samt samtalsbeskrivningar i Bris Vuxentelefon om barn – som i Bris ordinarie dokumentation har noterats handla om datorer/mobiler/internet. Sammanlagt rör det sig om 555 kontakter – 371 mejl och 194 chattar.

Kärlek och kompisar, Kränkningar och hot 

Utifrån olika teman, som till exempel Kärlek och kompisar, Kränkningar och hot och Familjekonflikter, ger rapporten en övergripande bild av hur unga beskriver sin vardag online. I Bris barnkontakter är det uppenbart hur stor roll Internet, datorer och mobiltelefoner har i ungas kärleks- och kompisrelationer och i hanterandet av dem. I stort sett hälften av alla genomlästa barnkontakter har noterats handla om Kärlek och/eller kompisar. Det är på så sätt det ojämförligt vanligaste temat bland de genomlästa it-relaterade barnkontakterna.

För de flesta barn och unga är vardagen online högst odramatisk och vardaglig, det vill säga fylld av livets alla glädjeämnen och bekymmer. När Bris ska sammanfatta stödverksamhetens kontakter blir det dock ofrånkomligt att fokus landar på det svåra och allvarliga, eftersom barn och unga i första hand vänder sig till Bris för att få stöd och hjälp. Lite mer än en fjärdedel av de genomlästa it-relaterade barnkontakterna handlar om kränkningar och hot.

många vuxna bär på en oro 

I Bris genomlästa kontakter är det tydligt att många vuxna bär på en oro för att barn och unga använder Internet och datorer i allt för stor utsträckning, och att detta ofta leder till konflikter. Thomas Jonsland, sakkunnig på Bris och författare till rapporten, konstaterar att det är viktigt att föräldrar för en ständig konversation med sina barn om vad som sker online.

– Unga behöver reflektera kring sin vardag online; hur de vill vara och bli behandlade. Detta kan ske både i skolan och i hemmet, både tillsammans med lärare, jämnåriga och föräldrar. Själva grunden till sådana möten och samtal är att den vuxna är lika respektfullt nyfiken på den unges vardag på nätet som på den som äger rum i skolan, på träningen, i stallet eller på fredagsfesten. 

Med frågor och funderingar visar man att man bryr sig, ger den unge möjlighet till att berätta och visar att man är tillgänglig som stöd om det dyker upp problem.

Ladda ned rapporten: Barnen, Bris och it 2014

T

N

S

   F  |2014-02-24 M

T

N

S

   F  |2014-02-24 M

T

N

S

   F  |2014-02-24 M

 

 

 

Nr 1 – 2014

FÖRBIFART STOCKHOLM

Invånarna kräver bättre kollektivtrafik

Stefan Löfvens beslut för ett ja till byggandet av Förbifart Stockholm går helt i kollision mot de övriga oppositionspartiernas nej. För SAP kan detta beslut ha en helt annan bevekelsegrund än det miljödebatten egentligen handlar om. För Löfven kan det istället vara en fråga om att rädda partiets ekonomiska intressen inom bilbranschen. 

   Paul Lindberg|2014-01-22 Miljardvärden kan stå på spel – kan Löfven själv tänkas fundera över. Och så kan det naturligtvis vara. Men det skulle inte behöva vara så, om SAP istället agerar kring den mer realistiska verkligheten. Det vill säga att SAP istället lever upp till sitt eget propagandanummer "Framtidspartiet" – istället för att agera tillbakasträvarpartiet, som hellre värnar om det egna ägarkapitalet. Då skulle SAP kunna bli ett regeringsdugligt parti som andra partier kan ställa sig bakom. Om SAP vill bli ett Framtidsparti måste de ta kampen mot den globala uppvärmningen, och det inkluderar ett obligatoriskt stopp för mastodontprojektet Förbifart Stockholm. Riv upp beslutet, trots alla tidigare överenskommelser!

Den dagsaktuella politiken förlorar sig kortsiktigt och enbart i "nuet", som om framtiden inte behöver värnas. Detta är ingenting annat än politisk ansvarslöshet.

SVEK MOT MILJÖRÖRELSEN

Inom det Socialdemokratiska partiets medlemskår finns ett stort engagemang för just miljöarbetet mot den globala uppvärmningen. Det egenmäktiga beslutet "ja" som Löfven tog är ett slag mot bland annat klimatforskningen. Forskarna runt om i världen är eniga om att den globala uppvärmningen är ett faktum, vilket får stora konsekvenser framöver. Att chansa på att klimatforskningen har fel är ingenting annat än casinopolitisk lättsinnighet.

Löfvens beslut är också ett hårt slag mot Stockholms invånare, just de som behöver en omfattande uppryckning av kollektivtrafiken. Framförallt är det ett svek mot kommande generationer, och då klingar "Framtidspartiet Socialdemokraterna" mycket illa. Men det går att ändra på den inslagna vägen, genom kraftfulla påtryckningar, för att istället låta ett obetänksamt ja bli ett kraftfullt nej. Att kunna rätta till misstag är hedervärt.

Kostnaderna av Förbifart Stockholm är just det kapital som behövs för en dugligare kollektivtrafik i en storstad som Stockholm. Det gäller nya tunnelbanesystem, 12 nya spårvägslinjer i innerstan, men också nya pendeltågslinjer, i samordning med den nya citybanan. Budgeten för kollektivtrafiken räcker inte alls till för att ens upprätthålla en fungerande verksamhet – än mindre för att öka och utveckla kollektivtrafiken.

Ja till byggprojektet Förbifart Stockholm är också ett stort svek mot alla de socialdemokrater som agerar inom miljörörelser och samvetsrörelser, vilka har visionen om det goda och rättvisa samhället.

PARTIET ALLT 

Löfven har manat hela sitt parti att hålla ihop – partiet är allt – men ansvaret för den globala uppvärmningen tycks vara intet. Ett demokratiskt parti ska tjäna sina ideologiska syften och sina medlemmar, men med hänsynstaganden till en opposition, som en eventuell samarbetspartner. När ett samhälle kan komma till skada på grund av att ideologi och kapitalförvaltning kolliderar, så finns knappast några förutsättningar till ett realistiskt regeringssamarbete.

Stefan Löfven tycks tyvärr sålt sitt ja till Mammon!

ISTÄLLET FÖR FÖRBIFART STOCKHOLM

Samåkning löser transportbehovet

Trafikleden som planeras väster om Stockholm kallas "Förbifart Stockholm". Tanken är att man ska tro att det rör sig om personbilar och tunga lastbilar som kommer från söder om Södertälje och ska vidare förbi Uppsala. Med Förbifarten skulle de inte behöva åka genom centrala Stockholm eller på Essingeleden. Men faktum är att man bara räknar med att 2-3% kommer att bli sådan förbifart. Resten är stockholmare som ska arbetspendla mellan norra och södra Stockholm.

   Sven Hovmöller:  |2014-02-07 Behövs "Förbifarten"? Dess funktion är främst att transportera personer. Man säger att Essingeleden redan nått sitt kapacitetstak. Men det beror på att man räknar med att vi ska fortsätta att åka ensamma i bilar med 4-5 sittplatser. Idag har bilarna 1.1 till 1.2 personer per bil. Det blir ett kapacitetsutnyttjande på 25%. Alltså ett fruktansvärt slöseri med energi och vägar. Om vi istället uppmuntrar samåkning så att fler personer delar på varje bil, då skulle befintliga bilar lätt kunna transportera dubbelt så många människor. 

Privatbilstrafiken kan halveras

Alla bilköer försvinner i Stockholm. Buller och luftföroreningar kan halveras. Genom att alla bilar som samåker blir en del av kollektivtrafiken kan de som nu tar buss och tåg få 10-50 gånger bättre turtäthet. Vi Socialdemokrater borde arbeta för att införa modern teknik så att alla vi som vill låta vår egen bil ingå i kollektivtrafiken, genom samåkning, kan göra det. 

Vi sparar miljarder på att inte bygga den onödiga "Förbifarten". Dessutom slipper vi onödiga gräl med partier som vi annars kan samarbeta med i det nya styret av Stockholms stad och län.

Sven Hovmöller, Kommunfullmäktigeledamot (S) i Sollentuna, professor in Structural Chemistry, MMK,

Stockholm University

RIKARE LIV

Rikare Liv: dramatisk läsarökning – 31 221

Ojoj! Vilken dramatisk ökning av läsare, det vill säga 31 221 "unika besökare". Statistiken kommer från webbhotellet, och framtagen av statistikorganisationen AWSTAT, som avläser hela Rikare Livs läsartrafik. Det sker med robotar eller spindlar. Det är givetvis mycket glädjande. Vi hoppas nu att det inte bara är en tillfällighet utan att det kan hålla i sig.

   Paul Lindberg|2014-02-01 – Läsarstatistiken avser januari månad, 2014. Vi gladde oss tidigare åt att nr 8, november 2013 var nytt rekord med 6 966 läsare (unika besökare). Statistiken grundas på månadsvis redovisning och är säkerställd. Vi kan på inget sätt själva påverka denna statistik, mer än att påverka allmänheten att hitta Rikare Liv och visa att vi finns. 

HUR HITTAR LÄSARNA RIKARE LIV?

Förutsättning för att intresse uppstår för Rikare Liv är givetvis att den berör läsarna, och att människor upptäcker att Rikare Liv finns. Utan pengar och reklamföring är det svårt. Och vi har inte satsat någonting alls på detta. Det enda vi kostat på är kostnaden för webbhotellet. Vi har nämligen inga pengar alls. Istället för pengar fick vi enträget mobilisera tålamodet och låta arbetsinsatsen bli kapitalet. Sakta lärde vi oss mer, och sakta ökade läsarkretsen. Och så, de sista månaderna – och helt plötsligt ...

ÖVER HUNDRA LÄNDER HAR BIDRAGIT MED LÄSARÖKNINGEN 

Det som sker idag är att på Facebook läggs länkar ut till artiklar som finns i Rikare Liv, det är en av orsakerna. Och på Facebook går debatten högt, framförallt vad det gäller Gunnar Lindgrens smöriga margarinartiklar, som bland annat ligger på Rikare Liv. Vi tackar honom för hans viktiga bidrag och upplysningar om den förgiftade matproduktionen. På vår uppmaning att sända oss mail-adresser av tänkbara nya läsare har också fungerat bra. 

En annan orsak är läsarökningen från utlandet, främst från USA, som under några år gav mer läsare än Sverige. USA-läsarna är ofta från institutioner, kyrkor, samvets- och humanitetsrörelser med nyfikenheten på Sverige. Nu står USA på andra plats med ett stort antal läsare, och Nederländerna på tredje plats – där tidigare Ryssland var placerat. På fjärde plats ligger Tyskland och därefter kronologiskt kommer Ukraina, Finland, Ryssland, Norge, Storbritannien o.s.v. De är alla med i det globala spelet om att få placera sig på Rikare Livs hit-top-lista.

Vad det gäller s.k. "träffar" så blev det 270 640 för nr 1-2014, januari månad. Det handlar om stora nedladdningar av redaktionsmaterial såsom artiklar och bilder.

Tack alla vänner som möjliggjort upplageökningen! Pax!

Svenska kyrkans filmpris 2014

Jag är fan en panter

Svenska kyrkans filmpris 2014 har ikväll delats ut till dokumentären Jag är fan en panter, i regi av Leo Palmestål, Jennifer Jerez och Anders Rundberg. Priset på 50 000 kr och ikonen Angelos överlämnades av göteborgsbiskopen Per Eckerdal, i samband med filmens premiärvisning under den pågående Göteborg International Film Festival.

   P|2014-01-30 Den vinnande dokumentären handlar om stadsdelen Biskopsgården i Göteborg, som har drabbats av flera skottlossningar som lett till dödsfall. Ungdomar i området organiserar sig och bildar Pantrarna, som vill upprusta förorten och kräver delaktighet i beslut som fattas av politiker och tjänstemän. Filmen följer pantrarna genom glädje och sorg i deras kamp för social rättvisa.

Juryns motivering till priset: 

”Med tålamod och närhet skildrar filmteamet Pantrarnas handlingskraft. Filmen visar på det akuta behovet av en vitaliserad demokrati och inspirerar till solidaritet och engagemang. Juryns enade reaktion: Jag vill också vara en panter!”

Årets filmprisjury:

Mikael Ringlander, juryns ordförande samt präst och projektledare för Kultursamverkan, Svenska kyrkan.

Gorki Glaser-Müller, regissör och skådespelare, utbildad vid Filmhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö. Har vunnit ett 10-tal filmpriser.

Anne-Louise Eriksson, fil dr. samt rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Charlotte Wells, konstvetare och Svenska kyrkans handläggare för kulturfrågor, samt ledamot av INTERFILM (International Interchurch Film Organization).

Svenska kyrkans filmpris delas årligen ut till en svensk långfilm som har premiär under Göteborg International Film Festival. Filmen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och synliggöra bland annat existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck.

Mer om filmen Jag är fan en panter:

Filmtrailer: youtu.be

Pantrarnas hemsida: pantrarna.wordpress

Filmens hemsida: imafuckingpanther.wordpress

WWF/Earth Hour 2014

Dags att ta tag i klimatvärstingarna

Lördag 29 mars inträffar Earth Hour, världens största miljömanifestation. WWF vill få politikerna att agera när det gäller klimatvärstingarna bilen, biffen, bostaden och börsen, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

   Marie von Zeipel:   |2014-01-29|  Varannan svensk invånare har under flera års tid släckt sista lördagen i mars mellan 20:30–21:30 som en signal till beslutsfattarna att agera för klimatet. Men det händer för lite.

Det är hög tid att politikerna agerar kraftfullt. Vi behöver beslut som underlättar för samhället och invånarna att leva mer klimatsmart. Till exempel bör våra pensionspengar i AP-fonderna inte investeras i fossil energi utan i förnybart, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. 

stanna under två graders global uppvärmning

Nästa mandatperiod i svensk politik sammanfaller med avgörande beslut för världen att kunna stanna under två graders global uppvärmning och undvika ödesdigra klimatkatastrofer. Alla politiska partier måste ha ambitiösa klimatprogram som styr om de flesta investeringar, så att vi kan lösa problemen i stället för att låsa fast oss, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF. 

gör klimatsmart enklare för folk
Earth Hour-budskapen i år handlar om att politiker, städer och företag måste göra det enklare för människor att resa och äta klimatsmart. För det krävs fler goda, prisvärda och klimatsmarta alternativ som bland annat leder till halverad köttkonsumtion. WWF vill också få politikerna att satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Ett annat krav är att AP-fonderna slutar placera våra pensionspengar i olja, kol och gas och investerar mer i förnybar energi.

Under våren driver WWF också stadsutmaningen Earth Hour City Challenge där tre svenska finalister – Stockholm, Eskilstuna och Växjö – tävlar om titeln årets bästa svenska klimatstad. Den 12 mars avgörs vem som vinner i Sverige.   

stöd för städernas miljö- och klimatinsatser 
WWF uppmuntrar människor i hela landet att visa sitt stöd för städernas miljö- och klimatinsatser på www.welovecities.org. Besökarna uppmanas att rösta på sina favoriter bland de 33 globala finaliststäderna, lägga ut bilder och filmer och lämna förslag på hur städerna kan bli mer hållbara. Gå in och rösta på din kandidat på sajten We love Cities – www.welovecities.org.

Läs mer på: www.wwf.se/ehcc och www.wwf.se/earthhour

Miljöpartiet

Behovet av statligt åtagande för järnvägen

Kritiken mot järnvägsunderhållet har vuxit under den senaste tidens tågkaos. Nu föreslår Miljöpartiet att regeringens utredare ska ta fram en plan på hur underhållet av järnvägen på ett smidigt sätt  kan återgå till statlig regi.

   Pontus Hummelman|2014-01-20 Den statliga utredningen av järnvägens organisation slog nyligen fast att Trafikverket har tappat både insyn och kontroll, efter avregleringen av järnvägsunderhållet.

När utredaren nu ska få tilläggsdirektiv presenterar Miljöpartiet ett skarpt förslag.

MP föreslår att utredaren tar fram en plan för hur man på smidigaste sätt kan börja återföra kompetens och ansvar till Trafikverket, för en bättre underhållen och säkrare järnväg. MP, och många andra, anser att det blir mer effektivt om Trafikverket kan utföra underhåll i egen regi, säger Stina Bergström Trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen. 

Kravet återfinns i Miljöpartiets remissvar till den statliga utredningen. 

STORA NEDDRAGNINGAR FÖR SJ

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och trafikpolitiske talesperson Stina Bergström kommenterar SJ:s besked om att det blir stora neddragningar de kommande åren.

Detta är ett resultat av alliansens misslyckade tågpolitik. SJ har gått med vinst flera år i rad, men tvingas ändå skära ner eftersom vinsten gått till Anders Borgs statskassa istället för att återinvesteras i bolaget, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

Vi vill slopa SJ:s vinstutdelningskrav och ge SJ huvudansvaret för den nationella tågtrafiken. Det är regeringens politik som leder till att SJ konkurreras ut på de mest lönsamma sträckorna och nu tvingas avskeda anställda, säger Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Tågstoppet på Västkustbanan

Stina Bergström är frågande till varför spåren inte snöröjs innan tågen spårar ur. Bergström  kräver att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lämnar besked på vad hon tänker göra åt tågkaoset. 

Senaste urspårning på Västkustbanan är ett av många tecken på allvarliga brister i hur underhållet av den svenska järnvägen är organiserat.

– Jag häpnar över att snön först ska röjas bort, efter det att ett tåg spårat ur. Det är något allvarligt fel i hur regeringens tågpolitik när det gång på gång blir så här nere på spåren, säger Stina Bergström. 

regeringen bär det övergripande ansvaret
Kritiken mot regeringen, som bär det övergripande ansvaret för hur arbetet på järnvägen är organiserat växer. Miljöpartiet har upprepade gånger krävt att ansvarig minister Catharina Elmsäter-Svärd (M) tar sitt ansvar och presenterar genomgripande förändringar.

– Det är inte bara tågen som spårat ur, utan regeringens tågpolitik. Staten måste återta ansvaret för skötseln av järnvägen. Det här med att lägga ut det på entreprenörer i flera led, det fungerar uppenbarligen inte, säger Stina Bergström. 

IRAN/AMNESTY

Avrättningsvåg – 40 avrättningar

Det är en alarmerande ökning. De iranska myndigheternas försök att förbättra sin internationella image betyder inget om antalet avrättningar samtidigt ökar på detta sätt, säger Hassiba Hadj Sahraoui, Amnesty Internationals biträdande chef för Mellanöstern och Nordafrika.

   Elisabeth Löfgren |2014-01-17 Under årets två första veckor har Iran genomfört totalt 40 avrättningar, varav minst 33 under den senaste tiden. Sedan början av året har de iranska myndigheterna offentliggjort 21 avrättningar, tillförlitliga källor rapporterar om ytterligare 19 avrättningar. Under en vecka har fler avrättningar genomförts än under hela januari månad förra året.

HÄNGNINGAR TILL ALLMÄN BELÅTENHET

Den 13 januari genomfördes en offentlig hängning i södra Iran. Offentliga avrättningar genomförs ofta med byggkranar och den avrättade får hänga i en snara till allmän beskådan. 

Amnesty uppmanar Iran att omedelbart införa ett stopp för avrättningar och att omvandla alla dödsdomar. Hemlighetsmakeriet kring användningen av dödsstraffet måste också upphöra.

Merparten av dem som avrättas är dömda för påstådda narkotikabrott. Personer som döms för narkotikarelaterade brott har små eller inga möjligheter att överklaga domen. 

bristfälliga rättegångar 

Narkotikabrott prövas i revolutionsdomstolar som rutinmässigt genomför mycket bristfälliga rättegångar som på inget sätt uppfyller internationella krav på rättvisa rättegångar. I realiteten döms människor till döden på mycket vaga grunder och det är oacceptabelt, säger Hassiba Hadj Sahraoui.

Rättegångarna i revolutionsdomstolarna hålls oftast bakom stängda dörrar och domarna kan själva besluta om att inte ge försvarsadvokaterna möjlighet att få träffa den åtalade under de inledande förhören. 

Amnesty arbetar för ett totalt avskaffande av dödsstraffet, utan undantag. Dödsstraffet är en kränkning av alla människors rätt till liv och ett grymt, inhumant och förnedrande straff. 

SVERIGE/KYRKANS TIDNING

Kyrkoledare: stoppa vapenflödet till Syrien

Kyrkoledare från Kyrkornas Världsråd, Vatikanen, Mellanösterns kyrkor och Syrien samlades i Genève för att försöka påverka fredskonferensen gällande Syrien.  Kyrkoledarnas möte pågick i mitten av januari och slutade i en flera punkter lång uppmaning att stoppa vapenflödet till Syrien.

   Hanna Wallsten /Kyrkans tidning|2014-01-20 I uppmaningen påpekade kyrkorna att kristna funnits i Syrien alltsedan religionens födelse. Idag har man, genom biståndsorganisationerna god inblick i vad som händer inne i landet och i grannländer där många flyktingar samlas. De kyrkliga ledarna slår fast att det inte finns någon militär lösning på konflikten. 

Tre särskilda uppmaningar formulerades:

1. Kämpa för ett omedelbart upphörande av all väpnad konfrontation i Syrien. Och att alla parter i konflikten släpper fängslade och kidnappade personer. Dessutom manas FN:s säkerhetsråd att genomföra åtgärder som stoppar flödet av vapen och utländska soldater in i Syrien.  

2. Se till att alla utsatta samhällen i Syrien och flyktingar i grannländerna får lämpligt humanitärt bistånd. 3. Utveckla en omfattande och inkluderande process för att etablera en rättvis fred och återuppbyggnad av Syrien. Alla samhällssektorer (inklusive regeringen, oppositionen och det civila samhället) måste ingå i en syrisk lösning för det syriska folket. Det är viktigt att kvinnor och ungdomar fullt ut integreras i dessa processer.

hand i hand för fred

För att få igenom sina krav är kyrkoledarna beredda att arbeta hand i hand med muslimska bröder och systrar, skriver de i sin appell.

Deltagare i mötet kom från Frankrike, Tyskland, Italien, Iran, Libanon, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Storbritannien och USA. Från Sverige deltog ärkebiskop Anders Wejryd. 

BLLF Sweden Front mot slaveri

På väg mot vadå?

Mil efter mil, månad efter månad. Så ser vardagen ut för många utländska chaufförer som kör i Sverige. De bor på rastplatser längst vägarna under långa perioder och är många mil hemifrån. Lön: 4000-12000 kronor per månad. En lön som inte ens räcker till att handla med i svenska affärer.

   Axelina Larsson |2013-12-13 De utländska chaufförernas löner kan jämföras med 24 000 kronor + sociala avgifter som svenska lastbilschaufförer får enligt kollektivavtal. Många av de utländska chaufförernas lön beror också på hur många kilometer de kör. Detta är förbjudet enligt europeisk lag eftersom det kan leda till brott mot trafikregler, inte minst under ekonomiskt utsatta situationer. 

En enkätundersökning, med lastbilschaufförer från Östeuropa, framställd av Exchange Traded Funds, visar att chaufförerna ofta har svårt att få sjukersättning och läkarvård. Rapporten visar också att chaufförerna får stora problem när lönen inte kommer eller uteblir. Få känner till vad fackligt medlemskap innebär. 

En väntan i ingenmansland
Under ett program av Uppdrag granskning i mars 2013, möter vi chaufförer som bekräftar rapporterna om usla arbetsförhållanden. Några av dem bor på en rastplats i väntan på nya uppdrag från sin arbetsgivare.

Den 26 oktober 2013 rapporterade tidningen Smålands-nytt om hur de utländska åkerierna fortsätter att bryta mot transportregler. Undermåliga fordon och lönedumpningar bara fortsätter. Det är inte direkt slaveri eftersom chaufförerna själva har valt att arbeta och inte, som vi vet, blir hotade.

HUR STOR ÄR CHAUFFÖRERNAS FRIHET?

Men frågan är hur stor deras frihet är? Vi vet lite om hur det går till när chaufförerna anställs och vad de vet om sina avtal och rättigheter. Men vi vet också att många utländska chaufförer är utsatta innan de söker sig till åkeribranschen och att de ser livet på vägarna som sin enda möjliga inkomstkälla. Framtidens åkerinäring bör ställa frågan: vart vi är på väg och hur är vi på väg?

27 JANUARI

Minnesdagen över Förintelsens offer

På den officiella minnesdagen, måndag den 27 januari, högtidlighöll Judiska församlingen minnet över Förintelsens offer genom ett program som både rymmer minnen och blickar mot framtiden.

   Judiska Församlingen|2014-01-24 Stora Synagogan, högtidlighöll minnet över Förintelsens offer. 
Talare: Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet samt närings- och regionminister. Hania Rosenberg, överlevande barn från Förintelsen, Samuel Nudel, barnbarn till överlevande, Israels ambassadör Isaac Bachman, Lena Posner-Körösi, församlingens ordförande, utdelning av FFÖs hedersdiplom, kantor Maynard Gerber, kaddish läses av Israel Ram och musik med Nils Harning.

Arrangörer var Judiska församlingen, Föreningen Förintelsens Överlevande, Svenska kommittén mot antisemitism, Judiska museet.

SVENSKA KYRKAN

Sossar vill bilda ny nomineringsgrupp i kyrkan

Tre ledande socialdemokrater inom kyrkopolitiken, Gunnar Edqvist, Mats O Karlsson och Sören Ekström, vill klippa banden med moderpartiet. Framtiden är en självständigt agerande nomineringsgrupp för socialdemokrater.

   Kristoffer Morén/David Qviström/Kyrkans tidning:  |2013-11-21 Vi tycker att det är en egendomlig situation att ett kyrkopolitiskt program ska fastställas av en partistyrelse som säkert innehåller många olika hemvister när det gäller tro, säger Sören Ekström, som tidigare varit generalsekreterare i Svenska kyrkan och socialdemokratisk statssekreterare. Tillsammans med Gunnar Edqvist, diakon och ordförande i Vattholma kyrkliga samfällighet, och Mats O Karlsson, ordförande i stiftsfullmäktige i Uppsala stift, har Sören Ekström skrivit en debattartikel i den socialdemokratiska nyhetstidningen Aktuellt i politiken. 

Också när det gäller kyrkopolitiken måste (S) dra ut konsekvenserna av att Sverige i dag är ett mångreligiöst samhälle, anser de.

Det är ”absurt” att det kyrkliga handlingsprogram som låg till grund för årets kyrkoval hade fastställts av en partistyrelse där ledamöterna ”nog finns i ett brett spektrum som kan gå från icke-tro till ett personligt engagemang i olika trossamfund”, skriver de i debattartikeln.

viktigt med socialdemokrater även i framtiden 

Samtidigt markerar de att det är viktigt att engagerade socialdemokrater också i framtiden finns inom Svenska kyrkan – men då som en gentemot moderpartiet självständigt agerande och organisatoriskt fristående nomineringsgrupp. Den socialdemokratiska ideologin formuleras utifrån de allmänpolitiska frontlinjer som råder inom kommuner och riksdag, inom Svenska kyrkan är frontlinjerna andra.

Det är en vinst för trovärdigheten att kunna säga att det är aktiva inom Svenska kyrkan som driver den socialdemokratiska kyrkopolitiken, säger Sören Ekström, som påpekar att också partisekreteraren Carin Jämtin har påpekat att (S) är ett sekulärt parti som ska kunna ta emot alla oavsett tro.

Men (S) har hört till de politiska partier som har motiverat sitt fortsatta engagemang inom kyrkopolitiken med att ni vill slå vakt om en öppen kyrka folkkyrka?

Det tycker vi också är viktigt. En gång i tiden ansågs folkkyrkobegreppet kontroversiellt och ställdes emot en engagerad kyrka med tydligt kristna värderingar. Men idag finns en oerhört bred uppfattning att vi ska bygga vår kyrka på vår tro och nära en folkkyrkosyn, det är självklart i kyrkan, säger Sören Ekström.

Någon enighet inom de socialdemokratiskt aktiva kyrkopolitikerna att klippa banden med moderpartiet finns dock inte.

socialdemokrat dygnet runt

Jag har en helt annan uppfattning än Sören Ekström. Vilken folkrörelse som helst får bilda en nomineringsgrupp, och jag tycker att partiet ska stanna kvar i kyrkan, jag tycker att man ska kunna vara socialdemokrat dygnet runt, även i kyrkan, säger Levi Bergström (S), förste vice ordförande i kyrkostyrelsen. Argumentet att partistyrelsen har bestämt politiken i kyrkan, håller inte, tycker Levi Bergström.

Den kyrkopolitiska gruppen har tagit fram programmet, partistyrelsen har kontrollerat att det inte strider mot partiets politik, och sedan har den gett sitt godkännande. Det är inte partistyrelsen som skrivit programmet. Partiets senaste kongress beslutade att frågan om (S) deltagande i kyrkopolitiken ska behandlas vid kongressen 2015. En av motionerna för att (S) ska lämna kyrkopolitiken har skrivits av Mats O Karlsson, en av debattartikelförfattarna.

Sören Ekström har fortfarande en tung position i kyrkan, men jag vet inte hur tungt hans åsikter väger i partiet i dag. Jag hoppas att det inte blir som Sören vill i detta fall, jag tror inte att det är kört, säger Levi Bergström. Jag skulle bli förvånad om det blev ett blankt nej från partikongressen, säger Sören Ekström.  

FATTIGDOM OCH VAPENHANDEL

JAS-affären med Brasilien är tvivelaktig

Det är tvivelaktigt att satsa på krigsplan ihop med ett land där var femte lever under fattigdomsstrecket. Dessutom riskerar det att skapa få jobb till en väldigt hög kostnad, säger Peter Rådberg, försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna.

   Pontus Hummelman|2013-12-19 Miljöpartiet menar att det är problematiskt att Sverige marknadsfört och nu säljer JAS Gripen till Brasilien, där var femte invånare lever under fattigdsomstrecket. Riksdagen har sedan tio år ett enhälligt beslut om att Sverige inom alla politikområden ska bidra till fattigdomsbekämpning i världen.

mat och god utbildning istället för vapen

Sverige säljer nu vapen till ett land som till stora delar är i behov av att ge mat och god utbildning till sin befolkning. Regeringen nämner inte detta vid ord. Det blir den fattiga brasilianska arbetaren som kommer att få betala. Det är mycket tvivelaktigt, säger Peter Rådberg, försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna. 

Miljöpartiet ifrågasätter argumentet om jobbskapande

Det är högst osäkert hur många jobb det här ger. Vi är rädda för att det dessutom blir mycket dyra jobb, säger Peter Rådberg.

Affären kräver vidare omfattande statliga lånegarantier för att kunna vara möjlig, något Miljöpartiet menar kräver att folket, media och riksdagen får full insyn.

Vapenhandel är en ljusskygg verksamhet, med korruption, mutor och motköp. Vi kräver att regeringen ställer krav på Saab om fullständigt öppenhet och transparens om den här affären. Svenska folket har rätt att veta vart skattepengarna går, säger Peter Rådberg.

NIGERIA/AMNESTY

Stoppa häxjakten på homosexuella 

Den nya lagen mot homosexuella har knappt hunnit träda i kraft förrän häxjakten på homosexuella har börjat i Nigeria. Fler än tio personer har redan gripits i flera nigerianska delstater sedan det i måndags blev känt att president Goodluck Jonathan undertecknat lagen.

   Elisabeth Löfgren |2014-01-15 De personer som gripits enligt den nya drakoniska lagen måste omedelbart släppas och anklagelserna mot dem dras tillbaka. Att fängsla personer på grund av deras sexuella läggning bryter mot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, säger Makmid Kamara, Amnesty Internationals Nigeriaexpert.

Uppgifterna om att polisen i en delstat börjat upprätta listor över personer som sägs vara homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella, är extremt oroande. Den oerhört repressiva lagen mot samkönade relationer måste dras tillbaka utan dröjsmål. Med ett penndrag har presidenten gjort Nigeria till ett av världens minst toleranta länder.

återgång till militärregimens tid 

Lagen är en återgång till det styre som rådde under militärregimens tid då en rad mänskliga rättigheter behandlades med förakt. I ett samhälle där korruptionen frodas är risken stor att denna lag kommer att användas för trakasserier och utpressning av såväl polis som andra i samhället. 

Fem påstått homosexuella män greps enligt den nya lagen i Ibadam i delstaten Oyo, de släpptes senare mot borgen. I delstaten Anambra, grep polisen sex personer. 

Enligt människorättsförsvarare har polisen i delstaten Bauchi upprättat en lista över 167 som ska gripas på grund av sin sexuella läggning. En polis har bekräftat för Amnesty att personer som misstänks vara homosexuella övervakas och att en lista har upprättats.

sätt stopp för häxjakten

Amnesty uppmanar myndigheterna att sätta stopp för häxjakten och inte gripa fler personer. Lagen kriminaliserar även yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet. Den kriminaliserar organisationer som arbetar för hbtqi-personers rättigheter. Homosexuella kan dömas till 14 års fängelse och personer som ger stöd till, träffar eller engagerar sig i grupper som arbetar för hbtqi- personers rättigheter kan dömas till upp till tio års fängelse.  Det är en kränkning av alla människors rätt till liv och ett grymt, inhumant och förnedrande straff

SVERIGE

Täpp till kryphålen för att hindra brotts-sajten

En ny sajt lämnar ut uppgifter om dömda personer och var de bor. Om personuppgiftslagen gällt hade sajten stängts, men eftersom sajten skaffat ett utgivningsbevis är myndigheterna fullständigt bakbundna.

   V-Presstjänst|2014-01-28 – Det här är förfärligt. En människa som har begått ett brott och sonat det ska vara fri sen, säger Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet (V).

Det är inte såhär det är tänkt att man ska använda tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, markerar Mia Sydow Mölleby.

– Tryckfrihetslagen finns till för att medborgarna ska kunna granska makten, inte för att skrupelfria företagare ska använda den för att tjäna pengar på enskilda människors bekostnad. Vänsterpartiet anser att man snarast måste vidta åtgärder för att kunna täppa till kryphålen i lagstiftningen.

DAGENS EXPO

Högerextremist tar på sig hot mot redaktion

I går utrymdes Göteborgs-Tidningens redaktion efter att ett misstänkt paket hittats. Ledaren för det den antimuslimska organisationen Swedish Defence League har tagit på sig händelsen. I paketet låg en Koran och en kniv.

   Daniel Vergara|2014-01-24 Efter att huset där TV4 och GTs redaktioner sitter hade utrymts sköt polisens bombtekniker sönder paketet. Det innehöll dock ingen bomb. Paketet var adresserat till GT:s chefredaktör Frida Boisen. 

– Paketet innehöll saker som uppfattades som hotfulla, säger Björn Blixter, polisen presstalesman i Västra Götaland till Expressen.

MUSLIMHAT BAKOM TILLGREPPET
Kamil Ryba, ledare för den lilla grupperingen Swedish Defence Leauge, SDL, har, enligt GT, tagit på sig händelsen. Ryba har tidigare hotat GT. I slutet av förra året kastade han ägg på redaktionens fönster och sa, enligt vittnesmål på redaktionen, att han nästa gång skulle komma tillbaka med en kniv. På twitter beskriver han torsdagens hot för en "politisk aktion."

– Kniven hör ihop med Koranen helt enkelt, med hela islam. Det är ju en våldsam ideologi. Det är inte en religion, uppger Ryba, rapporterar Expressen. Händelsen utreds av polisen som olaga hot.

Swedish Defence League grundades 2011 och är en systerorganisation till English Defence League. SDL verkar i huvudsak via sin Facebooksida.

REGERINGSDIREKTIV TILL POLISEN

"Polisen måste särskilt prioritera hatbrott"

Krav har väckts på att polisen ska få direktiv om att särkilt prioritera hatbrott. Justitieminister Beatrice Ask har meddelat att rikspolisstyrelsen nu ska få i uppdrag att utveckla arbetet med att bekämpa brotten.

   Anna-Sofia Quensel/Daniel Vergara|2014-01-23 – Den nuvarande regeringen tog 2008 bort formuleringen i regleringsbrevet till rikspolisstyrelsen att hatbrott var en särskilt prioriterad fråga. Tidigare var det ett uppdrag och det borde återinföras. Inte minst nu när vi ser en ökad polarisering och ökad aktivitet hos högerextremister vilket är oroväckande, säger riksdagsledamoten Maria Ferm (MP) till Expo.

Ett regleringsbrev är regeringens direktiv till en myndighet
Förra året skrev rikspolisstyrelsen en tillsynsrapport om polisens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott. I rapporten påpekas att de styrdokument som reglerar polisens arbete inte omnämner hatbrott som ett prioriterat område. "Konsekvensen av detta är att polismyndigheterna i de flesta fall väljer bort området i verksamhetsplaner och andra styrdokument", står det i rapporten. Det framgår även i rapporten att i de län där polisen valt att prioritera hatbrott och inrättat särskilda utredningsgrupper så är polisen bättre på att hantera och utreda brotten. 

Justitieminister Beatrice Ask 
Maria Ferm som sitter i justitieutskottet ställde i januari en skriftlig riksdagsfråga till Justitieminister Beatrice Ask där hon lyfte polisen arbete:

"Mot bakgrund av den ökande aktiviteten från högerextrema grupper och rädslan detta naturligen väcker i samhället vill jag fråga justitieministern om hon avser att ge berörda myndigheter nya direktiv att prioritera arbetet mot hatbrott."

Beatrice Ask tar i sitt svar upp rikspolisens tillsynsrapport och påpekar att den visar på brister.
"Regeringen kommer därför att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens arbete för att bekämpa hatbrott", skriver Ask.

– Jag tycker det skulle vara ännu bättre om polisen fick det här som en särskild prioriterad fråga. Då visar man verkligen att man tar det här på allvar. Jag vet inte heller vad eller vilka åtgärder som eventuellt kommer att komma. Så jag väntar på de nya direktiven, säger Ferm.

I VÄNTAN PÅ SVAR
Expo Idag har sökt justitieminister Beatrice Ask för en kommentar om hur hon vill se att polisen utvecklar arbetet med hatbrott. Hon är dock upptagen på ett EU-möte i Aten. Hennes pressekreterare Per Claréus har lovat justitieministern kommer att återkomma i frågan till Expo Idag så fort tillfälle ges.

expo.se/nyheter

TRO OCH SOLIDARITET

Kristna värdepartiet – mer populistiskt än kristet

Det kristna värdepartiet har bildats. Hade man väntat till den 20 mars hade man på dagen prickat in 50-årsminnet av bildande av KDS.  Att fånga upp missnöjda KD-väljare tycks vara huvudskälet till bildande av det kristna värdepartiet, men det är svårt att se att detta skulle kunna ha någon annan politisk påverkan än att ta tillräckligt många konservativa väljare för att hjälpa KD att hamna under riksdagsspärren.

   Monica Pourshahidi|2014-01-10 Det kristna värdepartiet påminner mycket om den amerikanska kristna högern när de påstår att totalförbud av aborter, anti-EU, liten stat, sambeskattning, borttagande av homosexuellas rättigheter, mer resurser till polis och militär, strängare straff, rätt till hemundervisning och inskränkningar i sexualundervisning är uttryck för en "kristen värdegrund".

– Politiskt är det svårt att ta detta jippo på allvar, men jag reagerar med viss bestörtning över att de med ett språk av exklusivitet kallar sitt program kristet. Vi är många som tar både vår tro och politiken på allvar. Och som kommit till slutsatsen att vi bäst förverkligar politiskt det vår tro inspirerar oss till, genom att engagera oss och slåss för det vi brinner för i ett brett sekulärt parti tillsammans med alla människor av god vilja, säger Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande Peter Weiderud.

värna ett solidariskt samhälle

– Kärleksbudskapet och trons åläggande om att ta emot barnen och att ställa den siste först, leder för oss till att värna ett solidariskt samhälle. Stat och kommuner behöver ge det skyddsnät som de flesta människor någon gång under sitt liv behöver för att kunna leva ett människovärdigt och tryggt liv. Människovärdet kan inte bara gälla ofödda, utan måste gälla alla och hela livet – och kärnfamiljen kan aldrig vara den yttre gränsen för en human politik.

Detta värdeparti är vare sig kristet eller uttryck för en kristen värdegrund. Det är genuin och förenklad högerpopulism.

Läs hela texten på Tro och solidaritet

WWF/Skog och naturvård

Vargjakten stoppad tills vidare

Förvaltningsrätten har beslutat om inhibition, stopp medan prövningen pågår, av 2014 års licensjakt på varg. Vi överklagade tillsammans med WWF och Rovdjursföreningen. Årets licensjakt på varg har stoppats efter att Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen överklagat.

   Marie von Zeipel:  |2014-01-15|  Jakten var tänkt att gå av stapeln den 1 februari, men är alltså nu stoppad under tiden som prövningen pågår. Naturvårdsverket kan komma antagligen (liksom förra året) att överklaga inhibitionsbeslutet de närmsta dagarna.

Förra året medgav Kammarrätten inhibition, när vi hade överklagat Förvaltningsrättens avslag. Då hann tre vargar skjutas. Det borde finnas goda möjligheter att Kammarrätten går vår väg även i år om Naturvårdsverket överklagar.

Tills vidare är vi nöjda med att vår ihärdighet gett resultat så här långt. Bli medlem i WWF och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

www.wwf.se

Kristna fredsrörelsen

Klädföretag i Kambodja kräver svar

Världens största klädmärken, däribland Adidas, Nike, H & M, kräver att Kambodjas premiärminister ska förklara användandet av dödligt våld mot strejkande fabriksarbetare. Minste tre personer dödades och upp till 26 skadades i våldsamma demonstrationer mot låga löner i Phnom Penh, Kambodja.

   Marie Ende:  |2014-01-24|  Det var vid en protest mot de låga lönerna som militärpolisen öppnade eld med automatkarbinder mot demonstranterna. Minst tre personer dödades och 26 skadades uppger tidningen The Guardian. Nu protesterar företagen inom klädindustrin och kräver att regeringen agerar omedelbart.  

30 återförsäljare, som även innefattar Asda, Debenhams, Gap, Zara, Primark, Marks & Spencer, Levi Strauss, Tesco och Wal-Mart, kräver i ett öppet brev till Premiärministern att regeringen ska genomföra en snabb och grundlig utredning över det inträffade.

djup oro över dödandet 

De vill träffa ministern för att uttrycka sin djupa oro över dödandet och menar att polisen har använt oproportionerligt och överdrivet våld mot arbetarna. Återförsäljarna varnar också för att multinationella företag kan komma att dra sig ur landet om det blir ytterligare incidenter.

Användningen av dödligt våld mot protesterande arbetare kommer inte att leda till långsiktig arbetsfred och äventyrar Kambodja som en stabil plats för internationella varumärken, menar företagen. Den globala klädindustrin förändras snabbt och arbetsfred krävs för att bygga upp förtroende för Kambodjanska klädindustrin.

REGERINGEN SÄTTER STOPP FÖR LÖNEÖKNINGAR

Klädarbetarna i Kambodja kräver att minimilönerna ska höjas till 160 dollar per månad men regeringens bud är 100 dollar. Fackföreningar och aktivister säger att en skälig lön bör vara 283 dollar per månad. Företagen vill att regeringen omedelbart inleder en dialog med arbetsgivare och fackföreningar för att lösa krisen och utveckla stabila arbetsmarknadsrelationer. 

Philip Jennings, generalsekreterare för UNI Global Union, som representerar 20 miljoner globala arbetare, uttryckte sin glädje över att företagen agerar. Protesterna var en legitim åtgärd för de kambodjanska arbetare som kräver anständiga löner. Deras rättighet att delta i kampanjer för att förbättra sina arbetsvillkor måste skyddas säger Philip Jennings.

Vi är glada att företagen stödjer våra krav på att regeringen ska lösa problemen och ha bra arbetsmarknadsrelationer. 

Övriga företag som skrivit under brevet är American Eagle, Bonmarche, C&A. Esprit, Fifth Pacific, Lululemon, Migros, N Brown, New Balance, Orsay, Puma, PVH, Tchibo, The Jones Group, Walt Disney, Under Armour.

Artikeln publicerad i LO-TCO:s Biståndsnämnd

SYRIEN/AMNESTY

Agera på uppgifter om tortyr och massmord

Fredskonferensen måste behandlas av Världens ledare, som träffas på fredskonferensen om Syrien ”Genève II”. De måste krävas full tillgång till uppgifterna om att 11 000 människor har torterats och dödats i syriska fängelser, säger Amnesty International. 

   Elisabeth Löfgren|2014-01-21 En rapport från tidigare åklagare vid krigsförbrytartribunaler och rättsmedicinska experter grundar sig på dokument och tusentals fotografier som av allt att döma är bilder på dödade fångar. Materialet har smugglats ut ur Syrien av en avhoppad militärpolis som arbetat som fotograf. Bilderna täcker perioden från början av upproret år 2011 fram till augusti 2013.

fruktansvärda förhållanden som råder 

Fredskonferensen måste behandla dessa avslöjanden med högsta prioritet. Konkreta åtgärder måste vidtas för att behandla omfattningen av de fruktansvärda förhållanden som råder generellt i fängelser runt om i landet, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals Nordafrika- och Mellanösternavdelning.

Världens ledare måste kräva att utredningskommissionen och andra människorättsorgan ges omedelbart tillträde till alla platser, både formella och informella fängelser, som håller fångar i Syrien. 

De uppgifter som nu avslöjats stämmer väl överens med Amnestys utredningar om tortyr och påtvingade försvinnanden i Syrien och måste tas på allvar.

internationella brottmålsdomstolen, ICC

Om uppgifterna kan bekräftas rör det sig om brott mot mänskligheten i en oerhörd omfattning. Det väcker definitivt återigen frågan om varför säkerhetsrådet ännu inte har hänvisat situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, ICC. 

Enligt rapporten har 55 000 bilder på 11 000 personer smugglats ut ur Syrien. En av författarna till rapporten, Sir Desmond de Silva berättade för den brittiska tidningen, The Guardian, att bilderna visar att det handlar om en ”avrättningsindustri”. 

Fotografen, den avhoppade militärpolisen som kallas ”Caesar”, berättar att han fotograferade upp till 50 kroppar om dagen. Bilderna skulle användas som dödscertifikat och för att dokumentera att avrättningarna hade genomförts.

fredliga aktivister sitter fängslade

Rapporten väcker oro för de tusentals personer, bland dem fredliga aktivister, som för närvarande sitter i Syriens statliga fängelser och alla de som utsatts för påtvingade försvinnanden, säger Philip Luther. 

Fredskonferensen måste kräva att den syriska regimen avslöjar var personer sitter fängslade även de som kidnappats och sitter i hemliga läger, det gäller såväl civila, soldater, rebeller som misstänkta angivare.

Alla fångar måste behandlas humant, de fredliga aktivister som gripits enbart för att de använt sin rätt till yttrande- och mötesfrihet ska omedelbart släppas. Andra fångar ska släppas om de inte ställs inför rätta för internationellt erkända brott och får korrekta rättegångar. Samtliga fångar ska ges omedelbar tillgång till sin familj, till sin advokat och till läkare.

Genève II måste också agera mot den tortyr och de summariska avrättningar som utförs av rebellgrupper. Amnesty upprepar även sin uppmaning från förra veckan om åtgärder för att minska hungersnöden hos civilbefolkningen i belägrade områden.

SVERIGE/REN ÅKER REN MAT

Slamspridningen

För att visa hur efterblivet Sverige är i slamfrågan redovisas en ny rapport från professor Göran Petersson vid Chalmers. Flera länder är långt framme och försöker undvika slamspridning. Man bränner slammet, vilket också många ansvarskännande krafter i Sverige idag förordar eller kräver.

   Gunnar Lindgren|2014-01-24 Sedan senaste nyhetsbrevet strax innan jul har Ren Åker Ren Mat varit i kontakt med två stora dominerande livsmedelsföretag. Avsikten har varit att förmå dessa att omgående låta avbryta slamspridningen. 

Detta arbete är ännu inte avslutat, men det ser tyvärr mörkt ut. Snarast kommer det slutliga resultatet meddelas till dig och vad vi tillsammans måste göra för att skydda främst gravida kvinnor, foster och små barn från de svåra miljögifter, läkemedelsrester och hormoner som sprids med avloppsslam. 

Dessa gifter avdunstar enligt WHO/FN och faller ned på all gröda, oavsett om man spridit slam på just denna åker eller inte.

Göran Petersson meddelar också: Föredömen där slamproblemet lösts kompetent är också städer som Köpenhamn, Hamburg, Wien och Zurich.

Rapporten redovisas i jordbrukstidningen ATL:

www.atl.nu/lantbruk/avloppsslam

Göran Peterssons rapport:

Publications.lib.chalmers.se

www.renakerrenmat.se

Nr 9 – 2013

Det här är en solidaritetsakt med världens fattiga som är de som drabbas hårdast.

WWF

Miljöorganisationer lämnade FN:s klimatmöte

Miljörörelsen lämnade klimatförhandlingarna i Warszawa tillsammans med andra frivilligorganisationer och fackföreningar i protest mot bristen på handling och politisk vilja. Bland dem som tågade ut från förhandlingarna finns WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner.

   Marie von Zeipel|2013-11-21 – Botten är nådd, vi har nått en gräns där vi var tvungna att reagera. Aldrig tidigare har kontrasten mellan den långsamma takten och den hastighet som krävs för att bekämpa den globala uppvärmningen varit större. Vi accepterar inte att industriländernas regeringar övergett sitt ansvar för att förhindra en klimatkatastrof, säger Stefan Henningsson, klimatexpert från WWF på plats i Warszawa.

Sedan förhandlingarna startade i förra veckan har ländernas positioner gått bakåt. Det gäller ambitioner när det gäller utsläppsminskningar, finansiering av klimatfonden och kompensation till de fattigaste länderna, enligt WWF.

ordentligt finansiering – inte kaffepengar

– Ett ambitiöst klimatavtal kräver ordentligt med finansiering och inte de kaffepengar i klimatmärkt bistånd som lagts fram. För Sveriges del anser vi att 2 miljarder kronor i en separat budgetpost per år är i linje med vårt globala klimatåtagande. Det kan jämföras med de 300 miljoner kronor i klimatmärkta biståndspengar som Sverige gett löfte om på mötet, säger Stefan Henningsson.

Under FNs klimatförhandlingar i Warszawa i Polen - COP19 - skulle länderna komma närmare en överenskommelse inför mötet i Paris 2015. Där ska ett klimatavtal klubbas som ska börja gälla från 2020. Men inga synliga framsteg har gjorts och mötet har präglats av passivitet, låg politisk vilja och konkurrerande kolmöten som arrangerats parallellt.

 Klimatfrågan måste prioriteras

– Vi kan alla vara del av den positiva kraft som världen så desperat behöver och på allvar visa att klimatambition och välfärd kan gå hand i hand. Klimatfrågan måste bli en prioriterad fråga för statsministrarna om förhandlingarna ska lyckas, säger Stefan Henningsson.

Läs mer!

panda.org/wwf

VATIKANEN

Avståndstagande från kapitalism och nyliberalism

Det är ingen socialistisk tankesmedja som kommit fram till att den nu rådande ekonomiska världsordningen, kapitalismen i nyliberal tappning, är ohållbar ur såväl etiskt som vetenskapligt perspektiv, utan påve Franciskus, Jorge Mario Bergoglio själv.

   Evangeli Gaudium|2013-11-27 Så väl Washington Post som The Atlantic citerar ur påvens ”Evangeli Gaudium” från 24 november där han kraftigt fördömer ökande inkomstojämlikheter. Det rör sig om en så kallad apostolisk exhortation, en skrivelse som uppmuntrar, men inte påbjuder, en viss aktivitet – där påven dömer ut teorin att ekonomisk tillväxt i en fri marknad skulle skapa ett ökat välstånd för alla, även de längst ner på inkomstskalan, som helt ovetenskaplig: ”Så kallade ”trickle-down economics” är uttryck för ”en primitiv och naiv tillit till dem som har den ekonomiska makten” och en ”sakral tilltro till det rådande ekonomiska systemet”. ”Människor betraktas som konsumtionsvaror som kan användas och sedan kastas. Vi har skapat en slit och släng-kultur som nu sprider sig”. (Urklipp från SvD)  

Svenska kyrkan 

Två steg tillbaka – ett halvt steg framåt

När årets klimatförhandlingar i Warszawa, COP19, avslutades ett dygn försenat står världen längre från att klara tvågradersmålet än innan. Samtidigt har ytterst små steg tagits mot ett allomfattande avtal som ska vara färdigförhandlat i Paris om två år. Klimatförhandlingarna fick en mycket tragisk inledning i och med tyfonen i Filippinerna, och stämningen blev knappast bättre av att det snart visade sig att både Japan och Australien kom till Polen med kraftigt sänkta ambitioner.

   Stefan Håkansson:  |2013-11-24  – Världens rika länder sänder en kraftig signal om att man är mer mån om sin egna ekonomiska utveckling än att försöka undvika en framtida klimatkatastrof. Det är som att man blundar för att man själva har varit med och orsakat den klimatförändring som redan nu leder till kraftiga oväder som främst drabbar de allra fattigaste, säger Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan.

tre låsta frågor 

Vid årets toppmöte var det tre frågor som var låsta in till sista stund. Frågan om klimatfinansiering, som ska hjälpa fattiga länder att ställa om och anpassa sig till ett förändrat klimat. Vägkartan för hur vi kommer fram till ett nytt allomfattande avtal som ska klubbas vid COP21 i Paris 2015. Samt frågan Loss and Damage, som främst handlar om skadestånd för det som klimatförändringarna orsakat, men även om ett erkännande att vissa folk och kulturer drabbas extra hårt, eller till och med riskerar att raderas ut.

OM FEMTIO ÅR KAN MALDIVERNA UPPHÖRT EXISTERA

– När Maldiverna om kanske femtio år inte längre existerar som land, finns det inga pengar som kan ersätta detta. Vad de rika länderna hade mycket svårt för i årets förhandlingar, var att säkerställa en institution som även tillåts jobba med frågor om erkännande av att kulturer kan slås ut, människor tvingas ändra försörjningssätt och som även kommer leda till stora migrationsströmmar till följd av det förändrade klimatet. Det är inte bara en fråga om finansiering för att ersätta detta, som de industrialiserade länderna tror, säger Jacob Risberg

I alla tre spåren gjordes små framsteg, men texterna blev mycket urvattnade och saknade ambitioner, särskilt vad gäller klimatfinansieringen.

– Nu krävs att alla delegationer åker hem och får ett mycket kraftigare mandat från sina regeringar om vi ska ha någon möjlighet att överhuvudtaget nå fram till ett avtal i Paris som ska ha någon chans att bromsa klimatförändringen, säger Jacob Risberg.  

Diakonia

COP19: Världen förlorade i Warszawa

I två veckor har klimatförhandlare och ministrar varit samlade i Warszawa för att arbeta fram planerna för ett nytt globalt klimatavtal. Det inkluderar även att genomföra tidigare beslut och leva upp till tidigare löften, som till exempel att anslå nya pengar till de som drabbas av klimatförändringarna.  

   Esther Flores Sedman|2013-11-22 – Det är ett svek mot världens fattiga när Sverige och övriga rika länder inte kan visa hur de ska hålla sina löften om stöd till de som drabbas av klimatförändringarna. De små tillägg i avtalstexterna som beslutats om i Warszawa räcker inte på långa vägar, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Ett litet framsteg är den internationella institution som skapats för att hantera klimatrelaterade förluster och skador. De mest utsatta länderna som till exempel små ö-stater som kan uppslukas av stigande havsnivåer har, åtminstone i teorin, fått möjligheten till stöd genom beslutet i Warszawa.

KLIMATMÖTE MED STOR OENIGHET

Möjligheterna att besluta om ett nytt globalt klimatavtal 2015 minskar för varje dag som de förhandlande länderna inte kommer överens om vägen framåt – och i Warszawa var oenigheten stor, med en urvattnad överenskommelse som saknar ambition och ordentliga åtaganden som resultat.

– Det är otroligt kortsiktigt av industrialiserade länder att bromsa förhandlingarna. Klimatförändringarna är ett globalt problem som i slutänden även kommer att drabba dem.

– Det är dags för Fredrik Reinfeldt att inse betydelsen av klimatförändringarna. Det var länge sedan klimatfrågor kunde ses som ett isolerat område som hanterades av miljöministern. Det är en framtidsfråga som måste genomsyra alla politikområden, säger Petter Lydén.

Naturskyddsföreningen 

Protester mot klimatmötet

Naturskyddsföreningen gjorde en gemensam manifestation tillsammans med WWF, Greenpeace och Friends of the Earth och tågade ut från förhandlingsbyggnaden. Den stora majoriteten av den samlade internationella miljörörelsen anser att något nytt måste göras för att bryta den negativa spiral som nu präglar klimatförhandlingarna.  

   Kristoffer Talltorp|2013-11-21 – Det är fullständigt oacceptabelt att regeringarna inte tar sitt ansvar när klimatforskarna är så tydliga med vad som måste göras. Det finns över huvudtaget inga konkreta förslag om hur världen skall minska sina utsläpp från 2015 till 2020, vilket är den tidsperiod som är avgörande för att undvika en temperaturökning på två grader. 

Vi måste nu ge en kraftfull signal till hela världen om att förhandlingarna inte löste uppdraget med att undvika katastrofala klimatförändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

frågan måste lyftas till stats och regeringschefer

– Att vi idag lämnar COP 19 är ett sätta att öka trycket i FN:s förhandlingar men nu måste frågan lyftas till stats och regeringschefer. Frågor om finansiering  och olika investeringar är för komplex för att lösas av bara miljöministrar. 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in till ett högnivåmöte den 24 september, och då måste regeringscheferna lämna in löften om utsläppsminskningar, som gör det möjligt att undvika en global temperaturökning på maximalt två grader, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

JORDENS VÄNNER

COP 19 – ett misslyckande i klass med Köpenhamn

Klimattoppmötet i Warszawa avslutades just nu, men kom inte någonvart. Många miljö- och solidaritetsrörelser lämnade COP 19, som internationella Jordens Vänner, WWF, Oxfam och International Trade Union Confederation. Precis som de befarade blev mötet ett bakslag både för möjligheterna att minska utsläppen och för den globala rättvisan.  

   Ellie Cijvat|2013-11-22 De rika länderna som USA, Australien och EU där Sverige ingår har blockerat framsteg i frågor som loss and damage och historiska utsläpp. I och med detta möte är det uppenbart att de kör över viktiga rättviseprinciper som fastslogs i tidigare överenskommelser. COP 19 dominerades av företagsinflytande och vurmande för fossila bränslen istället för klimaträttvisa.

Många länder i Syd känner sig enormt besvikna. Filippinerna drabbades av orkanen Haiyan med tusentals döda som följd. Små ö-nationer håller på att försvinna. Många fattiga länder saknar resurser för att hantera effekterna av klimatförändring. De pengar man lovat nu vid COP 19 är för det mesta pengar från redan existerande biståndsbudgetar.

ingen minskning av utsläpp av växthusgaser

En överenskommelse som slöts vid klimattoppmötet handlar om hållbar management av skog. Men istället för att stoppa skövling av skogen riskerar överenskommelsen att bana väg för s k Forest Carbon Credits. Erfarenheten med EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, visar att ett sådant system knappast kommer att minska utsläppen av växthusgaser, men däremot innebära att skogen säljs ut till högstbjudande.

kampanj under valåret 2014 

Jordens Vänner kommer fortsätta med arbetet för en rättvis klimatomställning. Tillsammans med andra rörelser driver vi en kampanj under valåret 2014 för en politik där Sverige lagstiftar för radikalt minskade utsläpp hemma och i EU. En rättvis omställning som också kan ge tiotusentals gröna jobb.

Internationella Jordens Vänner kommenterar utmarschen från COP19

I samband med att Jordens Vänner och andra rörelser lämnar COP19 i protest sa Internationella Jordens Vänners ordförande, Jagoda Munic: – Denna konferens har dominerats av tomt prat från storföretag och andra som förorenar klimatet, vilket gör att vi måste lämna den, i protest. ”Polluters talk – we walk” ”Förorenare pratar men vi går”

Jagoda Munic fortsatte: – Människor runt om i världen betalar med sina liv och försörjningsmöjligheter, risken för skenande klimatförändringar närmar sig och då kan vi inte sitta med denna flagranta overksamhet och låta företagens vinster komma före människors liv.

Dipti Bhatnagar, Internationella Jordens Vänners energi- och klimatsrättvisakoordinator tillade:

“Friends of the Earth International och våra allierade rörelser uppmanar industriländerna att gå hem och lyssna till sitt eget folk. Människor över hela världen kräver brådskande åtgärder för att komma överens om ett ambitiöst, bindande och rättvist internationellt avtal om klimatförändringar. Nu är det dags att bryta sig loss från vårt fossila beroende och starta en förändring mot hållbara och rättvisa samhällen.  

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Regeringen motarbetar klimatmålen

Alliansregeringen är passiva och till och med motarbetar klimatmålen. Senast under denna vinter ska EU fastställa en ny klimatstrategi. På kritiken av regeringens passivitet svarar statsminister Reinfeldt, att Sverige har uppfyllt förpliktelserna vad det gäller koldioxidutsläppen. Men det är en helt ohållbar ståndpunkt, eftersom det inom EU-området har uppstått en stor skillnad mellan utsläppsminskningar som görs, och de nödvändiga som i verkligheten måste göras.

   Paul Lindberg|2013-11-29 EU:s fastställda klimatmål är f.n. helt otillräckliga. Länderna lever inte ens upp till denna blygsamma målsättning. Om alla länder fullt ut skulle leva upp till de överenskommelser som stipulerats, så skulle 2-procentmålet ändå inte uppnås. Och detta på grund av den ständiga förhalningen med att komma till skott. EU:s och FN:s klimatförhandlingar saboteras ständigt av de krafter som vägrar inse att vi står inför en global miljökatastrof.

POLITIKENS FRIHET LEDER TILL ANDRAS OFRIHET

Vissa domedagsländer visar öppet att de fullständigt struntar i om den globala uppvärmningen drabbar människorna framöver. De vet mycket väl vad det är som gäller. I Australien har den konservativa regeringen tagit bort koldioxidskatten, och samtidigt sänkt klimatstödet till fattiga länder. De rikaste länderna och de konservativa regeringarna är de mest ovilliga att ta ansvar – både i det egna landet och globalt.

DE RIKA LÄNDERNAS SVEK

Konservativa och nyliberala regeringar i de rika länderna är de som minst vill hjälpa till för att stoppa den globala uppvärmningen. De vill döva sina samveten med mantrat "öka tillväxten", men det hjälper inte alls det problem som världens människor står inför. Flera av dessa länder har medvetet agerat med subversiv propaganda mot FN som organisation, och arrogant struntat i FN:s fördrag. Allt detta tyder på att det finns en destruktiv ovilja bland världens reaktionär krafter. 

Reaktionära krafter är de som saboterar planeten, och deras ensidiga slagord "öka tillväxten" är ett slag i ansiktet på alla dem som vill ta ett yttersta ansvar för världen.

Konstitutionsutskottet

Sekretess kring Billströms aktieköp KU-anmäls

Miljöpartiet och Socialdemokraterna begär idag att Konstitutionsutskottet ska granska regeringens hantering av migrationsminister Tobias Billströms aktieköp. Det kan strida mot grundlagen att hålla datum för köpet hemligt.

   Margareta Bernhardsson/Hanne Simonsen|2013-11-26 Sedan tidigare har det varit känt att Tobias Billström köpte aktier i gruvföretaget Northland Resources bara några dagar efter att regeringen fått information som kunde påverka aktiekursen. Den gången lades förundersökningen om eventuellt insiderbrott ned.

Efter detta har det blivit känt att ministern också har aktier i ett annat gruvbolag, Lappland Goldminers. Men när en journalist begärde ut uppgift om datum för köpet, avslog regeringen begäran och hänvisade till att det råder sekretess.

granskning av Konstitutionsutskottet 

Morgan Johansson (S) och Per Bolund (MP) vill nu att Konstitutionsutskottet ska granska om detta strider mot offentlighetsprincipen i grundlagen.

– Allmänheten har rätt att kunna kontrollera om ministrar utnyttjar sin ställning för egen vinning. Det borde betyda att man inte bara ska få veta vilka aktier de äger utan också när de har inköpts, säger Morgan Johansson.

– Regeringen har flera gånger tidigare fått kritik för att man sekretessbelägger sådant som borde vara allmän handling. Nu väljer man återigen att hemligstämpla i ett läge där öppenhet borde råda. Det är på väg att skapas en skadlig praxis, säger Per Bolund.

FORUM SYD

Forum Syd lanserar "Tax Solidarity Week"

Sexton organisationer i lika många europeiska länder, har tagit initiativet till att anordna ”Tax Solidarity Week”, den 25-29 november. Då ska frågan lyftas om det omoraliska och illegala agerandet som flera av de multinationella företagen ägnar sig åt när de genom aggressiv skatteplanering undviker att betala skatt i de länder de är verksamma i.  

   Jenny Engdahl|2013-11-18 Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1 200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt enligt forskningsinstitutet Global Financial Integrity. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. Företagens skatteflykt utgör över 60 procent av kapitalflykten. Det innebär, att för varje biståndskrona som går in i länderna, försvinner nästan 10 kronor ut i kapital- och skatteflykt.

åtgärder mot skatteflykten

Men det är inte bara för utvecklingsländerna som kapital- och skatteflykten är ett problem. Frågan finns med på dagordningen i många politiska forum, bland annat lyftes frågan på G20 mötet i St. Petersburg i september i år. Tillsammans uttalade G20 länderna att de är beredda att vidta åtgärder för att komma till rätta med skatteflykten.

Under ”Tax Solidarity Week” kommer Forum Syd främst vara verksam i sociala medier. Bland annat släpps en film, riktad mot en yngre målgrupp, som förklarar vad skatteflykt är. Medverkar gör Leif Pagrotsky, tidigare närings- och handelsminister och djupt engagerad i kapital- och skatteflyktsfrågor.

Forum Syd lanserar också en kampanjsida på sin webbplats och Facebooksida.

Stöd kampen mot illegal skatteflykt 

Stöd gärna kampen mot illegal skatteflykt genom att gilla Facebooksidan ”Tax Solidarity Week Sweden” eller delta i de aktiviteter som kommer att presenteras där.

På twitter kommer hashtaggen #taxsolidarity användas i samband med frågor som rör kapital- och skatteflykt.

Jenny Engdahl är kommunikationschef på Forum Syd  

RIKARE LIV

Gunnar Lindgren med årets mest lästa artikel

Gratulerar till den mest lästa artikeln i Rikare Liv, "Hur tillverkas margarin". En riktig kioskvältare, vilket kom att påverka människors livsstil i detta land. Gunnar Lindgren är en av våra främsta förespråkare av giftfria åkrar för giftfri mat. Artikeln har fått ett stort genomslag, och fått forskningen inom detta område att synas i press och medier. 

   Paul Lindberg|2013-11-26 Gunnar Lindgren är en prisad debattör och miljöforskare. I sin bok skriver han följande: "Arvet" är en bok om den jord vi fått att förvalta åt våra barn och barnbarn och deras barn... Med klarsyn och konsekvens visar Gunnar Lindgren hur vi förstör vår och de oföddas jord.

Lindgrens budskap är enkelt och entydigt: den enda vägen ut ur förgiftningen är att successivt stoppa utvinningen av mineraler och olja. Denna väg innebär också ett val av ny livsstil, enligt Lindgren.

"Samtidigt förstör vi också oss själva genom alla de främmande ämnen som vi hämtar upp ur jordens inre.

Gunnar Lindgren menar att han i efterhand har kommit att inse att miljöfrågan i grunden inte är ett naturvetenskapligt problem som kan lösas med tekniska hjälpmedel – "eftersom en förbättring på ett ställe alltid leder till en desto större försämring på andra ställen".

vår kanske viktigaste naturlag

Gunnar Lindgren tar emot Göran Lagervalls Musikpris om 25 000 kr år 2005. Lindgren har doktorerat vid KTH i Stockholm.

 

Ovanstående är en konsekvens av entropilagen – vår kanske viktigaste naturlag, som utgör en röd tråd genom Lindgrens bok "Arvet". Syftet med boken är således att försöka inlemma entropilagens allmänna giltighet i vår tankevärld och i vår syn på framtiden.Det gäller också att skapa realistiska förväntningar på vetenskapens och teknikens möjligheter – och kanske främst deras begränsningar.

Nyckeln till vår framtid finns därför i första hand inte i naturvetenskapliga upptäckter utan i ett annat socialt beteende, andra värderingar – kort sagt i en annorlunda livsstil."

Göran Lagervalls Musikpris

Motivering: "Jazzmusikern och universitetslektorn Gunnar Lindgren, Göteborg har under mer än tre decennier verkat för jazzens och den improviserade musikens plats i högre musikutbildning.

Med sitt engagemang, sin konstnärliga erfarenheter och sina rika kunskaper har han inspirerat flera generationer musiker.

Färgstarkt har han förmedlat egna erfarenheter av jazzens största musiker och gränslöst har han placerat jazzen mitt i aktuella frågor om miljö, mångfald, kulturhistoria och världsekonomi."

RIKARE LIV

Medan kvällspressen går ned – går Rikare Liv upp

Rikare Livs upplageökning är skillnaden mellan att synas eller inte synas. Utgivningen av Rikare Liv har syftet och viljan att kunna påverka – inte i första hand att underhålla. Men en gnutta underhållning skadar inte heller. Första numret år 2007 hade vi 50 unika besökare, och nr 8, november 2013, fick Rikare Liv 6,966 unika besökare. 

   Paul Lindberg|2013-12-01 Rikare Liv är en pytteliten nättidning – vid jämförelsen med Kinas Folkets Dagblad. Annars, är vi inte så stora då heller. Men för att vara ingenting till att ha blivit en liten, liten röst i det stora hela, så finns hoppet om att vi trots allt kanske behövs i gemenskapen och i förhoppningen om det goda samhället.

Det fantastiska är att våra läsare ställt upp på vår uppmaning att påverka vänner och bekanta. Läsarna har sänt oss mail-adresser på dem som skulle kunna vara intresserade av Rikare Liv. Det har ökat upplagan – en del har dock tackat nej till gratisprenumeration, men det har faktiskt varit få. Vissa har spärrat våra utskick av löpsedeln vid nytt nummer, som skräppost. Men totalt sett är det få som hoppar av. 

På varje sida av Rikare Liv finns möjligheten att sända ett brev till Rikare Liv om man inte vill ha någon påhälsning från oss. Vi vill inte alls tvinga oss på med vårt budskap. Ibland kommer en påhälsning från oss trots att det gjort en önskan att få slippa mail från oss. Det kan bero på att någon annan sänder en länk med samma adressat, vilket vi inte kan påverka. Vi för inga register av något slag, förutom länkadressen.

 Men vi vill ta oss rättigheten att få ge ut Rikare Liv för att göra vår röst hörd, i kören av alla röster som redan hörs.

GREENPEACE

Dima Litvinov har lämnat fängelset i S:t Petersburg

En domstol i ryska S:t Petersburg har beviljat att Greenpeace-aktivisten Dima Litvinov från Sverige ska släppas fri mot borgen. Nu har han äntligen fått lämna fängelset. Ännu återstår dock åtalet om huliganism mot honom, vilket kan ge upp till sju års fängelse i Ryssland.  

   Anna Havula|2013-11-22 Sedan dess har hela besättningen på trettio personer, däribland Dima Litvinov från Sverige, varit frihetsberövade och häktade i ryskt fängelse. Ännu har Greenpeace inte fått besked om exakt när Dima Litvinov kommer att få lämna fängelset i S:t Petersburg.

– Det känns såklart väldigt skönt och är den bästa nyhet jag fått på länge, även om det är långt ifrån över. Han är fortfarande åtalad och riskerar fängelse i Ryssland för att ha genomfört en fredlig protest. Nu hoppas jag bara få träffa honom snart, säger Anitta Litvinov, Dimas hustru.

risken för en miljökatastrof i Arktis kvarstår

– Det är otroligt skönt att veta att Dima nu har en möjlighet att återförenas med sin familj och vila ut, men än är det dessvärre inte över. Han är fortfarande åtalad för huliganism och risken för långt fängelsestraff kvarstår. Tyvärr kvarstår också risken för en miljökatastrof i Arktis eftersom oljebolaget Gazprom fortfarande planerar att starta världens första havsbaserade oljeproduktion i Arktis innan årets slut, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens andaktsbok för årets alla dagar

Ärkebiskop Anders Wejryd har inför sitt sista år som ärkebiskop skrivit en andaktsbok för årets alla dagar. Boken är kyrkoårsanknuten och startar vid första advent. ”Låt oss följas åt en sträcka på tidens väg med kyrkoårets hjul som både för oss framåt och sätter avtryck”, skriver ärkebiskop Anders i bokens inledning.

   Ewa Almqvist|2013-11-26 Varje vecka inleds med en text inför helgen, utifrån söndagens tema i kyrkoåret, följd av en kort reflekterande text till varje dag med utgångspunkt i ett bibelord och en psalmvers.

Anders Wejryd skriver i inledningen att han som tonåring tyckte att kyrkoåret var en tvångströja, och diskuterade det med sin far som var präst. Vore det inte bättre att välja bibelord utifrån veckans händelser för att predikan skulle bli verkligt aktuell?

– Men han sa att det skulle bli en tunn soppa då, och alltför lätt att prästen fastnar i egna favorittexter – hur bra skulle det bli?

en andlig kostcirkel

Idag ser ärkebiskop Anders kyrkoåret som en andlig kostcirkel, som ger både det man tycker om och det man behöver, som man kanske inte har smakat förut.

– Många av oss ber våra kända böner och lägger till särskilda bönepunkter, men vi fastnar ofta i vårt eget. Ibland ger någon annans kommentarer min egen andakt mer innehåll. Jag hoppas att mina tankar i andaktsboken ska kunna bli till nytta för läsarens tankar – och böner.

Andaktsboken har tre delar
Till dig – som präglas av julen, då Gud kommer till oss och gör sig beroende av människor.
För dig – som präglas av Kristi lidande och uppståndelse.
Med dig – som präglas av trefaldighetstidens långa växande och vandring tillsammans med Gud.

Andaktsboken är utgiven på Verbum förlag. Läs ett  ”smakprov” från första adventsveckan – klicka på fliken ”Bonusmaterial”.

Kvinna till Kvinna 

Kvinna till Kvinna får SIME Non-Profit Award!

Kvinna till Kvinna tilldelas SIME Non-Profit Award för sitt arbete med att överbrygga den digitala klyftan mellan kvinnor och män. Kvinna till Kvinnas ambition är att utveckla redskap för kvinnoaktivister i konfliktdrabbade länder som gör att de enkelt kan driva egna hemsidor på lokala språk.  

   Annika Flensburg|2013-11-13 – Vi är väldigt glada och stolta över att få ett så viktigt och innovativt pris som SIME Non-Profit Award. Även den digitala världen är en mansdominerad värld. Priset inspirerar oss att fortsätta utmana den digitala klyfta som finns mellan kvinnor och män, säger Lena Ag generalsekreterare Kvinna till Kvinna.

potential finns i att använda digital kommunikation 

En undersökning som Kvinna till Kvinna gjort bland 137 av sina samarbetsorganisationer i konfliktdrabbade länder i allt från Armenien, Kosovo, till Irak och Demokratiska Republiken Kongo, visar att kvinnoaktivisterna inser den potential som finns i att använda digital kommunikation som hemsidor, facebook och twitter för att bekämpa våld och diskriminering mot kvinnor.

kunskapen saknas

Problemet är att de saknar kunskap, resurser och självförtroende för att utnyttja dessa verktyg. Till exempel har hälften av organisationerna hemsidor, men av dessa är 30 procent statiska och uppdateras inte. Över 20 procent av de svarande har fått sina hemsidor eller facebook-konton hackade och en majoritet kan inte grantera säkerheten för känslig information. En tredjedel framhåller att telefonkostnader hindrar dem från att använda kommunikationsteknologi och 43 procent framhåller kostnader för internetuppkoppling som en hämmande faktor.

SIME Non-Profit Summit 

SIME Non-Profit Summit som i år hölls den 12-13 november i Stockholm är en mötesplats där non-profit organisationer träffar den internationella eliten inom media, kommunikation och entreprenörskap. SIME non-profit är en del av SIME som är norra Europas största event inom Internet och digitala möjligheter med årliga konferenser. I år fanns vi i Stockholm, Miami och London. SIME handlar om hur digitala möjligheter kan skapa nya affärer och om att ha roligt!  

TRO OCH SOLIDARITET

Säkra tryggheten för världens utsatta kristna

Under MR-dagarna på Kulturhuset i Stockholm, träffades en mängd aktörer för att tala om mänskliga rättigheter. Distriktsstyrelsen för  Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholm vädjar i ett gemensamt uttalande om politiska initiativ och att alla religionsföreträdare tar ställning för mänskliga rättigheter och för religionsfrihet. Kristna och andra religiösa bekännare måste tillförsäkras ett liv i frihet och trygghet i Mellanöstern och i andra delar av världen.  

   Gabriele Winai Ström|2013-11-15 Vi ser en akut situation för världens kristna och vill med detta vädja till alla religionsföreträdare att ta ställning för FN:s mänskliga rättigheter, och allas rätt till religionsfrihet. Det uppmanar Sockholmsdistriktet för tro och solidaritet, i samband med konferensen med Mänskliga Rättigheter (MR-dagarna).

Minst 70 kyrkor har bränts ned i Egypten

En biskop i Syrien är spårlöst försvunnen. En massaker har inträffat där med ett 40-tal kristna dödade. I Irak håller hela trakter på att tömmas på kristna. En pakistansk kyrka sprängdes med många dödade och sårade som följd. De kristna i Mellanöstern men även på andra håll utsätts för vad som närmast kan beskrivas som folkmord.

Det har kommit fler och fler rapporter som visar på de kristnas stora utsatthet i Egypten, Syrien, Irak, Pakistan och även på andra håll i världen. Alla goda krafter måste enas för att få ett slut på förföljelserna.

en värld utan religiösa och etniska klyftor

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kämpar för fred, solidaritet och rättvisa i hela världen. Det innebär att vi strävar efter en värld utan religiösa och etniska klyftor. De mänskliga rättigheterna tillförsäkrar alla människor oavsett religiös bekännelse rätt att leva i fred och trygghet. Där förföljelse råder kränks fred, solidaritet och rättvisa.

Därför är det särskilt viktigt att religiösa och politiska ledare över religions- och nationsgränserna talar med varandra och agerar kraftfullt mot alla försök att legitimera våld i Guds namn.

Tro och Solidaritet kräver att kristna och andra religiösa bekännare tillförsäkras ett liv i frihet och trygghet i Mellanöstern, Pakistan och i andra länder varifrån rapporter om förföljelser kommer och att politiska initiativ tas för att garantera detta.

BURMA/AMNESTY INTERNATIONAL

Många samvetsfångar fortfarande bakom galler

Burma meddelade den 15 november att 69 politiska fångar frigets, inklusive flera samvetsfångar. Frigivningen av flera samvetsfångar i Burma är ett steg i rätt riktning, men tiden rinner ut för regeringen att hålla sitt löfte att frige samtliga som sitter fängslade för fredlig aktivism innan årets slut, säger Amnesty International.

   Tina Larsson|2013-11-15 – Frigivningarna välkomnas, men många som fängslats för fredlig aktivism sitter fortfarande bakom galler i Burma. Under ett besök i Storbritannien i juli 2013 lovade president Thein Sein att alla samvetsfångar ska ha frigivits innan årets slut – och tiden rinner ut för regeringen att visa att det var mer än bara ett tomt löfte, säger Isabelle Arradon, biträdande chef för Amnesty Internationals Asien- och Stillahavsavdelning.

människorättsförsvarare trakasseras 

– Vi får fortfarande uppgifter om fredliga aktivister och människorättsförsvarare som trakasseras och som riskerar att fängslas enbart för att ha uttryckt sina åsikter. Det här måste omedelbart få ett slut.

Bland dem som friges idag finns den framstående kvinnorättsaktivisten Naw Ohn Hla, som dömdes till två års fängelse och straffarbete i augusti 2013 efter att fredligt ha protesterat mot ett kopparbrytningsprojekt samma månad. Hon friges nu villkorligt. 

 Naw Ohn Hla måste friges villkorslöst

– Naw Ohn Hla borde inte ha fängslats från första början och det faktum att hon nu friges villkorligt och fortfarande riskerar andra åtal är inte tillräckligt. Hon måste friges villkorslöst, säger Arradon.

Bland dem som fortfarande sitter fängslade finns Tun Aung från den muslimska Rohingyaminoriteten, som avtjänar 17 års fängelse för sitt ickevåldsarbete under 2012, och Kyaw Hla Aung, en framstående människorättsförsvarare som har suttit godtyckligt fängslad sedan den 15 juli 2013 och som riskerar ett långt fängelsestraff.

fängslade för fredlig aktivism 

– Tun Aung och Kyaw Hla Aung, tillsammans med andra samvetsfångar i Burma, måste omedelbart friges. De sitter fängslade för fredlig aktivism och för att ha utövat rätten till yttrandefrihet. Burma måste se till, både under och efter övergångsperioden, att civilsamhället och människorättsförsvarare i landet ges utrymme att arbeta utan rädsla för trakasserier och hot, säger Arradon. 

SINGAPORE/AMNESTY INTERNATIONAL

Dödsdom ändras till livstidsstraff

Ändringen av domen mot en narkotikabrottsling i Singapore, från dödsstraff till livstids fängelse, är en viktig milstolpe i arbetet för att avskaffa dödsstraffet i landet och måste följas av fortsatta reformer, säger Amnesty International. Amnesty International motsätter sig dödsstraffet i alla situationer, utan undantag. 

   Tina Larsson|2013-11-15 Yong Vui Kong, en 25-årig malaysisk man, har suttit i dödscell sedan han dömdes för narkotikasmuggling för sex år sedan. En appellationsdomstol i Singapore meddelade idag att hans straff har ändrats, till livstids fängelse och spöstraff. 

– För kanske första gången någonsin har en dödsdömd under Singapores stränga narkotikalagar fått sitt straff reducerat, säger Roseann Rife, chef för Amnesty Internationals Sydostasienavdelning.

Yong Vui Kongs dömdes för narkotikasmuggling för innehav av 47 gram heroin – ett brott som under landets lagar vid tiden för domen medförde obligatoriskt dödsstraff, som är förbjudet under folkrätten. 

Lagändringar för att avskaffa det obligatoriska dödsstraffet under vissa omständigheter i mord- och narkotikabrottsfall, antogs av det singaporianska parlamentet den 14 november 2012.

sex år i dödscell 

– Yong Vui Kong borde aldrig behövt genomlida sex år i dödscell för ett icke-våldsrelaterat brott. Dödsstraff för sådana brott är förbjudet enligt folkrätten. Han måste också slippa spöstraffet, som är ett grymt, omänskligt och förnedrande straff.

Efter lagändringen 2012 var Yong Vui Kong en av 34 fångar som väntade på att få sina fall omprövade. Bara fyra av dem har hittills fått sina dödsdomar reducerade, varav Yong Vui Kongs fall är det enda som kan kopplas till narkotikabrott.

samtal kring dödsstraffet 

– De singaporianska myndigheterna måste nu inleda ett samtal kring dödsstraffet, med sikte mot dess avskaffande. Förhoppningsvis kommer fler dödsdomar att upphävas och 2012 års moratorium/stopp för avrättningar att förlängas. Singapore måste upphöra med obligatoriska dödsstraff för drogrelaterade brott en gång för alla, säger Rife.

EXPO IDAG

Riksdagsledamot i SD misstänks för hets

En förundersökning inleds mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Thoralf Alfsson efter att han på sin blogg påstått att somalier som får uppehållstillstånd i Sverige finansierar terrororganisationen al Shabaab. Det är en överåklagare som beslutat om att förundersökning ska inledas.  

   Daniel Vergara|2013-11-19 I mars förra året beslutade en kammaråklagare att inte inleda en förundersökning gällande hets mot folkgrupp mot Thoralf Alfsson. Riksdagsledamoten hade anmälts för ett inlägg på sin blogg. 

"För varje somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så ökar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab och mängden av drogen Kat som förs in i Sverige ökar med kvadratkilometern", skrev Alfsson.

ÖVERKLAGAN

Kammaråklagarens beslut överklagades och överåklagare Göran Hellstrand i Malmö har beslutat att en förundersökning ska inledas. I hans beslut står det:

"De påståenden som skrivits på bloggen utgör inte led i en saklig och vederhäftig diskussion utan påståenden är förklenande och omotiverat kränkande för gruppen".

Hellstrand skriver också att ärendet inte utretts tillräckligt. Förundersökningen ska ledas av åklagarkammaren i Kalmar. Thoralf Alfsson har tidigare dömts för förtal efter att han kränkt en privatperson på sin blogg.

 

SRI LANKA/Amnesty International

Samväldet får inte blunda för kränkningar

Den 15-17 november möttes regeringscheferna inom Brittiska Samväldet vid ett toppmöte i Colombo, Sri Lanka. Samväldet måste sättas på press med de lankesiska myndigheterna att upphöra med förtrycket av civilsamhället, säger Amnesty International. Militärstyrkor i Sri Lanka stoppade den 13 november mängder av familjemedlemmar till försvunna personer från att delta i en manifestation för mänskliga rättigheter i Colombo. Det här är det senaste exemplet på hur myndigheterna förtrycker yttrande- och mötesfriheten inför Samväldets toppmöte den 15-17 november. 

   Elisabeth Löfgren|2013-11-14 – Det kan verka obegripligt att myndigheterna, inför toppmötet, kränker rättigheter som är en del av kärnan i Samväldets stadga – men regeringens förtryck av civilsamhället var väntat. Samväldets ledare får inte blunda för vad som pågår, säger Steve Crawshaw från Amnesty International.

– Sri Lanka försöker använda toppmötet för att dölja sin usla meritlista gällande mänskliga rättigheter och sopa övergreppen under mattan. Regeringen får inte än en gång tillåtas att komma undan med kränkningarna. 

hindrades besöka människorättsfestival

Den 13 november hölls människorättsfestivalen Samagi i Colombo. Mängder av familjemedlemmar till försvunna personer, som reste med buss från Sri Lankas tamilska områden i de norra provinserna, stoppades av militära styrkor och hindrades från att delta i manifestationerna.

– Det är ett uppenbart försök från myndigheternas sida att strypa rätten till fredliga protester. Myndigheterna har de senaste åren gjort allt i sin makt för att tysta oliktänkande, säger Crawshaw.

De lankesiska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att hindra offentliga demonstrationer i Colombo under toppmötet. Under tiden har regeringen intensifierat tillslagen mot regeringskritiker.

OPPOSITIONEN TRAKASSERAS OCH HOTAS

Oppositionsaktivister, journalister och människorättsförsvarare är bland dem som trakasserats och hotats. Internationella människorättsexperter har hindrats från att resa in i landet. Den internationella advokatorganisationen International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI) tvingades ställa in ett möte i veckan efter att representanterna för organisationen nekats inresa i landet.   

vidriga människorättskränkningar 

– Den här utvecklingen har bekräftat det som Amnesty International länge har hävdat. Med tanke på de vidriga människorättskränkningar som begåtts i Sri Lanka borde inte landet ha tillåtits vara värdland för toppmötet, säger Crawshaw.

– Samväldet och deltagarna i mötet måste belysa och fördöma pågående människorättskränkningar i Sri Lanka. Inte under några omständigheter får Sri Lanka ges ordförandeskapet för de nästkommande två åren. 

Läs mer: Kritik mot regeringen stoppas med våld

KYRKANS TIDNING/VISBY

Hallå där Mats Hermansson...

Mats Hermansson är domprost i Visby där domkyrkan blev landets första regnbågsmärkta kyrka vid en mässa. Med certifiering blir det ett sätt att medvetet jobba med kyrkans värderingar. Det är viktigt att i alla de här sammanhangen leva i trohet med kyrkans uppdrag. Det är inget nytt, men nya uttryckssätt.

   Cecilia Jaensson Wallander|2013-11-13 Blir ni HBTQ-certifierade också nu?
– Nej, det har vi inte blivit ännu, vi har ansökt om det, men för det ska personalen genomgå utbildning. Nu blir vi regnbågsmärkta, det är det inte heller någon kyrka som har blivit.

Varför har ni blivit det?
– De som jobbar med regnbågsfrågor tycker att vi är värda det. Vi får en märkning att sätta vid ingången till kyrkan, det ska visa att det här är en plats där man jobbar medveten med de här frågorna.

Är det lite som när luffare förr satte tecken på grindstolpar för att markera vänligt inställda gårdar?
– Kanske - jag associerar till Sydafrika, där man markerar att kyrkor är aidspositiva - att människor där är medvetna om aids.

Och nu kommer ni att jobba för att bli HBTQ-certifierade också?
– Ja, det finns ett utbildningsprogram som vi ska ha i personalgruppen. Det är väldigt spännande - om vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap.

Först skulle alla församlingar vara miljöcertifierade, nu ska de vara HBTQ-certifierade - blir det fler certifieringar i framtiden?
– Det är ett sätt att medvetet jobba med kyrkans värderingar - det är viktigt att i alla de här sammanhangen leva i trohet med kyrkans uppdrag. Det är inget nytt, men nya uttryckssätt.

Klippt från Kyrkans tidning

SUDAN/Amnesty International

Två riskerar spöstraff för "osedligt uppförande"

De sudanesiska myndigheterna måste omedelbart lägga ned åtalet mot de två aktivister som riskerar att dömas till spöstraff i en rättegång som påbörjades den 13 november, säger Amnesty International. Den 21 oktober var den kvinnliga advokaten och människorättsaktivisten Najlaa Mohammed Ali och aktivisten Amin Senada på väg till Port Sudan, när deras bil stoppades av två beväpnade män.  

   Tina Larsson|2013-11-13 – Återigen utnyttjar de sudanesiska myndigheterna rättssystemet för att trakassera och hota aktivister. De lagar om "allmän ordning" som används i det här fallet förklarar inte vad som menas med "osedligt uppförande", vilket gör att ordningspolisen godtyckligt kan gripa och straffa vilka de vill, säger Sarah Jackson, biträdande chef för Amnesty Internationals Afrikaavdelning. 

Amin Senada anklagades för att han skulle ha lagt sin hand på Najlaa Mohammed Alis axel. De båda fördes till polisstationen där de åtalades för "osedligt uppförande" under artikel 152 i den sudanesiska strafflagen. Lagen är en del av uppsättning lagar gällande "allmän ordning" som tillåter användandet av kroppsstraff för den som döms för "osedligt eller omoraliskt uppförande". Ett sådant straff kan innebära upp till 40 piskrapp.

inblandning i demonstrationerna 

– Det verkar som att åtalet är ett svar på Najlaas aktivism, bland annat hennes inblandning i demonstrationerna som ägde rum i landet i september 2013, säger Sarah Jackson. 

I augusti 2013 åtalades den sudanesiska kvinnorättsaktivisten Amira Osman Hamed för osedligt uppförande när hon vägrade att täcka sitt hår. Fallet fick stor internationell uppmärksamhet och rättegången mot henne har upprepade gånger skjutits upp.

spöstraff i Sudan 

– Tusentals människor, mestadels kvinnor, riskerar spöstraff i Sudan efter att godtyckligt ha gripits för "osedligt uppförande". Lagen är mycket diskriminerande och måste upphävas, säger Sarah Jackson. 

Spöstraffet bryter mot det absoluta förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Amnesty uppmanar sudanesiska myndigheter att omedelbart upphäva eller ändra lagen.

Läs mer: Kvinnorättsaktivist riskerar 40 piskrapp för "osedlig klädsel"

Jordens Vänner 

Miljö och rättviseturné slutade i Husby

Miljöorganisationen Jordens Vänner har genomfört en tre veckors turné för att möta medborgare som arbetar för miljö och rättvisa runtom i landet. Turnén avslutades med ett möte med boende i stockholmsförorten Husby på temat Hållbara hus och hyror. Aktiva för miljö och rättvisa måste arbeta tillsammans om vi ska kunna sätta press för en annan politik, säger Lars Igeland från Jordens Vänner som är en av turnédeltagarna.

   Lars Igeland|2013-11-16 Under resan från Malmö i söder till Umeå i norr har turnén diskuterat med stadsodlare, småbrukare, gruvmotståndare, unga som organiserar sig i förorterna, fackföreningen Byggnads, IF metall- företrädare vid norrlands största tillverkningsindustri Volvo Umeverken och många andra.

– Samma kortsiktiga lönsamhetstänkande som ökar miljöförstörelsen och minskar självförsörjningen av mat utarmar landsbygden och tvingar människor att flytta på grund av kraftiga hyresökningar i tillväxtområdena, säger Ellie Cijvat i Jordens Vänners styrelse.

uppmuntra till samarbete 
– Det finns samtidigt många medborgare som arbetar i stadsodlingsgrupper, omställningsgrupper, asylstafetter, tåg- och naturbruksuppror. Vi vill försöka uppmuntra till samarbete så att vi kan påverka för en annan politik.

Jordens vänner söker samarbete med fackföreningar för att göra en plan för gröna jobb likt de som har gjorts i bl. a Danmark och Norge. En uppstartskonferens planeras i mars. I april genomförs en större turné "Välj rättvisa nu!" för att lyfta miljö och rättvisefrågor inför EU och riksdagsvalen.

bygga om miljonprogramsområden 
Under turnén har Jordens Vänner besökt ett antal miljonprogramsområden bl a i Eskilstuna, Göteborg, Umeå och Uppsala. Det finns stora möjligheter att bygga om dessa områden och minska energianvändningen, men många hyresbolag passar på att lyxrenovera och chockhöja hyrorna.

– Samhället måste stötta omställningen så att folk med vanliga inkomster har råd att bo kvar. Det går också att göra en varsam renovering med sociala förtecken. Om det pratade vi om i Husby 

 

Nr 8 - 2013

 

Invånare i staden Tacloban i provinsen Leyte håller andan för stanken från förruttnelse. Foto: Aaron Favila

FILIPPINERNA

Svenska kyrkan begär katastrofanslag av Sida

Svenska kyrkan har begärt ett extra anslag om tre miljoner från Sida för en akut insats till hjälparbetet på Filippinerna. Ett kollektformulär har också skickats ut till församlingarna. – Vi hoppas få in en hel del gåvor, det kan bara beskrivas som en megakatastrof, allt är utslaget – hela befolkningen är drabbad i området där tyfonen gick fram, säger Maria Lundberg, katastrofhandläggare på kyrkokansliet.

   Signe Hassler|2013-11-12 Svenska kyrkan har ännu ingen egen personal på plats utan initialt styrs hjälparbetet via ACT i Genevé. ACT-alliansen har fyra lokala medlemmar i Filippinerna som är beredda att bistå i katastrofarbetet bland annat med mat, dricksvatten, filtar, hygienpaket och medicin. När den akuta insatsen är över kommer biståndet från ACT att fokusera på organisation av återuppbyggnadsarbetet där man i största möjliga mån försöker engagera den lokala befolkningen.

återuppbyggnadsarbetet viktigt
– Men vi diskuterar nu också om vi ska skicka ut egen personal, till exempel präster och psykologer för det psykosociala arbetet, en viktig del av återuppbyggnadsarbetet. Det kan handla om att hjälpa människor att bearbeta sorg, att få fram information vad som hänt anhöriga och annan krisbearbetning, säger Maria Lundberg.

En stor utmaning för biståndsarbetarna som är på plats för den akuta hjälpinsatsen är att ta sig fram till de drabbade områdena. För en månad sedan orsakade en jordbävning stora skador på vägar och infrastruktur i centrala Filippinerna – samma område som nu tyfonen Haiyan tog sin väg genom.

svårt att beräkna antalet drabbade

De svåra omständigheterna, med bristfällig eller ingen kommunikation med de mest utsatta platserna, gör att det fortfarande är svårt att beräkna antalet drabbade.

I nuläget uppskattar man att runt 10 000 personer mist livet i den katastrofen då tyfonen drog in över den Filippinska övärlden.

– Vi har skickat in en ansökan till Sida om extra tre miljoner för hjälparbetet. Vi har själva anslagit en miljon och hoppas få in en hel del via våra insamlingar, säger Maria Lundberg.

Ett kollektformulär har precis skickats ut till församlingarna och Maria Lundberg tror att det kommer att komma in mycket kollekt på eftersom en hel del församlingar har vänkyrkor på Filippinerna.

Urklipp från Kyrkans Tidning.

Foto: Pete Souza, Vita Huset

CIVILISATION

Har president Obama verkligen makten?

Vem, eller vilka har makten i USA? På den frågan är det många som efterlyser svar. Spekulationerna går på högvarv – vilket inte är så underligt. Det händer underligheter i USA:s politiska system. Teknologi- och industrigiganten tycks vilja spänna musklerna för att återta greppet över världsutvecklingen. Men det leder istället till att vänner förloras och fientlighet skapas, i en värld med helt andra behov. I spelet tycks republikanerna vilja detronisera Obama. Verkligheten överträffar Hollywoodfilmerna.

   Paul Lindberg:  |2013-10-28 Efter andra världskriget har USA varit det land som krigat mest av alla länder. USA har inte enbart själva varit upphovet till dessa krig, men ändå med ett stort huvudansvar – både av Demokrater och Republikaner. Åtskilliga miljoner människor har fått sätta liven till på grund av alla dessa krig.

Idag, med Obama som president, sker besynnerliga företeelser i landet USA. Presidenten har motarbetats av republikanerna på ett sätt som väkt avsky bland världens demokratiska folk och länder. Det gäller de fattigas självklara rätt till sjukförsäkring. Motståndet kring den frågan eskalerade, och utvidgades till att statliga ämbeten såsom NSA, försvarsmakten, finansen, delar av rättsväsendet, med följderna av en förrädisk missaktning till presidentämbetet.

HAR OBAMA FÖRLETTS I FÄLLOR?

Republikanerna visar att de till vilket pris som helst är beredda att begränsa friheten för Obamas politiska utövning. Högerextremistiskt hat, med Tea Party rörelsen i spetsen, har många gånger varit drivfjädern.

Kring dessa saklägen tillsammans med en rad avslöjanden om USA:s spionerande runt hela världen, har en superskandal växt till sig, vilket även drabbat Europas regeringschefer allvarligt. Sverige hör till de länder som givit mest bidrag till USA:s spioneri mot omvärlden. Förutom Europa gäller det även hela den övriga världen. Och detta har varit möjligt med USA:s ledande ställning inom bland annat den högteknologiska telemetrins kunskapsområden.

Det ser alltså ut som om president Obama förletts in i försåtliga fällor, vilka nu misskrediterar honom hur han än gör. Obama skriver nämligen aldrig under NSA:s beslut om olika åtgärder inom underrättelsetjänsten, vilket är ett tydligt tecken på att han aldrig haft kontrollen över exempelvis NSA.

Om Obama å andra sidan har haft och har greppet över händelseutvecklingen, ja, då blir det en annan vändning, det leder i så fall till stor besvikelse för alla Obamas anhängare, i både USA och i omvärlden. Det återstår att se. Men det hela kan också ha varit avsiktligt för att presidenten medvetet skulle misskrediteras. 

högst ansvarig är underrättelsechefen

I händelsernas mitt figurerar senatorn Dianne Feinstein, demokrat och landets underrättelsechef, vilket också är den ansvarige person som gav bifallet till NSA:s spioneri på hela världens folk och politiska ledare. Dianne Feinstein själv har förlitat sig på NSA:s tjänstemäns avsikter och metoder. Hon gav därför Demokraternas stöd för det redan existerande projektet. NSA har inte kontrollerats av några samhällsinstanser sedan 1970-talet. Det har istället fritt fungerat som ett självständigt ämbetsverk som sig själva nog.

Men, det som nu kommer fram visar sig vara ett intrigspel som hör det kalla kriget till. När Edward Snowdens avslöjanden offentliggjordes, var det Dianne Feinstein som gick till anfall mot Snowden. Och hon gjorde en hjälte till landsförrädare. Det som uppenbarades visades vara en ohygglig samhällssvulst, och Feinstein var själv inblandad i hela denna procedur. Idag ser det ut som hon letar efter en möjlighet att tvärvända, och söka rädda vad som räddas kan – vad nu det kan vara.

"DEN REPUBLIKANSKA BYKEN"

Om Dianne Feinstein har gått bakom ryggen på sin president i denna härva ska vara osagt. Men hon är otvivelaktigt en av de mest inblandade i denna "republikanska byk", vilket nu även visar sig vara en praktskandal för både Demokraterna och Republikanerna. Den republikanska byken är ett resultat från de två presidenterna – fadern och sonen Bush – och deras eftersträvan att bomba bort alla fiender.

Dianne Feinstein drar nu i nödbromsen och kräver en total redovisning av hela NSA:s verksamhet. Obama lär vara med på att förbjuda NSA:s spioneri på världens politiska ledare och deras interna och privata göranden. Presidenten, enligt egen utsago, har inte haft kännedom om spioneriet på hela världens politiska ledare. Och han trodde inte först att detta var sant, men fick krypa till korset på grund av hela världens påtryckningar. 

Det som nu i dagarna har skett är väl det mest makabra, då NSA och dess toppchefer, med Dianne Feinstein i spetsen försöker agera offensivt med uttalandet "att misstag kan ha skett i något fall".

Vad det gäller konspirationsteorier så har verkligheten oftast överträffat fantasin, tyvärr.

Öppet brev till miljöministern:

Sverige måste driva på klimatförhandlingarna

FN:s klimatförhandlingsmöte COP19 öppnades den 11 november. I ett brev till miljöminister Lena Ek förväntar sig ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén att Sverige driver på för bland annat utsläppsminskningar och stöd till klimatfinansiering – utan att det påverkar biståndet. Samtidigt presenterar Svenska kyrkan rapporten ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter” om klimatomställningens positiva effekter.

   Ewa Almqvist|2013-11-11 Med misslyckandet från förra årets klimatförhandlingar i ryggen möts världens länder nu i Warszawa, Polen, och mycket står på spel. I ett läge då förtroendet är lågt i förhandlingarna har flera länder, särskilt Sverige, under senare tid minskat sin klimatfinansiering.

”Om COP19 ska leda till någonting positivt så krävs att Sverige och andra rika länder utlovar kraftigt stöd till utvecklingsländers klimatanpassning – inte enbart från 2020 utan redan nu”, skriver Anders Wejryd och Erik Lysén med adress till miljöminister Lena Ek på UNT debatt.

Därför är det positivt att Sverige i förra veckan utlovade 300 miljoner till FN:s gröna klimatfond.

höj ambitionerna för utsläppsminskningar

• Tyvärr handlar det återigen om en omfördelning av biståndet och inte ett tillskott av medel utöver Sveriges biståndsmål på 1 % av BNI.

• Risken för en kollaps vid förhandlingarna i Warszawa är stor, konstaterar brevskrivarna. Vi förväntar oss att Sverige, inom EU, driver på för att minska förtroendeklyftan i förhandlingarna och höja ambitionerna vad gäller utsläppsminskningar. Vi vill också att Sverige utlovar nytt och additionellt stöd till klimatfinansiering utan att inskränka på den redan ansträngda biståndsbudgeten.

Klimatutmaningen – från kris till möjligheter

Svenska kyrkan presenterar den nya rapporten ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter”. Den ger konkreta exempel och visar på de möjligheter som ligger i en klimatomställning av samhället. Det handlar om det offentliga, om näringslivet, om privatlivet, om kyrkor och organisationer. Rapporten har överlämnats till miljöministern.

Läs mer om Svenska kyrkan och klimatfrågan

COP19

KOMMENTAR OCH DEBATT:

Välmenande men aningslöst

När jag började läsa om Svenska Kyrkans engagemang i klimatfrågan och den nyligen utgivna skriften – ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter” – var det med viss förväntan. Tonen i ärkebiskopens förord ökar denna förväntan. Och, i sanning, finns det exempel i skriften som är mycket intressanta men för de som redan är engagerade är dessa redan kända. Exempelvis är de initiativ som tagits av den före detta borgmästaren i Bogota, Enrique Peñalosa, av stort intresse för oss i den rika världen som bara fortsätter att bygga ut den ena trafikleden efter den andra.

   Ulf Svensson|2013-11-12 Det som är allvarligt med den nya skriften från Svenska Kyrkan är att texterna verkar vara producerade av olika organisationers PR-avdelningar samt av olika bransch- sammanslutningar. Kort sagt: detta är en propagandaskrift som helt saknar ett kritiskt förhållningssätt. Speciellt upprörande är det att läsa kapitel 3 – Förnybar energi – som helt lyckas undvika alla typer av reflektioner kring utbyggnaden av vindkraften.

FEL PLACERING AV vindkraftverk skövlar skogsmiljöer

För det första skulle inte ett enda vindkraftverk kunna byggas i dag utan tillgång till fossil energi. 

För det andra lokaliseras i dag vindkraftverk i skogsmiljöer där man i dag skövlar stora arealer och hårdgör mark vilket negativt påverkar djur- och växtliv samt innebär ökad CO2 utsläpp – kolsänkor omvandlas till kolkällor

För det tredje läggs all så kallad förnybar energi till den befintliga energin, som exempelvis kärnenergi,  vilket bara ökar energianvändningen och resursslöseriet i samhället. 

För det fjärde betalar alla hushåll denna utbyggnad via elräkningen, medan stora företag får subventionerade vinster utan koppling till åsamkade kostnader. 

För det femte hindrar elbolagens egna sammanslutningar sina medlemsföretag att hjälpa kunderna att spara energi. 

För det sjätte finns en rad alternativa sysselsättningsmöjligheter i våra glesbygder, som delvis på grund av en okänslig lokalisering drar undan fötterna på framtida turistsatsningar. Denna uppräkning kan tyvärr göras väldigt lång men innebörden är att Svenska Kyrkan köper alla argument som presenteras i denna skrift, producerade av dem som är intressenter i den enorma exploatering som för närvarande pågår i Sverige. 

Vart tog Stefan Edman vägen?

Slutligen undrar jag var Stefan Edman tog vägen. Han var en viktig rådgivare i den innersta kretsen inom Svenska Kyrkans ledning gällande natur-, resurs- och klimatfrågorna. Han medverkade bland annat i skriften ”Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt” från KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien).

REN ÅKER – REN MAT

Slamspridningen avslöjar förfärliga uppgifter

Det råder ingen tvekan om att slammet sprider ut våra svåraste miljögifter i vår jordbruksproduktion. Det råder inte heller någon tvekan om att samma svåra miljögifter återfinns i mjölk, kött och ägg. Att intaget från mjölk, kött och ägg är betydligt större än från ”fet Östersjöfisk”, som Livsmedelsverket ofta varnar för.

   Gunnar Lindgren:  |2013-11-08 Genom att godta slamspridningen fylls först animaliska livsmedel medvetet upp med miljögifter. Sedan återfinns de i navelsträngsblod och bröstmjölk. Det spelar ingen roll om bidraget från slam påstås vara ”litet” eller ”stort”. 

Livsmedelsverket säger att ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten.” Detta måste tolkas så att ALLA bidrag skall pressas tillbaka. Inget undantag för slammet.

slamfria livsmedel

Det finns två livsmedelsföretag som har en nyckelroll när vi skall driva fram slamfria livsmedel. Mjölken är en viktig källa för intaget av svåra miljögifter och Arla har direkta kanaler till jordbruket. Företaget kan snabbt få till stånd ett slamstopp. Det andra företaget är Lantmännen, som tyvärr dels tar emot slamodlad råvara och dessutom lär till och med vara medlem i ett slamspridningsföretag.

Vi hoppas nu att Arla och Lantmännen agerar snabbt i slamfrågan. I första hand skall vi utgå från att det finns goda krafter inom jordbruket som är beredda att gripa in. Om inte skall vi agera tillsammans. Det kanske ytterst handlar om pengar. 

Enligt uppgift får jordbrukare betalt för att ta emot slam. Vi måste då visa att vi livsmedelskonsumenter, gravida, småbarnsföräldrar samt far och morföräldrar anser att rena livsmedel inte får ställas mot några jordbrukares slaminkomster eller kommunernas kvittblivning av kemiskt avfall.

www.gunnarlindgren.com

www.alternativjournalen.se/ooljat

KRISTALLNATTEN 1938

Minnesceremoni Novemberprogromen 

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 satte den nazistiska regeringen igång en landsomfattande pogrom. Den 26 oktober hade Tyskland utvisat 17 000 judar med polskt ursprung. Bland dem fanns föräldrarna och systern till en ung polsk jude, bosatt i Frankrike, Herschel Grynszpan. De utvisade judarna befann sig vid den polsk-tyska gränsen. Polen vägrade släppa in dem och Tyskland vägrade ta dem tillbaka. Deras mycket svåra situation blev den 17-årige Grynszpans motiv för att den 7 november 1938 skjuta tredjesekreteraren på Tysklands ambassad i Paris, Ernst vom Rath.

   Rikare Liv:  |2013-10-08 Vom Raths död var förevändningen till pogromen, då 1 400 synagogor och bönehus sattes i brand. Polisen fick instruktioner om att inte ingripa, brandmän förhindrades släcka elden så länge den inte utgjorde ett hot mot icke-judisk egendom. 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationsläger. 400 judar mördades natten mellan den 9 och 10 november, tusentals utsattes för misshandel. Pogromen, som pågick flera dagar, krävde minst 1 500 dödsoffer.

affärer och bostäder plundrades

7 500 affärer och ett stort antal bostäder plundrades. 

Regimen gav judarna skulden för händelsen och tvingade dem att betala en kollektiv straffskatt på en miljard riksmark. Pogromen har ofta kallats ”Kristallnatten” eller ”Rikskristallnatten” efter allt krossat glas som täckte gatorna. Uttryckets exakta ursprung är oklart, men det var inte offren som myntade det.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Eva Brunne och Celina Falk till KV:s centralkommité

Biskop i Stockholms stift, Eva Brunne och Celina Falk från Uppsala valdes idag till Kyrkornas världsråds centralkommitté där Eva Brunne efterträder ärkebiskop Anders Wejryd. Central-  kommittén väljs av Kyrkornas världsråds högsta beslutande organ, generalförsamlingen, som just nu pågår i Busan i Sydkorea. Över 3000 representanter för kristna kyrkor från alla världsdelar är samlade där.

   Kristiina Ruuti|2013-10-08 – Vi som är valda till Centralkommittén ska forma en plats där vi kan vara trygga nog att föra dialog i viktiga, och ibland besvärliga frågor. Det är spännande och utmanande att göra det tillsammans med kvinnor och män från så olika traditioner. Vi tycker och tänker inte likadant. Enhet behöver inte betyda enighet, säger Eva Brunne som i en veckas tid deltagit i kommittéarbeten, ekumeniska samtal och bibelstudier under generalförsamlingen.

Celina Falk, kyrkomötesledamot och ersättare i kyrkostyrelsen, valdes in som ungdomsdelegat och är glad över uppdraget: – Ungdomars deltagande i beslutande organ är en viktig fråga för mig. Vi är både kyrkans nutid och framtid och måste få vara med både för att bidra med våra perspektiv och lära oss, säger hon.

Dokument om kristen enhet

Biskop Eva Brunne och Celina Falk, som är förtroendevald i Uppsala, är båda Svenska kyrkans delegater på Kyrkornas världsråds generalförsamling som pågår i Busan i Sydkorea. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Kyrkornas världsråds generalförsamling pågår just nu i Busan i Sydkorea. Mötet har samlat över 3000 deltagare under temat Rättvisa och fred. Från Sverige deltar ett femtiotal personer från olika samfund däribland ett trettiotal från Svenska kyrkan.

Generalförsamlingen beslutar om kyrkogemenskapens framtida strategier och anta ett dokument om enhet, ett s.k. ”Unity statement”.  Dokumentet beskriver hur den kristna enheten mellan medlemskyrkorna kan formuleras idag.

Kyrkornas världsråd (KV) representerar 345 medlemskyrkor från 110 länder där det finns ca 500 miljoner kristna finns i olika kyrkofamiljer. Centralkommittén  sammanträder varje år, generalförsamlingen vart sjunde år.

www.svenskakyrkan.se/ekumenik

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Wejryd till toppuppdrag inom Kyrkornas världsråd

Ärkebiskop Anders Wejryd valdes i måndags till president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd vars generalförsamlingen pågår i Busan i Sydkorea. Wejryd kommer att företräda Kyrkornas världsråd i europeiska sammanhang och delta i centralkommitténs arbete. Kyrkornas världsråd har åtta presidenter för olika världsdelar.

   Ewa Almqvist|2013-11-04  Det känns som ett stort förtroende, som säkert kan bli svårt ibland. Det är viktigt för mig att försöka bidra till att samtalsklima